Maďarský návrh zákona o MVO má za cieľ umlčať kritické hlasy

Maďarská vládna strana Fidesz predložila nový návrh zákona „o ochrane suverenity“. Jedným z cieľov zákona je vytvoriť Úrad na ochranu suverenity, ktorý by mal široké právomoci. Na návrh zákona reagoval Dávid Vig, riaditeľ Amnesty International Maďarsko:

„Ide o ďalší legislatívny pokus o umlčanie disentu. Maďarská vláda sa ním snaží odradiť ľudí a organizácie od obrany ľudských práv. Nový návrh zákona je formulovaný veľmi široko a nešpecificky, čo by ho umožnilo použiť proti komukoľvek, koho si vláda vyberie. Návrh pritom neposkytuje žiadne opravné prostriedky pre organizácie a osoby, proti ktorým bude použitý.

Podobne ako iné nedávno prijaté zákony zamerané na nezávislé mimovládne organizácie a médiá, aj tento navrhovaný zákon porušuje vnútroštátne a medzinárodné záväzky Maďarska. Preto sa tento najnovší pokus o zastrašovanie [maďarskej občianskej spoločnosti] musí stretnúť s jednoznačným a jednohlasným odmietnutím a výzvou na stiahnutie návrhu.“

Úrad na ochranu suverenity a potláčanie občianskej spoločnosti

Cieľom návrhu zákona je okrem iného vytvoriť nový orgán s názvom Úrad na ochranu suverenity. Úlohou úradu bude vyšetrovať organizácie a osoby podozrivé z „ohrozovania národnej suverenity“ alebo zapájania sa do činností „ovplyvňujúcich verejné rozhodovanie“ alebo „ovplyvňujúcich vôľu voličov a voličiek“.

Návrh zákona je teda formulovaný veľmi vágne. Chýbajú v ňom akékoľvek záruky, že vyšetrovanie začaté na jeho základe nebude použité na stigmatizáciu a zastrašovanie ľudí kritických voči vláde.

Novovytvorený úrad by mal zastrešujúcu právomoc skúmať a kopírovať dokumenty mimovládnych organizácií. Okrem toho by moho, vypočúvať ich zamestnancov a zamestnankyne. Úrad by tiež mohol zaväzovať osoby vo vedení organizácií, aby sa dostavili pred parlamentný výbor pre národnú bezpečnosť. Úrad by dostával informácie aj priamo od tajných služieb.

Navrhovaným zákonom sa tiež mení a dopĺňa Trestný zákon, a to zavedením trestu odňatia slobody až na 3 roky pre tie organizácie a osoby, ktoré používajú zahraničné finančné prostriedky na svoje politické kampane.

Zistite viac o našej práci