Maratón písania listov 2012

Maratón písania listov, je akcia, ktorú organizuje AI 10. decembra , a ktorá spája ľudí už niekoľko rokov po celom svete. Každý rok sa počas tejto akcie ľudia na celom svete spoja, aby žiadali rešpektovanie, ochranu a naplnenie práv jednotlivcov a preukázali solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia porušovaním ľudských práv.

10. december je Deň ľudských práv. Práve v tento deň, v roku 1948, prijalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov Všeobecnú deklaráciu ľudských práv (VDĽP), ktorou členské štáty prevzali záväzok zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd pre všetkých, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Od prijatia VDĽP už uplynulo viacej ako 63 rokov, napriek tomu sú ľudské práva miliónov ľudí na celom svete porušované aj naďalej.

Zapojte sa do tohtoročného Maratónu písania listov podpísaním online petícií za:

Ďakujeme, že Vám záleží na osudoch druhých.