Medzinárodný deň Rómov: je čas uznať problém segregácie Rómov na Slovensku

Amnesty International vyzýva pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, ktorý si pripomíname 8. apríla, podpredsedu vlády Dušana Čaploviča a ministra školstva Jána Mikolaja, aby namiesto prípravy segregovaných „internátnych škôl pre Rómov“ konečne verejne priznali, že segregácia rómskych detí do špeciálnych škôl a oddelených tried je na Slovensku kontinuálnou a dlhodobou praxou, ktorú je nutné riešiť reformou systému vzdelávania.

Výsledky výskumov v oblasti vzdelávania Rómov sú alarmujúce – kým iba 3 percentá rómskych žiakov dosiahli úplné stredoškolské vzdelanie, pomer rómskych detí v špeciálnych školách pre mentálne postihnutých tvorí až 60%. Touto školskou politikou vytvára slovenská vláda ďalšiu generáciu Rómov, ktorá bude po absolvovaní špeciálnych škôl diskvalifikovaná z trhu práce, čoho dôsledkom bude pre mnohých z nich pokračovanie cyklu nezamestnanosti a chudoby. „Je ťažko uveriteľné, že slovenskí predstavitelia namiesto riešenia tohto systematického problému poukazujú na individuálne zlyhania jednotlivcov a ponúkajú riešenia vo forme tzv. pilotných projektov“, hovorí Branislav Tichý, riaditeľ slovenskej pobočky Amnesty International.

Amnesty International tiež pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov vyzvala Európsku úniu a jej členské štáty, aby podnikli konkrétne kroky na prelomenie cyklu diskriminácie, chudoby a exklúzie, ktorú zažívajú rómske komunity v celej Európe. „Napriek pretrvávajúcej diskriminácii voči miliónom Rómov v celej Európe, Európska únia zlyháva pri vytváraní tlaku na krajiny, ktoré si neplnia svoje záväzky“, hovorí generálny tajomník Amnesty International Claudio Cordone. „Lídri Európskej únie musia prijať konkrétny plán na riešenie problémov v oblasti ľudských práv, ktorým čelia rómske komunity. Musia sa jasne vymedziť voči rasistickým útokom a nenávistným prejavom a musia poskytnúť konkrétne opatrenia na ukončenie diskriminácie v prístupe Rómov k bývaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu.“, dodáva Cordone.