Meta nesmie potláčať legitímnu kritiku Izraela

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
9. FEBRUÁRA 2024

Spoločnosť Meta navrhla revíziu vnútorných politík týkajúcu sa používania pojmov „sionizmus“ a „sionista“/„sionistický“. Výskumná pracovníčka a poradkyňa pre umelú inteligenciu a ľudské práva v Amnesty Tech, Alia Al Ghussain, upozorňuje, že spoločnosť „Meta musí zabezpečiť, aby jej obsahové politiky nediskriminovali a neboli zaujaté voči propalestínskym hlasom. Plošný zákaz kritiky ‚sionizmu‘ alebo ‚sionistov‘ by bol neprimeraným a svojvoľným obmedzením slobody prejavu. [Takýto zákaz] by viedol k potlačeniu palestínskych, židovských a ďalších hlasov, ktoré sa snažia pritiahnuť pozornosť na ukrutné zločiny izraelských síl v pásme Gazy alebo na izraelský režim apartheidu voči palestínskej populácii.“

Počas uplynulých mesiacov izraelské sily zabili najmenej 28 000 ľudí v pásme Gazy. Podľa Alie Al Ghussain existuje vážne riziko, že plánovaná revízia politík spoločnosti Meta by potlačila slobodné vyjadrovanie kritických postojov k systematickému porušovaniu práv Palestínčanov izraelskou vládou a k jej pokračujúcim útokom v pásme Gazy, kde existuje reálne a bezprostredné riziko genocídy. Navrhovaná revízia je obzvlášť znepokojujúca vzhľadom na súčasnú strašnú situáciu v pásme Gazy.

Meta nesmie obmedzovať legitímnu kritiku pod zámienkou boja proti diskriminácii

„Spoločnosť Meta by nemala obmedzovať kritiku protiprávneho konania štátu a obmedzovať slobodu prejavu pod zámienkou legitímneho boja proti diskriminácii a rasizmu. Meta má, rovnako ako ostatné obchodné spoločnosti, zodpovednosť rešpektovať všetky ľudské práva vrátane práva na slobodu prejavu a nediskrimináciu. Tieto povinnosti jej okrem iného vyplývajú aj z Hlavných zásad OSN pre podnikanie a ľudské práva,“ dopĺňa Al Ghussain.

Kontext situácie: Amnesty nehodnotí sionizmus ako politickú ideu, ale potláčanie slobody prejavu

Amnesty International nezaujíma stanoviská k ideológiám a politickým systémom, ako je sionizmus. Naše vyhlásenie nehodnotí ani nekomentuje sionizmus ako politickú ideu.

Organizácia už v minulosti vyzvala platformy, ktoré prevádzkujú sociálne siete, aby reformovali svoje obchodné postupy v prostredí zasiahnutom konfliktom. Amnesty International vyzvala platformy, aby zintenzívnili krízový manažment a reakcie na nenávistné prejavy voči palestínskym a židovským komunitám na internete.

Amnesty International zdokumentovala závažné porušenia ľudských práv zo strany izraelských síl v pásme Gazy. Tieto porušenia zahŕňajú nezákonné útoky; útoky, pri ktorých zjavne nerozlišovali medzi civilnými a vojenskými cieľmi; ako aj cielené útoky na civilné obyvateľstvo a zločin kolektívneho trestu.

Zistite viac o téme