Nechajte sa inšpirovať ambasádorstvom Maratónu písania listov

Od roku 2020 sa do Maratónu aktívne zapojilo viacero mladých aktívnych ľudí, ktorí z pozície aktivistu alebo ambasádorky Maratónu pomohli priniesť boj za ľudské do mnohých slovenských miest a škôl. Prečítajte si, prečo sa niektorí z nich do podujatia rozhodli zapojiť a čo im Maratón priniesol a nechajte sa inšpirovať, prečo by ste sa aj vy mali stať ambasádorom Maratónu písania listov.

Je veľmi dôležité využiť každú príležitosť na obnovenie spravodlivosti v spoločnosti. Ambasádorom Maratónu písania listov som sa stal preto, lebo som úprimne presvedčený, že ani jeden človek na svete nemôže byť zbavený svojich práv a slobôd. Sme povinní bojovať za týchto ľudí, a teda aj za našu spoločnú budúcnosť.“

– Serhii, ambasádor Maratónu

„Maratón písania listov je jedna z aktivít, ktorej sa môže zúčastniť každý bez ohľadu na akékoľvek okolnosti. Bola by škoda túto šancu na zmenu nevyužiť a nepričinť sa tým o lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Ja som sa pridala k ambasádom Maratónu písania listov, lebo niekedy nezáleží len na tom, ako veľmi o daných témach rozprávame, ale aj čo pre ne urobíme.“

– Soňa, ambasádorka maratónu

„Maratón písania listov už roky dokazuje, že ak sa k činu odhodlá dostatok ľudí, dokážu spolu veľké veci. Ľudské práva nie sú témou, pri ktorej si môžeme dovoliť byť súčasťou mlčiacej väčšiny. Práve preto chcem byť súčasťou tohto podujatia.“

– Samuel, ambasádor maratónu

„Do Maratónu som sa zapojila lebo poslednú dobu si začínam viac uvedomovať problematiku ľudských práv vo svete. Nám sa o ľudských právach ľahko hovorí a píše, ale v niektorých krajinách to je veľký problém. Chcela by som, aby ľudia v každej krajine mali možnosť slobodne vyjadriť svoj názor bez toho, aby sa cítili v nebezpečenstve alebo aby im hrozil trest smrti. Verím že aj vďaka nám bude svet o trocha lepší.“

– Lucia, ambasádorka maratónu

„Do maratónu sa chcem zapojiť, pretože si myslím, že je nesmierne dôležité poukázať na to, že nie každý človek si môže dovoliť využívať svoje práva naplno. Nie každý má to privilégium narodiť sa do krajiny, kde prevláda skutočná sloboda a demokracia, ktorá garantuje svojim občanom právo na život podľa svojho vlastného morálneho posudku.“

– Kristián, ambasádor Maratónu

Do Maratónu sa zapájam, pretože to je jedna z najjednoduchších možností ako napomôcť ľuďom, ktorých základné ľudské práva sú hrubo porušované. Je to taktiež možnosť na reflexiu. Človek si uvedomí vlastné privilégiá a rozhodne sa bojovať za to, aby ich mali aj ostatní na svete.“

– Jana, aktivistka a účastníčka Maratónu

„Do Maratónu som sa zapojila najmä kvôli túžbe vyjadriť svoju solidaritu s tými, ktorých ľudské práva sú porušované. Chcem tiež sprostredkovať ľuďom v mojom okolí možnosť pomôcť konkrétnemu človeku. Aktívnou účasťou na Maratóne zapaľujem pomyslenú sviecu.“

– Mária, aktivistka a účastníčka Maratónu

„Tak ako som zástancom práva človeka na zdravé životné prostredie, tak som aj zástancom všetkých ľudských a občianskych práv/slobôd. Ako interný doktorand politológie som si vedomý rizík, ktoré so sebou môžu priniesť rôzne politické prúdy. Aj z toho dôvodu je preto mimoriadne dôležité, aby občianska spoločnosť, médiá či bežní občania strážili a posilňovali svoje práva a slobody.

Som preto veľmi rád, že sa na svete nájdu organizácie ako Amnesty International, ktorej esenciálnym posolstvom je ochrana nás všetkých bez rozdielu na farbu pleti, vierovyznanie, pohlavie či sexuálnu orientáciu. To bol primárny dôvod pre môj vstup do tejto najväčšej ľudsko-právnej organizácie na svete a aj dôvod toho, prečo som sa zapojil do akcie Maratón písania listov. Verím totiž, že aj jednotlivec svojou troškou vie zmeniť svet k lepšiemu a pomôcť tak ľuďom, ktorí sú za svoje názory a prirodzenosť neopodstatnene perzekvovaní.“

– Róbert, Prešov, aktivista a účastník Maratónu

„Chcem, aby bol svet dobrým miestom pre každého z nás. Želám si, aby sme si prejavovali viac solidarity a ľudskosti, aby sme podporovali našu slobodu a jedinečnosť. Je dôležité, aby sme si uvedomovali a spolupodieľali sa na dodržiavaní práv nás všetkých –⁠ na ľudských právach, bez rozdielov. Začala som teda od seba a pripojila sa k Amnesty International a Maratónu písania listov.“

– Kristína, aktivistka a účastníčka Maratónu

„Do Maratónu som sa zapojila z dôvodu, že problematika porušovania ľudských práv je veľmi dôležitá a treba na ňu neustále poukazovať a snažiť sa o to, aby mali všetci ľudia na svete bez ohľadu na ich farbu pleti, orientáciu či vierovyznanie rovnaké práva. Podľa môjho názoru, zmenu v zlepšení práv môže dosiahnuť aj jednotlivec a preto sa aj ja snažím prispieť. Týmto ľuďom boli hrubo porušené ľudské práva a boli nespravodlivo potrestaní preto, že bojovali za dobrú vec. Teraz je na nás, aby sme sa my postavili za nich a vyjadrili im svoju podporu. Bojujme aj my za správne veci.“

– Natália, aktivistka a účastníčka Maratónu 

Zistite viac o našej práci