Nehorázny pokus o nezákonnú indoktrináciu

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
1. septembra 2023

Nová ruská učebnica dejepisu je podľa Amnesty nehoráznym pokusom o nezákonnú indoktrináciu detí v Rusku a na Ruskom okupovaných ukrajinských územiach. Nová učebnica, ktorá okrem iného ospravedlňuje ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine ako legitímny akt sebaobrany, podľa organizácie porušuje práva detí na primerané a kvalitné vzdelanie a predstavuje nebezpečný pokus o indoktrináciu budúcich generácií.

Učebnica je plná fráz ruskej štátnej propagandy. Okrem toho sa snaží ospravedlniť nezákonné kroky Ruska počnúc anexiou Krymu v roku 2014 až po vpád ruskej armády na Ukrajinu v roku 2022. Táto učebnica je povinnou súčasťou stredoškolských učebných osnov v celom Rusku a na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny.

Vydanie učebnice komentovala aj Anna Wright, výskumná pracovníčka Amnesty International pre východnú Európu a strednú Áziu. „Učebnica zakrýva pravdu a skresľuje fakty o závažnom porušovaní ľudských práv a zločinoch podľa medzinárodného práva, ktorých sa dopustili ruské sily na Ukrajine.

„Indoktrinácia detí v zraniteľnom štádiu ich vývoja je bezohľadným pokusom o odstránenie ukrajinskej kultúry, dedičstva a identity. Indoktrinácia je tiež porušením práva na vzdelanie,“ zdôraznila Wright.

Nová ruská učebnica dejepisu zakotvuje propagandu do učebných osnov

Učebnica, ktorá je určená starším stredoškolákom, vykresľuje Rusko skôr ako obeť západného sprisahania než ako agresora. Uvádza sa v nej, že pred inváziou ruskej armády na Ukrajinu poradcovia NATO aktívne pripravovali Ukrajinu na to, aby mohla podniknúť „útok na Donbas“. (Pozn.: Oblasti na východe Ukrajiny, ktoré sú od roku 2014 pod ruskou okupáciou.)

V učebnici sa tiež tvrdí, že ak by Ukrajina dostala možnosť vstúpiť do NATO, mohlo by to viesť k ničivej vojne a „možno aj ku koncu civilizácie“. Rusku teda neostávala iná možnosť než tomu zabrániť.

Nová učebnica hovorí o ruskej invázii na Ukrajinu ako o „špeciálnej vojenskej operácii“. Okrem toho cituje slová prezidenta Vladimíra Putina z jeho príhovoru z 24. februára 2022. Ten inváziu nariadil slovami: „Je to v konečnom dôsledku otázka života a smrti, otázka našej historickej budúcnosti ako národa.“

Dezinformácie obsiahnuté v učebnici upierajú deťom v Rusku a na okupovaných územiach Ukrajiny právo na kvalitné vzdelanie. Pod ruskou kontrolou je v súčasnosti viac ako 500 ukrajinských škôl. Zároveň ide o hrubé porušenie práva ukrajinských občanov a občianok na kultúrne dedičstvo a identitu.

Rusko ako okupačná mocnosť v častiach Ukrajiny, ktoré drží pod svojou kontrolou, je povinné dodržiavať svoje záväzky zmluvnej strany Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach aj Dohovoru o právach dieťaťa. Tie zahŕňajú povinnosť rešpektovať, chrániť a napĺňať právo na vzdelanie a neporušovať toto právo indoktrináciou školopovinných detí propagandou.

Ukrajinskí rodičia a učiteľky čelia vážnym rizikám, nová ruská učebnica dejepisu to len zhorší

Rodičom a učiteľstvu aj študentstvu na stredných školách v oblastiach Ukrajiny okupovaných Ruskom hrozí násilie, svojvoľné zadržanie a zlé zaobchádzanie, ak odmietnu dodržiavať ruské učebné osnovy, ktoré sú v platnosti od septembra 2022.

Okupačné úrady majú k dispozícii zoznamy s menami a adresami školopovinných detí s pobytom na území pod ich kontrolou. Zamestnanci a zamestnankyne poverené ministerstvom školstva sa môžu dostaviť do ich domovov a vyžadovať, aby sa deti zúčastňovali na vyučovaní. Rodičom, ktorí odmietajú poslať svoje deti do škôl s ruskými učebnými osnovami, často hrozia sankciami.

Ruské orgány bežne kontrolujú obsah osobných elektronických zariadení. V prípade, že v nich nájdu výučbové materiály alebo softvér používaný na online vzdelávanie podľa ukrajinských učebných osnov, držiteľom zariadení hrozia závažné následky vrátane zatknutia a zlého zaobchádzania.

Jurij*, otec troch detí z dediny neďaleko Novej Kachovky, pre Amnesty International uviedol, že jeho dcéra sa po vypuknutí ruskej invázie začala vzdelávať online podľa ukrajinských učebných osnov. Na začiatku minulého školského roka ho doma navštívil ruský úradník. Ten sa pýtal, prečo sa jeho dcéra nezúčastňuje na prezenčnom vyučovaní. Krátko nato, v októbri 2022, ruské orgány Jurija svojvoľne zadržali za to, že nechcel dať svoje dieťa do ruskej školy. Zadržiavali ho šesť dní, pričom ho podrobovali zlému zaobchádzaniu. „Jeden deň ma bili. Dali nám najesť, nie veľmi dobre. Chceli tiež, aby sme spievali (ruskú) hymnu,“ povedal.

Učiteľky skrývajú učebnice doma, deti čelia útokom za ukrajinskú hudbu

Marija* z Novej Kachovky, ktorá opustila Ruskom okupované územia Ukrajiny v septembri 2022, povedala Amnesty International, že jej dcére ruskí vojaci vykopli z rúk telefón, keď z neho zaznela pieseň v ukrajinčine, ktorú mala jej dcéra nastavenú ako zvonenie.

Niektorí učitelia v okupovaných oblastiach odmietajú vyučovať podľa ruských učebných osnov, čím nesmierne ohrozujú svoju bezpečnosť.

Učiteľka dejepisu Alina* z Izjumu sa počas mesiacov, keď bolo mesto pod ruskou okupáciou, bála vyučovať ukrajinské dejiny. Učebnice si podľa vlastných slov schovávala doma. Počas domových prehliadok, ktoré vykonávali ruskí vojaci, výučbové materiály a mapy zobrazujúce Krym ako súčasť Ukrajiny zakrývala dekou. Potom ako jej bytový dom poškodilo ostreľovanie, ruskí vojaci ho vyrabovali. Alina uviedla, že mala šťastie, že jej byt „nevyzeral pre nich lákavo, nevideli v ňom žiadne cennosti“. Vďaka tomu pri tejto razii učebnice neobjavili.

*Respondenti a respondentky požiadali Amnesty International o utajenie svojho pravého mena, v niektorých prípadoch aj o utajenie názvu obce.

Amnesty dlhodobo vyzýva na vyvodenie zodpovednosti voči ruským orgánom

Amnesty International od začiatku konfliktu dokumentuje vojnové zločiny a iné porušenia medzinárodného humanitárneho práva spáchané počas ruskej agresie na Ukrajine. Všetky výstupy Amnesty International sú k dispozícii tu.  

Amnesty International opakovane vyzvala na vyvodenie zodpovednosti voči príslušníkom ruských ozbrojených síl a štátnym predstaviteľom zodpovedným za vojnovú agresiu proti Ukrajine a za porušovanie ľudských práv a medzinárodného práva, ku ktorému v súvislosti s ňou dochádza. Organizácia preto privítala prebiehajúce vyšetrovanie Medzinárodného trestného súdu v tejto veci. Komplexné vyvodenie zodpovednosti bude vyžadovať spoločné úsilie OSN a jej orgánov, ako aj iniciatívy na štátnej úrovni v súlade s princípom univerzálnej jurisdikcie.