Nigérijské orgány zanedbali podporu dievčat, ktoré unikli zo zajatia Boko Haram

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
10. JÚNA 2024
  • Dievčatá, ktoré uniesla skupina Boko Haram, prežili sexuálne otroctvo a iné zločiny
  • Po úniku zo zajatia čelili ďalšiemu porušovaniu práv, neraz vo vojenských väzniciach
  • Nigérijské orgány naďalej zanedbávajú svoju povinnosť poskytnúť týmto dievčatám odbornú podporu

Dievčatá a mladé ženy, ktoré unikli zo zajatia Boko Haram v severovýchodnej Nigérii, čelili ďalšiemu utrpeniu. Mnohé z nich následne prežili zlé zaobchádzanie počas nezákonného zadržiavania nigérijskou armádou. Dnes týmto preživším štátne orgány neposkytujú dostatočnú podporu, ktorá by im pomohla zaradiť sa do života, uvádza Amnesty International vo svojej novej správe.

Vo výskume s názvom „Pomôžte nám vybudovať si život“: Dievčatá, ktoré prežili zneužívanie skupinou Boko Haram a armádou v severovýchodnej Nigérii sa Amnesty International zamerala na porušovanie ľudských práv, ktorému čelili preživšie obchodovania s ľuďmi a zločinov proti ľudskosti spáchaných skupinou Boko Haram. Tieto zločiny zahŕňajú únosy, nútené sobáše, zotročovanie, sexuálne násilie a ďalšie kruté zaobchádzanie.

Po úniku zo zajatia skupinou Boko Haram boli mnohé z nich vystavené ďalšiemu porušovaniu ľudských práv počas dlhodobého a nezákonného väznenia nigérijskou armádou. V posledných rokoch konfliktu, ktorý trvá už viac ako desať rokov, je táto prax menej rozšírená. Preživšie, ktoré nezadržali, však ponechali napospas osudu v táboroch pre vysídlených ľudí. Tie sa tak ocitli bez osobitnej podpory medzi miliónmi ďalších ľudí, ktorí potrebovali humanitárnu pomoc. Odtiaľ niektoré presunuli do tranzitného tábora spravovaného vládou, kde ich „zlúčili“ s „manželmi“ z Boko Haram, ktorí sa vzdali. Vláda tak preživšie vystavila riziku ďalšieho zneužívania.

Skupina Boko Haram im ukradla detstvo, štát zanedbal svoju povinnosť pomôcť im prekonať následky

„Týmto dievčatám, z ktorých mnohé sú dnes mladými ženami, ukradli detstvo. V detskom veku boli vystavené množstvu vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a ďalšieho porušovania ľudských práv. Teraz preukazujú pozoruhodnú silu a odvahu, keď sa pokúšajú prevziať kontrolu nad svojou budúcnosťou,“ povedala Samira Daoud, regionálna riaditeľka Amnesty International pre západnú a strednú Afriku.

„Hrozným zneužívaním v zajatí Boko Haram trpelo obrovské množstvo dievčat. Mnohé z tých, ktoré prežili, následne zadržiavali alebo zanedbávali nigérijské štátne orgány. Teraz tieto preživšie vysielajú jasný odkaz svojej vláde a jej medzinárodným partnerom. Naliehavo potrebujú zvýšenú odbornú podporu, vďaka ktorej by si mohli znovu vybudovať svoje životy,“ uviedla Daoud.

Zločiny, ktoré dievčatá a mladé ženy prežili, majú dlhodobé následky špecifické pre ich vek a rod. Ide o následky v podobe zdravotných komplikácií, ale aj v oblasti prístupu ku vzdelaniu alebo možnosti a túžby znovu sa vydať. Okrem toho trpia stigmatizáciou a odmietaním zo strany vlastných rodín a komunít.

Metóda výskumu 

Správa vychádza zo 126 výskumných rozhovorov vrátane 82 rozhovorov s preživšími. Amnesty International uskutočnila tieto rozhovory v rokoch 2019 až 2024 osobne v severovýchodnej Nigérii a na diaľku.

Prečítajte si viac o našej práci