Pokročilo Slovensko v zastavení segregácie vo vzdelávaní?

Amnesty International vydáva 4.septembra nový brífing sumarizujúci progres Slovenska v súvislosti so segregáciou rómskych detí vo vzdelávaní. V brífingu sa venujeme implementácii rozsudku Šarišské Michaľany a prípadu Levoča. 

Aj napriek opakovanej medzinárodnej a domácej kritike sú tisíce rómskych detí na Slovensku stále segregované v oddelených triedach a špeciálnych školách. V prelomovom rozhodnutí z októbra 2012 slovenský súd rozhodol, že oddeľovanie rómskych detí do etnicky segregovaných tried porušuje slovenský antidiskriminačný zákon. Toto rozhodnutie malo byť budíčkom, ktorý ale zostal takmer nepovšimnutý. Z prieskumu UNDP publikovaného v roku 2012 vyplýva, že až 43% Rómov v bežných školách navštevovalo etnicky segregované triedy. Nedávno, v júli 2013 vyjadrila znepokojenie nad existenciou čisto rómskych tried na slovenských školách aj Verejná ochrankyňa práv.

Brífing bude odprezentovaný 4.septembra na tlačovej konferencii v Bratislave a následne publikovaný na našich stránkach. Brífing je súčasťou dlhodobej kampane venujúcej sa právu na vzdelanie rómskych detí na Slovensku. https://www.amnesty.sk/co-robime/dajme-im-buducnost/