Pomôžme ženám z Afganistanu

Afganistan, petícia je aktívna od 21. 3. 2023

Afganské ženy dosiahli za posledných 20 rokov aj napriek politickej nestabilite pomerne veľké zmeny. Zastávali politické funkcie, navštevovali školy a univerzity, viedli vlastné podniky a boli zamestnané v rôznych odvetviach. Všetko sa zmenilo potom, ako v roku 2021 opätovne prevzalo moc v krajine hnutie Taliban. Ľudské práva žien a dievčat akoby zo dňa na deň zmizli. Pomôžte brániť ľudské práva žien v Afganistane.

Postavte sa na ich stranu a vyzvite slovenskú vládu, aby konala.

PODPÍŠTE PETÍCIU

adresovanú ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajovi Blanárovi, od ktorého požadujeme:

  • aby vláda SR podporovala afganské mimovládne organizácie, ktoré pracujú na obrane ľudských práv žien; 
  • aby vláda SR vytvárala tlak na medzinárodné spoločenstvo, ktoré musí Afgankám poskytnúť podporu;
  • a aby pomohla vytvoriť bezpečné cesty a útočisko pre ženy na úteku z Afganistanu.

*Zásady ochrany osobných údajov
*Pri vypĺňaní formuláru napíšte prvé písmeno mena a priezviska veľkým písmom

Meno
Priezvisko
E-mail
Tel. číslo
Mesto
Prihlásim sa na odber newslettera
Súhlasím so spracovaním osobných údajov
jQuery(function($){ function validateForm() { // Enter your validators there and return false on error return true; } $(“form”).submit(function(){if (!validateForm()) return false;}); });

Aktualizácia 15. 8. 2023

Od nástupu hnutia Taliban k moci v Afganistane uplynuli 15. augusta dva roky. Desať medzinárodných ľudskoprávnych organizácií [vrátane Amnesty International] pri tejto príležitosti vydalo spoločné stanovisko. Organizácie dôrazne odsudzujú pretrvávajúce a stupňujúce sa hrubé porušovanie ľudských práv zo strany Talibanu, najmä voči ženám a dievčatám. Okrem toho kritizujú nedostatočnú reakciu zo strany medzinárodného spoločenstva. Celú tlačovú správu v slovenčine aj anglický originál nájdete na tomto odkaze.

Aktualizácia 8. 6. 2023

Amnesty vydala novú správu s názvom Vaši synovia sú v horách. Správa dokumentuje závažné porušovanie medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva vrátane mimosúdnych popráv, mučenia a hromadného svojvoľného zatýkania a zadržiavania v provincii Pandžšír. Civilisti sú terčom mučenia, nezákonného zabíjania a mimosúdnych popráv. Bežné je aj hromadné svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie s cieľom zastrašiť miestne obyvateľstvo. Celú tlačovú správu v slovenčine a výskumnú správu v angličtine nájdete na tomto odkaze.

Aktualizácia 26. 5. 2023

Podľa zistení Amnesty International a Medzinárodnej komisie právnikov by nezákonné zásahy Talibanu do práv žien a dievčat v Afganistane mali byť vyšetrované ako zločiny podľa medzinárodného práva. V novej správe s názvom Vojna Talibanu proti ženám organizácie predstavili podrobnú právnu analýzu. Na jej základe dospeli k záveru, že drakonické obmedzovanie práv afganských žien a dievčat zo strany Talibanu vrátane svojvoľného zadržiavania a väznenia, násilných zmiznutí, mučenia a iného zlého zaobchádzania môže predstavovať zločin proti ľudskosti. Celú tlačovú správu v slovenčine a výskumnú správu v angličtine nájdete na tomto odkaze.

Znenie petície:

Dievčatá alebo ženy v Afganistane práve teraz:

  • nemôžu chodiť do školy ani študovať na univerzite,
  • nesmú cestovať na vzdialenosť dlhšiu ako 72 km bez mužského „sprievodu“,
  • nemôžu prijímať zdravotnú starostlivosť bez mužského „sprievodu“,
  • majú zákaz pracovať pre mimovládne organizácie,
  • majú zákaz nosiť farebné oblečenie,
  • majú zakázané športovať alebo chodiť do parku

Obrankyne ľudských práv žien čelili takýmto extrémnym obmedzeniam aj v 90. rokoch 20. storočia, keď mal moc v krajine v rukách Taliban, dnes však dostávajú oveľa menšiu podporu.

Štát musí chrániť a dodržiavať ľudské práva žien v Afganistane

Podpíšte našu petíciu a vyzvite slovenskú vládu, aby podporovala afganské mimovládne organizácie, ktoré pracujú na obrane ľudských práv žien; aby vytvárala tlak na medzinárodné spoločenstvo, ktoré musí Afgankám poskytnúť podporu; a pomohla vytvoriť bezpečné cesty a útočisko pre ženy na úteku z Afganistanu.