Prečo sme zrušili zhromaždenie pri príležitosti IDAHOBITu 2024

Hrozný útok na predsedu Vlády SR Róberta Fica nami otriasol nielen ľudsky, ale z pochopiteľných dôvodov zvýšil naše obavy o bezpečnosť a ľudské práva všetkých z nás vrátane účastníctva plánovaného zhromaždenia a pochodu, ktorý sa mal uskutočniť pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii (IDAHOBIT). Piatkové zhromaždenie sme sa preto z bezpečnostných dôvodov rozhodli zrušiť. Násilie voči nikomu bez ohľadu na názory či politickú alebo inú príslušnosť nemôžeme tolerovať. 

Ľudské práva LGBTI+ ľudí sú pre nás dôležitou témou, ktorej sa budeme aj naďalej venovať a žiadať, aby Slovenská republika dodržiavala svoje medzinárodné záväzky a právo v oblasti ľudských práv a dôsledne chránila a rešpektovala ľudské práva všetkých z nás.

Opätovne však musíme zdôrazniť, že je zarážajúce a nebezpečné, ak v takejto vypätej atmosfére, len krátko po krutom útoku na premiéra, niektorí politickí predstavitelia vynášajú nepodložené súdy a obvinenia zo zodpovednosti za tento hrozný čin. Takéto vyjadrenia lídrov krajiny by mohli viesť k ďalšej eskalácii násilia či inak ohroziť všetkých a všetky z nás.

Viac noviniek