Predstavitelia EÚ musia žiadať okamžité prímerie

Pred pondelkovým zasadnutím Rady pre zahraničné veci EÚ (FAC) v Bruseli, na ktorom sa bude diskutovať o súčasnej eskalácii konfliktu v Izraeli a na Okupovaných palestínskych územiach, Amnesty International naliehavo vyzýva zúčastnených ministrov a ministerky, aby vyzvali všetky strany konfliktu na okamžité prímerie. Čoraz rozsiahlejšia humanitárna katastrofa a katastrofa z hľadiska ľudských práv, ktorá sa odohráva v Gaze, sa musí urýchlene skončiť.

„Násilie, ktorého sme svedkami v Gaze, je také strašné, že je ťažké ho pochopiť. Nesmieme však odvrátiť zrak. Európski ministri a ministerky by mali vyzvať všetky strany na okamžité zastavenie paľby. Zastavenie bojov by mohlo zachrániť životy tisíckam civilistov a civilistiek a zastaviť ďalšie prehlbovanie tejto humanitárnej a ľudskoprávnej katastrofy. Ide o katastrofu, ktorá sa deje z rozhodnutia ľudí a rozhodnutím ju možno aj zastaviť,“ povedala Eve Geddie, riaditeľka kancelárie Amnesty International pre európske inštitúcie.

Európskej únii sa nepodarilo dosiahnuť konsenzuálne stanovisko, ktoré by bolo v súlade s medzinárodným právom, ani otvorene vyzvať na prímerie. Niektoré členské štáty vrátane Írska, Belgicka a Španielska však na prímerie vyzvali. Zároveň vyjadrili kritiku porušovania ľudských práv zo strany Izraela, Hamasu a iných ozbrojených skupín. Rešpektujú tiež právo ľudí na pokojný protest.

Na druhej strane niektoré členské štáty EÚ vrátane Rakúska, Česka a Nemecka blokujú snahy o spoločnú výzvu na prímerie a odsúdenie porušovania medzinárodného humanitárneho práva izraelskými bezpečnostnými silami. Prispievajú tak k atmosfére beztrestnosti, ktorá izraelské orgány povzbudzuje k ignorovaniu svojich záväzkov chrániť civilistky a civilistov.

EÚ sa hlási k ochrane ľudských práv, reakcia na situáciu to však neodzrkadľuje

„Európska únia, ktorá sa hrdo hlási k ochrane ľudských práv a medzinárodného práva, čelí v očiach ľudí na celom svete vážnej kríze dôveryhodnosti. Neustále izraelské bombardovanie zabíja každý deň približne 300 Palestínčanov a Palestínčaniek, z ktorých veľkú časť tvoria deti. Nezákonnou blokádou Izrael vytvoril v pásme Gazy humanitárnu krízu, ktorá spôsobuje nesmierne utrpenie. Je preto nepochopiteľné, že niektorí vedúci predstavitelia a predstaviteľky EÚ nielenže blokujú výzvu na prímerie, ale aj aktívne dodávajú Izraelu zbrane a vyjadrujú mu politickú podporu. Rovnako neprijateľné je umlčiavanie či dokonca zatýkanie ľudí, ktorí sa rozhodli protestovať a zasadzovať sa za práva Palestínčanov.

Vedúci predstavitelia a predstaviteľky EÚ musia ukázať, že si rovnako cenia životy Palestínčanov a Izraelčanov, a to tým, že vyzvú na prímerie a jednoznačne odsúdia zločiny páchané Izraelom, Hamasom a inými ozbrojenými skupinami. V situácii, keď v tejto veci chýba európsky konsenzus, vyzývame zásadové členské štáty, aby jednotlivo alebo spolu s ďalšími podobne zmýšľajúcimi štátmi vyzvali na prímerie,“ zdôraznila Geddie.

Amnesty International vyzvala na prepustenie všetkých civilných rukojemníčok a rukojemníkov, ktorých zadržiavajú v pásme Gazy ozbrojené skupiny vrátane Hamasu. Amnesty International tiež zhromaždila a overila dokumentáciu o tom, že izraelské orgány svojvoľne zatkli tisíce Palestínčanov a mnohých z nich mučili. Izrael musí prepustiť všetkých Palestínčanov a Palestínčanky, ktorých a ktoré svojvoľne zadržiava. Všetky strany musia urýchlene umožniť Medzinárodnému výboru Červeného kríža prístup k zadržaným osobám.

Petíciu Amnesty International s požiadavkou prímeria, ktoré by ukončilo utrpenie civilistov, už podporilo svojím podpisom viac ako milión ľudí.

Žiadame ochranu všetkých civilistov a civilistiek

Amnesty International je nestranná ľudskoprávna organizácia. Organizácia chce docieliť, aby všetky strany ozbrojeného konfliktu dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv. V súlade s týmto cieľom bude Amnesty International vo svojich budúcich správach skúmať nasadenie izraelskej armády v pásme Gazy v záujme určiť, či Izrael dodržiava pravidlá medzinárodného humanitárneho práva vrátane vykonávania nevyhnutných preventívnych opatrení na minimalizáciu škôd voči civilistom a civilným objektom a zdržania sa nezákonných útokov a kolektívnych trestov voči civilnému obyvateľstvu, ako to vyžaduje medzinárodné právo. Amnesty International bude naďalej sledovať aj aktivity Hamasu a iných palestínskych ozbrojených skupín.

Amnesty International zdokumentovala dôkazy o porušovaní medzinárodného práva vrátane vojnových zločinov všetkými stranami konfliktu. Organizácia vyzýva na uzavretie prímeria, prepustenie rukojemníkov a vyvodenie zodpovednosti za vojnové zločiny.

Zistite viac o našej práci