Ratifikácia Istanbulského dohovoru na Ukrajine je historickým ľudskoprávnym víťazstvom

Ukrajinský parlament v pondelok 20. júna odhlasoval ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nim, tzv. Istanbulského dohovoru. Generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard ratifikáciu považuje za historické víťazstvo pre práva žien na Ukrajine a krok k zmene kultúry, správania a postojov voči rodovo podmienenému násiliu v krajine.

„[Ratifikácia dohovoru] v konečnom dôsledku ovplyvní životy všetkých žien v krajine. Toto hlasovanie je výsledkom dlhoročnej kampane preživších násilia, ktoré bojovali za to, aby ďalšie ženy nemuseli zažiť to, čím si prešli ony samy. Ratifikácia Istanbulského dohovoru je rozhodujúcim krokom v boji proti rodovo podmienenému násiliu. Zároveň je predzvesťou zmeny právnych predpisov a inštitucionalizovaných postupov, ktoré zlepšia bezpečnosť a spravodlivosť pre osoby zaživajúce rodovo podmienené násilie a zabezpečia spravodlivé stíhanie páchateľov.

Znepokojujúce správy a obvinenia zo sexuálneho násilia, ktoré na územiach okupovaných Ruskom zažívajú mnohé ukrajinské ženy, sú jasným dôkazom, že ratifikácia dohovoru nemohla prísť v lepšom čase. Ukrajinské štátne orgány by pri rýchlom zavedení dohovoru do praxe mali byť schopné riešiť zverstvá páchané na ukrajinských ženách. Dohovor by zároveň mal pomôcť preživším násilia, aby získali dôveru v systém a mali možnosť žiadť spravodlivosť,“ uviedla Agnès Callamard.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: