Reakcia Amnesty International na zánik RTVS

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
20. JÚNA 2024

20. júna NR SR schválila zákon o slovenskej televízii a rozhlase, čím zaniká RTVS. Schválenie zákona komentoval Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko:

„Vždy, keď si politická moc presadí väčší vplyv a kontrolu nad vysielaním verejnoprávneho média, ide o mimoriadne zlú správu pre celé Slovensko. Teraz sme videli v priamom prenose, ako sa parlamentná väčšina rozhodla presadiť si svoje sebecké záujmy a ignorovať vážne upozornenia, že schválenie tohto zákona ohrozí slobodu médií a právo verejnosti na prijímanie nestranných informácií.

Zdá sa, že väčšina v NR SR nám i týmto hlasovaním odkazuje, aby sme si zvykali na to, že kto vyhrá voľby, môže všetko. Jej predstavitelia mnohokrát neváhajú zdôrazňovať, že kritika týchto a iných zmien je prejavom dešpektu voči výsledkom vo voľbách. To je však falošná a nebezpečná interpretácia reality, ktorú vládnuca politická reprezentácia šíri s cieľom prekryť vlastnú neschopnosť znášať kritiku.

Verejná a mediálna kritika je v štáte, ktorý sa hlási k ochrane ľudských práv, nevyhnutnosťou. Politická moc nemá hľadať a presadzovať spôsoby, ako kritiku umlčať, musí ju brať ako prirodzenú súčasť verejnej diskusie a musí ju chrániť.

Bez ohľadu na to, kto je pri moci, platí, že chrániť slobodné a nezávislé médiá, verejnoprávne aj súkromné, a právo verejnosti na prijímanie nestranných informácií je povinnosťou, nie možnosťou. Je zrejmé, že v napĺňaní tejto povinnosti súčasná vládna moc zlyhala.“

Na ľudskoprávne riziká, ktoré so sebou prináša návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase a zrušenie RTVS sme upozornili aj v stanovisku z 10. júna 2024

Viac noviniek