Slovenský návrh zákona o mimovládkach je priamym útokom na občiansku spoločnosť

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
30. APRÍLA 2024

Národná rada SR schválila v prvom čítaní návrh zákona o mimovládnych organizáciách. Zákon by označil organizácie občianskej spoločnosti, ktoré za kalendárny rok prijali viac ako 5 000 eur zo zahraničia, za „organizácie so zahraničnou podporou“. Na vývoj reagoval riaditeľ Amnesty International Slovensko, Rado Sloboda:

„Tento návrh zákona je priamym útokom na občiansku spoločnosť vrátane fungovania a samotnej existencie mnohých mimovládnych organizácií na Slovensku. Jeho prijatie by pre organizácie občianskej spoločnosti znamenalo  neprimeranú – a potenciálne fatálnu – byrokratickú a finančnú záťaž. Tie, ktoré prežijú, by mohli byť démonizované a diskreditované, čo by mohlo viesť k ďalšiemu obmedzovaniu ich činnosti.

Deklarovaným cieľom zákona je zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych organizácií. V skutočnosti však ide o slabo maskovaný pokus o stigmatizáciu organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sú kritické voči úradom. Takýto zákon by brzdil ich dôležitú prácu.

Tento návrh zákona je takmer kópiou maďarského drakonického zákona o mimovládnych organizáciách. Nakoľko návrh jasne porušuje medzinárodné právo v oblasti ľudských práv, musí byť zamietnutý. Namiesto snahy obmedziť organizácie občianskej spoločnosti by slovenské orgány mali uznať a chrániť ich dôležitú prácu. Ich povinnosťou je zabezpečiť, aby mimovládne organizácie mohli pracovať v bezpečnom a priaznivom prostredí.“

Doplňujúce informácie

Navrhovaný zákon by organizáciám, ktoré prijali za rok viac ako 5 000 eur zo zahraničných zdrojov vrátane finančných prostriedkov od iných vnútroštátnych mimovládnych organizácií, ktoré dostali finančné prostriedky zo zahraničia, ukladal povinnosť označiť sa ako „organizácie so zahraničnou podporou“ (OZP). Mimovládne organizácie by mali povinnosť vo výročnej správe zverejňovať totožnosť a štátnu príslušnosť všetkých darcov, prispievateliek a veriteľov, ktorých dary, príspevky alebo pôžičky za kalendárny rok presiahli 5 000 eur.

Mimovládne organizácie s ročným príjmom vyšším ako 50 000 eur by museli predkladať výročnú správu ministerstvu vnútra. Ministerstvo by mohlo uložiť pokutu a zrušiť mimovládne organizácie v prípade, ak si nesplnia povinnosti týkajúce sa podávania správ a označenia sa za OZP.

Podobný zákon o mimovládnych organizáciách financovaných zo zahraničia prijalo v roku 2017 Maďarsko. Ten však bol v roku 2021 zrušený na základe formálneho upozornenia Európskej únie, po tom, ako Súdny dvor EÚ rozhodol, že takéto obmedzenia sú v rozpore s právom EÚ.

Právo skupín vyhľadávať, prijímať a využívať zdroje z vnútroštátnych, zahraničných a medzinárodných zdrojov je základnou súčasťou práva na združovanie. Toto právo je chránené rôznymi zmluvami, ktorých zmluvnou stranou je aj Slovensko, vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Európskeho dohovoru o ľudských právach.