Svetové štatistiky o treste smrti za rok 2023 

Amnesty International v roku 2023 zaznamenala 1 153 popráv v 16 krajinách. To predstavuje 31 % nárast oproti 883 popravám zaznamenaným v roku 2022. Ide o najvyšší počet popráv, ktorý Amnesty International zaznamenala v priebehu takmer desiatich rokov (od roku 2015, keď Amnesty zaznamenala 1 634 popráv). 

Čína zostala najväčším vykonávateľom trestov smrti, ale skutočný rozsah jej využívania trestu smrti zostáva neznámy. Údaje týkajúce sa trestu smrti totiž Čína aj naďalej klasifikuje ako štátne tajomstvo. Svetové štatistiky, ktoré zaznamenala Amnesty International, nezahŕňajú tisíce popráv, ktoré pravdepodobne vykonali v Číne. Štatistiky tiež nezahrňujú popravy vykonané vo Vietname a Kórejskej ľudovodemokratickej republike (hovorovo v Severnej Kórei). Amnesty International predpokladá, že v týchto krajinách sa trest smrti využíval vo veľkej miere. 

Väčšina popráv, o ktorých sa vie, sa uskutočnila v Číne (tisíce), Iráne (najmenej 853), Saudskej Arábii (172), Somálsku (najmenej 38) a USA (24). 

V štyroch krajinách popravili ženy: v Číne (+), Iráne (24), Saudskej Arábii (6) a Singapure (1). 

Amnesty International zaznamenala popravy v 16 krajinách v porovnaní s 20 krajinami v roku 2022. 

Porušovanie medzinárodného práva 

V 508 prípadoch išlo o popravy za drogovú kriminalitu: 481 v Iráne, 1 v Kuvajte, 19 v Saudskej Arábii, 5 v Singapure, a v Číne (+*). Počet 508 popráv za drogovú kriminalitu predstavuje 44 % z celkového počtu popráv vo svete. 

Najmenej 8 verejných popráv vykonali v Afganistane (1+) a Iráne (7). 

V Iráne popravili najmenej 5 osôb za zločiny, ktoré spáchali, keď mali menej ako 18 rokov. 

Amnesty nezaznamenala žiadne súdne popravy v Bielorusku, Japonsku, Mjanmarsku a Južnom Sudáne. V každej z týchto krajín vykonali popravy v roku 2022 (v roku 2022 vykonalo popravy celkovo 20 krajín). 

V roku 2023 sa využívali nasledovné metódy popráv: sťatie, obesenie, smrtiaca injekcia a zastrelenie. 

Svetové štatistiky rozsudkov smrti 

V roku 2023 uložili v 52 krajinách najmenej 2 428 nových rozsudkov smrti. V roku 2022 ich bolo najmenej 2 016 v 52 krajinách. 

Amnesty International zaznamenala zmiernenie alebo odpustenie trestov smrti v 27 krajinách. 

Bielorusko, Kamerun, Japonsko, Maroko/Západná Sahara a Zimbabwe uložili tresty smrti potom, ako istý čas trest smrti neukladali. 

Amnesty International zaznamenala v troch krajinách najmenej 9 prípadov oslobodenia väzňov, ktorých odsúdili na trest smrti: v Keni (5), USA (3) a Zimbabwe (1). 

Na celom svete bolo ku koncu roka 2023 odsúdených na trest smrti najmenej 27 687 ľudí. 

Na konci roka 2023 bol trest smrti úplne zrušený v 112 krajinách a celkovo 144 krajín zrušilo trest smrti v zákone alebo v praxi. 

Regionálne štatistiky 

Severná, Stredná a Južná Amerika 

Už pätnásty rok po sebe zostali Spojené štáty americké jedinou krajinou v regióne, ktorá vykonávala popravy. 

Počet popráv vykonaných v USA sa zvýšil o 33 %, a to z 18 v roku 2022 na 24 v roku 2023. 

Florida vykonala svoje prvé popravy (6) a federálne orgány USA vyniesli prvý rozsudok smrti od roku 2019. 

siedmy rok po sebe boli Guyana, Trinidad a Tobago a USA jedinými krajinami v regióne, ktoré uložili nové tresty smrti. 

Ázijsko-tichomorská oblasť 

Ázijsko-tichomorská oblasť je naďalej regiónom s najvyšším počtom popráv na svete. 

V ázijsko-tichomorskej oblasti vykonalo v roku 2023 popravy, o ktorých vieme, šesť krajín (Afganistan, Bangladéš, Čína, Kórejská ľudovodemokratická republika, Singapur a Vietnam), čo je pokles oproti ôsmim krajinám v roku 2022. 

V Japonsku a Mjanmarsku, teda v krajinách, ktoré v roku 2022 vykonali popravy, Amnesty nezaznamenala žiadne popravy. 

Na základe dostupných informácií v regióne uložili celkovo 948 nových rozsudkov smrti, čo predstavuje 10 % nárast oproti roku 2022, keď bolo známych najmenej 861 ľudí odsúdených na trest smrti. 

V Malajzii zrušili povinný trest smrti za všetky trestné činy a obmedzili rozsah tohto trestu; v Pakistane zrušili trest smrti za drogovú kriminalitu a orgány Srí Lanky potvrdili svoj zámer nevykonávať popravy. 

Európa a Stredná Ázia 

Bielorusko je naďalej jedinou krajinou v Európe, ktorá vykonáva trest smrti a v roku 2023 odsúdila na smrť jednu osobu. 

Rusko a Tadžikistan naďalej dodržiavali moratórium na popravy. 

Blízky východ a severná Afrika 

Počet popráv zaznamenaných v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky sa zvýšil o 30 %, z 825 v roku 2022 na 1 073 v roku 2023. 

Zvýšil sa aj počet zaznamenaných trestov smrti, a to z 827 v roku 2022 na 950 v roku 2023. 

Irán, Saudská Arábia a Irak v roku 2023 vykonávali najviac popráv v regióne. Tieto krajiny sa podieľali na 97 % všetkých zaznamenaných popráv v regióne: Irán (80 %), Saudská Arábia (16 %) a Irak (1 %). 

V roku 2023 vykonalo popravy v regióne celkovo osem krajín: Egypt, Irán, Irak, Kuvajt, Palestína (Palestínsky štát), Saudská Arábia, Sýria a Jemen. 

Subsaharská Afrika 

Počet zaznamenaných popráv v regióne sa viac ako strojnásobil z 11 v roku 2022 na 38 v roku 2023. 

Všetkých 38 popráv vykonali v jednej krajine, v Somálsku. 

V roku 2023 Amnesty zaznamenala rozsudky smrti v 14 krajinách v porovnaní s 12 krajinami v roku 2022. 

Počet zaznamenaných rozsudkov smrti sa prudko zvýšil o 66 %, z 298 v roku 2022 na 494 v roku 2023. 

Štyri krajiny (Keňa, Libéria, Zimbabwe a Ghana) prijali pozitívne legislatívne kroky smerujúce k zrušeniu trestu smrti. 


*Pri výpočte globálnych a regionálnych štatistík sa „+“ počíta ako dve. 

Prečítajte si viac o našej práci