Sýrske vládne sily musia ukončiť obliehanie civilného obyvateľstva prevažne kurdských oblastí Aleppa

Od začiatku blokády v auguste 2022 boli desaťtisíce civilistov a civilistiek vrátane vnútorne vysídlených ľudí vystavené vážnemu nedostatku základných surovín, paliva a humanitárnej pomoci. Zásoby zdravotníckych potrieb sú už takmer vyčerpané a ľudia spaľujú nábytok a ďalšie predmety z rôznych materiálov, ktoré nájdu v domácnosti, v snahe udržať sa v teple počas mrazov.

Postihnuté oblasti, ku ktorým patria mestské štvrte Šejch Maksúd a Ašrafíja na severe Aleppa a ďalších viac ako 50 dedín v tomto regióne, sú pod správou kurdskej civilnej rady, ktorá má väzbu na Autonómnu správu severovýchodnej Sýrie (AANES). Sýrska vláda však rozhoduje o dovoze základných zásob do týchto oblastí. Miestni obyvatelia a obyvateľky v rozhovoroch pre Amnesty International uviedli, že počas minulého roka sýrske vládne sily opakovane obmedzovali dodávky paliva, múky a humanitárnej pomoci do týchto lokalít. Blokáda, ktorá trvá už od augusta, začala súbežne so začiatkom normalizačných rokovaní medzi Tureckom a Sýriou. Obe krajiny spája tvrdé odmietanie autonómie v severovýchodnej Sýrii. Predchádzajúca blokáda trvala dlhšie ako mesiac v apríli 2022.

Sýrska vláda musí podniknúť okamžité kroky na riešenie humanitárnej krízy a povoliť dovoz paliva a ďalších základných surovín a potrieb, ako aj neobmedzený vstup humanitárnych organizácií do postihnutých oblastí. Okamžité vyriešenie tejto krízy je nielen morálnym, ale aj právnym imperatívom. Sýrska vláda má podľa medzinárodného práva povinnosť zabezpečiť svojmu obyvateľstvu prístup k primeraným dodávkam potravín, liekov a iných základných potrieb. Zablokovaním týchto dodávok sýrske vládne sily porušujú ľudské práva obyvateľstva zasiahnutých oblastí v regióne Aleppa.


Prečítajte si viac ľudskoprávnych noviniek