Medzinárodná solidarita – Let’s talk about yes

Cieľom kampane Hovorme o súhlase je podporiť zmenu právnej definície znásilnenia na Slovensku a posilniť verejnú diskusiu o súhlase v sexuálnych vzťahoch. Sex bez súhlasu je znásilnenie a mal by byť trestným činom, myslí si to aj väčšina opýtaných v najnovšom prieskume verejnej mienky.

Nesmieme však zabúdať na to, že sexualizovanému násiliu čelia ľudia po celom svete. Medzi preživšími a obeťami sexualizovaného násilia sú najviac zastúpení ľudia z najohrozenejších skupín obyvateľstva – ženy a dievčatá, LGBTI+ ľudia, pôvodné obyvateľky a ľudia patriaci k etnickým menšinám, pracovníčky v sexbiznise či ľudia so zdravotným znevýhodnením. V Amnesty International Slovensko prejavujeme solidaritu s preživšími sexualizovaného násilia na celom svete. Len spoločne môžeme dosiahnuť zmenu.

Sexuálne pracovníčky v Írsku žiadajú svoje ľudské práva

Kriminalizácia sexuálnej práce nezastaví útoky na sexuálne pracovníčky, naopak, vytvára podmienky pre ich zneužívanie. Skúsenosti z Írska ukázali, že tamojší zákon z roku 2017, hoci bol predložený so zámerom chrániť obete obchodovania s ľuďmi a sexuálne pracovníčky a pracovníkov pred vykorisťovaním, práve naopak, uľahčuje ich zneužívanie.

Vláda USA zlyháva pri riešení epidémie sexuálneho násilia v komunitách pôvodného obyvateľstva

Vláda Spojených štátov amerických si dlhodobo neplní záväzky v oblasti dodržiavania ľudských práv žien z komunít pôvodného obyvateľstva. Miera sexuálneho násilia, ktorú zažívajú pôvodné obyvateľky Aljašky a ženy, ktoré sa samy označujú za severoamerické Indiánky, má stále rozmery epidémie. Výskumná správa s názvom Nekonečné bludisko: USA naďalej zlyháva v ochrane pôvodných obyvateliek pred sexuálnym násilím odhaľuje, že neustále podkopávanie autority kmeňových vlád zo strany vlády USA, chronické podfinancovanie inštitúcií presadzovania práva a zdravotníckych služieb v komunitách pôvodného obyvateľstva, ako aj zámerne zložitý proces určovania právomoci prispeli k zvýšenej miere sexuálneho násilia voči severoamerickým Indiánkam a pôvodným obyvateľkám Aljašky.

Dobré správy

Vďaka solidarite a vytrvalému boju za ľudské práva sa nám darí dosahovať potrebné zmeny. Mnohé krajiny už prijali legislatívu o znásilnení postavenú na absencii súhlasu a iné legislatívne zmeny, ktoré vedú k väčšej ochrane preživších. Pridajte sa k nám a prispejte k eliminácii sexualizovaného násilia po celom svete.Viac o kampani Hovorme o súhlase