Viac ako 30 krajín vyzýva na vytvorenie medzinárodného právneho rámca pre používanie robotov na zabíjanie

Zástupcovia a zástupkyne viac ako 30 krajín v piatok 24. februára 2023 v Kostarike podpísali komuniké, v ktorom vyzývajú na rozšírenie medzinárodného práva o úpravu (vrátane nariadení a zákazov) týkajúcu sa vývoja a používania autonómnych zbraňových systémov. Generálna tajomníčka Amnesty International, Agnès Callamard, pri príležitosti podpísania komuniké uviedla:

„Vývoj autonómnych zbraní sa zrýchľuje a čoraz širšie uplatňovanie nových technológií umelej inteligencie a strojového učenia je veľmi znepokojujúci. S vývojom týchto strojov prichádza riziko automatizácie zabíjania ako čisto technickej záležitosti, čo znamená aj nové riziká v oblasti ľudských práv a vyvoláva humanitárne, právne a etické obavy. Naprogramované stroje budú samostatne rozhodovať o živote a smrti bez empatie a súcitu.

Autonómne zbraňové systémy nemajú schopnosť analyzovať úmysly stojace za konaním ľudí. Nedokážu robiť zložité rozhodnutia o rozlišovaní a proporcionalite, určovať nevyhnutnosť útoku, odmietnuť nezákonný rozkaz ani rozpoznať pokus o kapituláciu, pričom to všetko je nevyhnutné pre dodržiavanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva.

Tieto nové zbraňové technológie predstavujú riziko ďalšieho ohrozenia civilistov a civilistiek, ako aj civilnej infraštruktúry v oblasti ozbrojených zásahov a konfliktov. Amnesty International je naďalej znepokojená aj ľudskoprávnymi rizikami zvyšujúcej sa autonómie policajných zariadení, ako sú sledovacie a bezpečnostné systémy, ktoré využívajú zber a algoritmy na vyhodnocovanie dát na predvídanie trestnej činnosti.

Ešte nikdy nebolo také naliehavé stanoviť právne hranice pre výrobu a používanie autonómnych zbraňových systémov, aby sme zabezpečili zachovanie zmysluplnej ľudskej kontroly nad používaním sily.

Amnesty International podporuje dnešnú výzvu vlád latinskoamerických a karibských krajín na zavedenie záväznej medzinárodnej právnej kontroly takýchto zbraní a víta ich rozhodnutie pracovať v záujme presadenia tejto novej legislatívy aj na alternatívnych fórach, okrem Dohovoru o určitých konvenčných zbraniach (CCW), kde rokovania uviazli.”

Regionálna konferencia o sociálnom a humanitárnom vplyve autonómnych zbraní, ktorá sa uskutočnila v kostarickom San José, bola prvým stretnutím tohto druhu a zúčastnili sa na nej vládni predstavitelia a predstaviteľky z regiónu, ako aj pozorovateľských krajín, zastúpenie OSN, Medzinárodného výboru Červeného kríža a občianskej spoločnosti. Amnesty International patrí k zakladajúcim členským organizáciám celosvetovej koalície Stop Killer Robots združujúcej viac ako 160 organizácií, ktoré sa zaoberajú problematikou autonómnych zbraňových systémov.

Prečítajte si viac o našej práci: