Vojnové zločiny v Buči musia byť vyšetrené

Na správy o zjavných vojnových zločinoch, ktoré pravdepodobne spáchali ruské ozbrojené sily v ukrajinskej obci Buča, reagovala aj generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard:

„Správy z Buče ukazujú, že v okupovaných oblastiach Ukrajiny dochádza k širokej škále vojnových zločinov vrátane mimosúdnych popráv a mučenia. Obávame sa, že násilie, ktoré voči civilistkám a civilistom v Buči spáchali ruskí vojaci, nie je ojedinelé. Tieto incidenty by preto mali byť vyšetrované ako vojnové zločiny.

Amnesty International doteraz zhromaždila dôkazy o zabití civilistov a civilistiek v Charkove a Sumskej oblasti pri útokoch, ktoré nerozlišovali medzi civilnými a vojenskými cieľmi. Organizácia tiež zdokumentovala ruský letecký útok, pri ktorom zahynuli civilisti a civilistky stojace v rade na jedlo v Černihove. Amnesty International zároveň v piatok 1. 4. 2022 zverejnila výsledky nového terénneho výskumu, ktoré potvrdzujú, že ruská armáda krutou vojenskou taktikou obliehania v spojení s neustávajúcimi nepresnými a nerozlišujúcimi útokmi na husto obývané oblasti nezákonne usmrtila civilistov a civilistky vo viacerých mestách na Ukrajine.

Koncom tohto týždňa plánuje Amnesty International zverejniť nové svedectvá zozbierané počas terénneho výskumu vo viacerých mestách v Kyjevskej oblasti.

Rusko pokračuje vo vojne na Ukrajine aj napriek tomu, že samotné napadnutie Ukrajiny je zločinom podľa medzinárodného práva. Amnesty International dokumentuje porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva v krajine. Všetky doteraz publikované výstupy Amnesty International vrátane aktualizovaných správ, tlačových správ a výsledkov výskumu nájdete na odkazoch nižšie.