Výpadok internetu v pásme Gazy zhoršuje situáciu

Izraelská armáda v piatok večer rozšírila svoje pozemné aktivity v okupovanom pásme Gazy. V piatok bol v oblasti obmedzený aj prístup k internetu a telekomunikačným službám. Prístup k internetu a telekomunikačným sieťam je nevyhnutným predpokladom ochrany ľudských práv, obzvlášť v čase ozbrojeného konfliktu. Výskum Amnesty International už v minulosti ukázal, že odstavenie prístupu k internetu uľahčuje represie a porušovanie medzinárodných ľudskoprávnych noriem a humanitárneho práva. Na správy o úplnom výpadku komunikácie v okupovanom pásme Gazy reagovala riaditeľka Amnesty International pre oblasť výskumu, advokácie, stratégie a kampaní Erika Guevara-Rosas.

Rosas uviedla, že „palestínski civilisti a civilistky sú beztak obkľúčení v okupovanom pásme Gazy. Teraz navyše zažívajú úplný výpadok komunikácie. So zintenzívňujúcimi sa leteckými a pozemnými útokmi najmä na severe a v centrálnej časti pásma Gazy hlásia internetové monitorovacie siete výpadok signálu. Vyzývame Izrael, aby okamžite ukončil neprimerané útoky a útoky, pri ktorých nerozlišuje medzi civilnými a vojenskými cieľmi. Tieto útoky už zabili a zranili množstvo civilistov a civilistiek vrátane viac ako 3 000 detí. Izrael tiež musí urýchlene obnoviť internetovú a telekomunikačnú infraštruktúru, aby umožnil záchranné operácie.

V Amnesty International sme stratili kontakt s našimi kolegami a kolegyňami v Gaze. Aj pre ostatné ľudskoprávne organizácie je v dôsledku intenzity izraelských útokov a obmedzení komunikácie čoraz náročnejšie dokumentovať porušovanie ľudských práv [v pásme]. Výpadok komunikácie znamená, že bude ešte ťažšie získať dôležité informácie a dôkazy o porušovaní ľudských práv a vojnových zločinoch páchaných na palestínskej civilnej populácii v Gaze. Komplikované bude aj získať svedectvá priamo od ľudí, ktorí porušovanie práv zažívajú.“

Záchranári z Červeného polmesiaca stratili kontakt s operačným strediskom v Gaze

Podľa nedávnych informácií od IOAD (Internet Outage Detection & Analysis, organizácia, ktorá sa venuje zisťovaniu a analýze internetových výpadkov) sa vo štvrtok 26. októbra odmlčal jeden z posledných fungujúcich poskytovateľov internetu v Gaze, spoločnosť Netstream. V piatok 27. októbra o 12.00 hod. miestneho času IOAD hlásila výpadok signálu siete Netstream. Od piatku došlo na pevných a mobilných linkách, ako aj internetovom spojení prevádzkovanom 15 poskytovateľmi ASN/ISP (internetových služieb) v Gaze k takmer úplným výpadkom. Palestínsky Červený polmesiac (obdoba Červeného kríža) hlási, že stratil kontakt s celým operačným strediskom v pásme Gazy. To vážne obmedzuje záchranné služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti vrátane pomoci obetiam útokov.

K úmyselnému prerušeniu internetových a telekomunikačných služieb dochádza vtedy, keď štát alebo iný aktér preruší prístup k internetu pre určitú skupinu obyvateľstva alebo región. Výpadky majú rôzne podoby. Orgány môžu spomaliť internet, aby sťažili prístup k informáciám v oblasti a zdieľanie informácií smerom von, alebo môžu nariadiť poskytovateľom internetových služieb, aby služby v oblasti úplne vypli.

Obmedzený prístup k internetu prehlbuje humanitárnu krízu, Amnesty opakuje výzvu na uzavretie prímeria

Výpadok internetu v Gaze prichádza na pozadí masových útokov na obytné domy a ďalšie civilné objekty vrátane rozsiahleho ničenia civilnej infraštruktúry. Situácia zhoršuje katastrofálnu humanitárnu krízu, ktorá nastala potom, ako Izrael 9. októbra ešte sprísnil 16 rokov trvajúcu nezákonnú blokádu Gazy. V dôsledku totálnej blokády je obyvateľstvo pásma Gazy odrezané od potravín, vody, elektriny, paliva a humanitárnej pomoci.

Amnesty International opakuje svoju naliehavú výzvu na okamžité uzavretie prímeria medzi všetkými stranami konfliktu. Organizácia vyzýva na zastavenie útokov v Gaze aj Izraeli, aby sa zabránilo ďalším stratám na životoch civilistov a civilistiek a aby sa zabezpečil prístup k životne dôležitej pomoci pre ľudí v Gaze.

Amnesty bude situáciu sledovať aj naďalej

Výskum Amnesty International poukázal na to, že 7. októbra Hamas a ďalšie ozbrojené skupiny z okupovaného pásma Gazy vypálili na Izrael rakety a pri útokoch nerozlišovali medzi civilnými a vojenskými cieľmi. Okrem toho vyslali na územie Izraela bojovníkov. Tí sa dopustili závažného porušovania medzinárodného práva vrátane hromadného zabíjania civilistov a brania rukojemníkov. Tieto činy predstavujú vojnové zločiny a ako také ich musia príslušné orgány aj vyšetriť.

Organizácia tiež zdokumentovala usvedčujúce dôkazy o vojnových zločinoch, ktorých sa dopustili izraelské ozbrojené sily počas ofenzívy v pásme Gazy. Tieto zločiny zahŕňajú útoky, pri ktorých nerozlišovali medzi civilnými a vojenskými cieľmi, a zločin kolektívneho trestu. Následkom tohto konania boli masové straty na životoch civilistov a civilistiek, vyhladenie celých rodín a zničenie obytných štvrtí. Tieto porušenia ľudských práv sa takisto musia vyšetriť ako vojnové zločiny.

Amnesty International je nestranná ľudskoprávna organizácia. Organizácia chce docieliť, aby všetky strany ozbrojeného konfliktu dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv. V súlade s týmto cieľom bude Amnesty International vo svojich budúcich správach skúmať nasadenie izraelskej armády v pásme Gazy v záujme určiť, či Izrael dodržiava pravidlá medzinárodného humanitárneho práva vrátane vykonávania nevyhnutných preventívnych opatrení na minimalizáciu škôd voči civilistom a civilným objektom a zdržania sa nezákonných útokov a kolektívnych trestov voči civilnému obyvateľstvu, ako to vyžaduje medzinárodné právo. Amnesty International bude naďalej sledovať aj aktivity Hamasu a iných palestínskych ozbrojených skupín.

Zistite viac o našej práci