Za súhlas v definícii znásilnenia

Slovenská republika, petícia je aktívna od 25. apríla 2023

V Amnesty International Slovensko vychádzame z presvedčenia a názoru odbornej verejnosti, že súhlas je deliacou líniou medzi sexuálnou interakciou a znásilnením. Systémové zmeny, ktoré posilnia ochranu preživších sexuálneho násilia a znásilnenia na Slovensku, sú preto nevyhnutnosťou. Žiadame preto poslancov a poslankyne NR SR, aby zabezpečili ochranu obyvateľstva Slovenska pred sexualizovaným násilím a znásilnením.

PODPÍŠTE PETÍCIU

adresovanú poslancom a poslankyniam NR SR, od ktorých požadujeme, aby podnikli všetky kroky pre to:

  • aby bola nedostatočná definícia znásilnenia v Trestnom zákone upravená tak, aby bola založená na absencii súhlasu, a aby tak slovenské orgány zabezpečili ochranu obyvateľstva Slovenska pred sexualizovaným násilím.

*Zásady ochrany osobných údajov
*Pri vypĺňaní formuláru napíšte prvé písmeno mena a priezviska veľkým písmom

Meno
Priezvisko
E-mail
Tel. číslo
Mesto
Prihlásiť sa na odber newslettera (nebojte, nebudeme vás spamovať)
Súhlasím s podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov

Aktualizácia prípadu 13. 2. 2024

Vo štvrtok 8. februára 2024 schválili poslanci a poslankyne NR SR novelu Trestného zákona, ktorá skracuje premlčacie doby za zločiny znásilnenia a sexuálneho zneužívania. K zmene došlo v skrátenom legislatívnom konaní a bez možnosti širšej odbornej diskusie o dôsledkoch a škodlivosti tejto zmeny. Prácne formulovaná a odborne pripravená zmena definície znásilnenia sa do novely Trestného zákona nakoniec nedostala. Amnesty International Slovensko je hlboko znepokojená týmto bezprecedentným krokom, ktorý považuje za nesprávny a ohrozujúci ľudské práva. Celé stanovisko si prečítate tu.

Aktualizácia prípadu 21.11.2023

Od novej vlády požadujeme prijatie definície znásilnenia založenej na absencii súhlasu. Slovenská legislatíva musí reflektovať skutočnosť, že súhlas je deliacou líniou medzi znásilnením a konsenzuálnou sexuálnou aktivitou.

Aktualizácia prípadu 28.6.2023

Parlament sa na júnovej schôdzi nedostal k hlasovaniu o novele Trestného zákona a pozmeňovacom návrhu, ktorý obsahoval definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu. Ide o dôsledok rozhodnutia poslancov a poslankýň NR SR júnovú schôdzu predčasne ukončiť.

Aktualizácia prípadu 12.6.2023

Poslankyňa NR SR, Mária Kolíková, predložila do parlamentu pozmeňovací návrh k novele Trestného zákona. Pozmeňovací návrh obsahuje definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu pri sexuálnych aktivitách. Žiadame poslancov a poslankyne NR SR, aby pozmeňovací návrh schválili a prispeli tak k ochrane obyvateľstva pred znásilnením.

Aktualizácia prípadu 3.5.2023

Dňa 3. mája 2023 posunul parlament novelu Trestného zákona do druhého čítania bez toho, aby došlo k návrhu na zmenu definície znásilnenia v §199 tak, aby bola založená na absencii súhlasu. Do druhého čítania tak prešiel návrh, ktorý nie je v súlade s vedeckým poznaním, názorom odbornej verejnosti a nie je účinným nástrojom pri ochrane obyvateľstva pred znásilnením.

Znenie petície

Pôvodne navrhovaná zmena v novele Trestného zákona, aby bola pri posudzovaní týchto trestných činov v prvom rade zohľadnená slobodná vôľa preživších, predstavovala významný pokus štátu o prijatie legislatívy, ktorá by odstraňovala bariéry pri nahlasovaní a stíhaní týchto trestných činov a pri poskytovaní ochrany preživším.

Po viac ako rok trvajúcom legislatívnom procese, ktorý sprevádzala debata odborníkov a odborníčok z rôznych oblastí, však do parlamentu smeruje návrh redefinície znásilnenia, ktorý je veľkým sklamaním pre ľudí, ktorí čelili, čelia a budú čeliť znásilneniu a sexuálnemu násiliu.

Súčasná definícia znásilnenia platná na Slovensku sa, rovnako ako definícia zahrnutá v predkladanej novele Trestného zákona, zameriava na prítomnosť násilia a prejaveného odporu, pričom nezohľadňuje absenciu slobodného súhlasu (po posúdení v kontexte okolností), ako sa vyžaduje v medzinárodnom práve a normách.

Žiadame Vás preto, aby ste sa postavili za ľudské práva a ochranu obyvateľstva Slovenska pred sexualizovaným násilím a podnikli všetky kroky pre to, aby bola nedostatočná definícia obsiahnutá v návrhu novely Trestného zákona upravená. Priestor pre nápravu prináša pozmeňovací návrh poslankyne NR SR Márie Kolíkovej, ktorý obsahuje definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu. Slovensko potrebuje definíciu znásilnenia (v §199 Trestného zákona), ktorá je založená na súhlase, aby chránilo populáciu pred sexuálnym násilím. Žiadame Vás preto o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. 

VÝZVU ZA TO, ABY SLOVENSKÉ ORGÁNY ZABEZPEČILI OCHRANU OBYVATEĽSTVA SLOVENSKA PRED SEXUALIZOVANÝM NÁSILÍM ZATIAĽ PODPORILI:

Ak sa Vy, alebo Váš kolektív venujete témam rodovej rovnosti, pomoci preživším sexuálneho násilia, sociálnej spravodlivosti alebo terapeutickej praxi a máte záujem pripojiť sa k výzve, kontaktujte nás na adrese [email protected].
ALEJ – poradenské centrum
Bez sexizmu (iniciatíva Sexistický kix)
OZ Brána do života
Centrum komunitného organizovania
OZ Antigona
Centrum Slniečko, n.o.
Centrum Slniečko, n.o., Nitra
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, o. z.
OZ HANA
OZ Prirodzene
Iniciatíva Inakosť
inTYMYta
LIGHT*
mesačník Kapitál
Možnosť voľby
MyMamy, o.z.
Nadácia Ekopolis
Náruč – Pomoc deťom
Nebudeme ticho!
Neon o.z
NOMANTINELS
Občan, demokracia a zodpovednosť
Odyseus, o.z.
Pomoc rodine
PRIMA, o.z.
OZ Prirodzene
PROGRESFEM
OZ Proti prúdu
Rómske advokačné a výskumné stredisko
Saplinq, o.z.
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Za seba, o.z.
Ženy pomáhajú ženám
Mgr. Jana Jablonická Zezulová, analytička – výskumníčka
Mgr. Barbora Burajová, PhD., právnička
Mgr. Ivana Klimentová, PhD., sociálna poradkyňa, terapeutka
Ing. Andrej Kuruc Mgr., psychológ, expert pre rodovú rovnosť
Mgr. Lenka Pavuková Rušarová, klinická psychologička, psychoterapeutka
Mgr. Hana Ševčíková, klinická psychologička, psychoterapeutka
MUDr. Barbora Vašečková PhD., lekárka, psychiatrička
Mgr. Andrea Fábiková, PhD., vedecko-výskumná pracovníčka, pracuje pre Centrum rodových štúdii FiF UK
PhDr. Hana Smitková, PhD., psychologička
Milica Schraggeová, psychologička
Mgr. Matúš Kanis, advokát
Mgr. Karin Jureková, sociálna poradkyňa, štatutárna zástupkyňa pre PROGRESFEM
Zuzana Bendíková, výkonná riaditeľka, inTYMYta
Mgr. Štefan Vanko PhD., klinický psychológ, pracuje pre Psyche Educa s.r.o.
MUDr. Iveta Kalafutová, lekárka
Mgr. Apolónia Sejková, sociálna pracovníčka, projektová manažérka, pracuje pre MyMamy, o.z.
Mgr. Nina Oravcová, psychologička
Mgr. Judita Majerová, riaditeľka, psychologička, pracuje pre OZ Brána do života – Bezpečný ženský dom
Zuzana Olšinová, sociálna pracovníčka a pracovníčka v advokácii, pracuje pre OZ Proti prúdu
Mgr. Lucia Mikušová, právnička
Róbert Olejár, terénny sociálny pracovník
Mgr. Lucia Murínová, sociálna pracovníčka pre OZ Brána do života
Mgr. Jana Bahulová, sociálna pracovníčka pre OZ Brána do života
Niko Nagy, lektorstvo sexuálnej a vzťahovej výchovy pre OZ Prirodzene
Mgr. Broňa Korec Terenová, sociálna pracovníčka pre OZ Brána do života
Mgr. Jana Vyskočil, psychologička
Mgr. Mariana Kováčová, PhD., riaditeľka, špeciálna pedagogička pre Centrum Slniecko, n.o.
Mgr. Zuzana Kuncová, psychologička
Mgr. Ľudmila Vysocká, sociálna pracovníčka pre MyMamy, o.z.
Mgr. Monika Kriššáková, sociálny pracovník pre Centrum Slniečko, n.o.
PhD. Silvia Dončevová, pedagogička, supervízorka a mediátorka
Mgr. Dagmar Gurová, redaktorka
PhDr. Stanislava Segečová, klinická psychologička, psychoterapeutka, súdna znalkyňa
PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., psychologička, pracuje pre Občan, demokracia a zodpovednosť
Mgr. Janka Kottulová, PhD., výskumníčka, Centrum rodových štúdií FiF UK
Mgr. Jakub Rajčáni, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Bc. Julián Vrábel, školiteľ, pracovník s mládežou, LIGHT*
Mgr. Sabína Brédová, koordinátorka kontaktného centra, projektová manažérka, pracuje pre Občianske združenie PRIMA
Róbert Furiel, ľudskoprávny aktivista a školiteľ, pracuje pre Saplinq, o.z.
Mgr. Michaela Pavelková, členka tímu o. z. Bez sexizmu (iniciatíva Sexistický kix)
PhD. Veronika Valkovičová, výskumníčka a vysokoškolská pedagogička na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Hana Mária Kirchner, psychológ
Mgr. Marta Korgová, sociálna pracovníčka pre Centrum Slniečko, n.o.
Mgr. Adriana Mesochoritisová, politologička, pracuje pre Možnosť voľby
Mgr. Jitka Dvořáková, projektová manažérka a aktivistka za práva žien, Bez sexizmu (iniciatíva Sexistický kix)
Bc. Alexandra Demetrianová, M.A., kampanierka a aktivistka za ľudské práva a rodovú rovnosť, pracuje pre Saplinq. o.z. a Možnosť voľby
LLB Alexandra (Sasi) Moran, vedecká pracovníčka a publicistka, Feministická sekcia mesačníku Kapitál
Mgr. Martina Zboroňová sociologička pre Možnosť voľby
Mgr. Alena Faragulová, PhD., vzdelávacia pracovníčka, lingvistka, Možnosť voľby
Zdena Faragulová, aktivistka, Nebudeme ticho!
Ivana Rumanová, kultúrna antropologička, píše pre mesačník Kapitál
Lýdia Bdžoch Koňaková, poradenská pracovníčka pre OZ HANA
Dominika Jašeková, riaditeľka , psychologička pre OZ Odyseus
Diana Gregorová, Bez sexizmu (iniciatíva Sexistický kix)
Bianka Urbanovská, lektorka sebaobrany, Za seba, o.z.
PhDr. Mária Hargašová, štatutárna zástupkyňa, Pomoc rodine
Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M., právnička
Mgr. Veronika Michelčíková, právnička, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Dagmar Horná, politologička
Mgr. Zuzana Havírová, výskumníčka pre Rómske advokačné a výskumné stredisko
Silvia Miháliková, profesorka
Michal Žiga, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, o. z.
Silvia Porubänová, PhDr., sociologička a výkonná riaditeľka, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Alžbeta Brozmanová Gregorová, vysokoškolská pedagogička
Edina Némethová, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Peter Medveď, Nadácia Ekopolis
Maroš Chmelík, Centrum komunitného organizovania
Kamila Koza Beňová, PhD., etnologička, OZ Antigona
Mgr. Daša Malíková, PhD., riaditeľka a poradkyňa pre ALEJ – poradenské centrum
Mgr. Mária Víteková, poradkyňa pre ALEJ – poradenské centrum
M.A. Zuzana André, poradkyňa pre ALEJ – poradenské centrum