Za súhlas v definícii znásilnenia

Slovenská republika, petícia je aktívna od 25. apríla 2023

V Amnesty International Slovensko vychádzame z presvedčenia a názoru odbornej verejnosti, že súhlas je deliacou líniou medzi sexuálnou interakciou a znásilnením. Systémové zmeny, ktoré posilnia ochranu preživších sexuálneho násilia a znásilnenia na Slovensku, sú preto nevyhnutnosťou.

Žiadame preto poslancov a poslankyne NR SR, aby zabezpečili ochranu obyvateľstva Slovenska pred sexualizovaným násilím a znásilnením.

Pôvodne navrhovaná zmena v novele Trestného zákona, aby bola pri posudzovaní týchto trestných činov v prvom rade zohľadnená slobodná vôľa preživších, predstavovala významný pokus štátu o prijatie legislatívy, ktorá by odstraňovala bariéry pri nahlasovaní a stíhaní týchto trestných činov a pri poskytovaní ochrany preživším.

Po viac ako rok trvajúcom legislatívnom procese, ktorý sprevádzala debata odborníkov a odborníčok z rôznych oblastí, však do parlamentu smeruje návrh redefinície znásilnenia, ktorý je veľkým sklamaním pre ľudí, ktorí čelili, čelia a budú čeliť znásilneniu a sexuálnemu násiliu.

Súčasná definícia znásilnenia platná na Slovensku sa, rovnako ako definícia zahrnutá v predkladanej novele Trestného zákona, zameriava na prítomnosť násilia a prejaveného odporu, pričom nezohľadňuje absenciu slobodného súhlasu (po posúdení v kontexte okolností), ako sa vyžaduje v medzinárodnom práve a normách.

Žiadame Vás preto, aby ste sa postavili za ľudské práva a ochranu ľudí pred sexualizovaným násilím a podnikli všetky kroky pre to, aby bola nedostatočná definícia obsiahnutá v návrhu novely

Trestného zákona upravená. Slovensko potrebuje definíciu znásilnenia (v §199 Trestného zákona), ktorá je založená na absencii súhlasu.

Aktualizácia prípadu 3.5.2023

Dňa 3. mája 2023 posunul parlament novelu Trestného zákona do druhého čítania bez toho, aby došlo k návrhu na zmenu definície znásilnenia v §199 tak, aby bola založená na absencii súhlasu. Do druhého čítania tak prešiel návrh, ktorý nie je v súlade s vedeckým poznaním, názorom odbornej verejnosti a nie je účinným nástrojom pri ochrane obyvateľstva pred znásilnením.

PODPÍŠTE PETÍCIU

adresovanú poslancom a poslankyniam NR SR, od ktorých požadujeme, aby podnikli všetky kroky pre to:

  • aby bola nedostatočná definícia znásilnenia obsiahnutá v návrhu novely Trestného zákona upravená tak, aby bola založená na absencii súhlasu.

Zásady ochrany osobných údajov

*Pri vypĺňaní formuláru napíšte prvé písmeno mena a priezviska veľkým písmom

Meno
Priezvisko
E-mail
Číslo
Prihlásiť sa na odber newslettera
Súhlasím so zásadami spracovania osobných údajov

VÝZVU ZATIAĽ PODPORILI:

Ak sa Vy, alebo Váš kolektív venujete témam rodovej rovnosti, pomoci preživším sexuálneho násilia, sociálnej spravodlivosti alebo terapeutickej praxi a máte záujem pripojiť sa k výzve, kontaktujte nás na adrese [email protected]

ALEJ – poradenské centrum
Bez sexizmu (iniciatíva Sexistický kix)
OZ Brána do života
Centrum komunitného organizovania
Centrum Slniečko, n.o.
Centrum Slniečko, n.o., Nitra
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, o. z.
OZ Antigona
OZ HANA
OZ Prirodzene
Iniciatíva Inakosť
inTYMYta
LIGHT*
mesačník Kapitál
Možnosť voľby
MyMamy, o.z.
Nadácia Ekopolis
Nebudeme ticho!
Neon o.z
NOMANTINELS
Občan, demokracia a zodpovednosť
Odyseus, o.z.
Pomoc rodine
PRIMA, o.z.
OZ Prirodzene
PROGRESFEM
OZ Proti prúdu
Rómske advokačné a výskumné stredisko
Saplinq, o.z.
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Za seba, o.z.
Ženy pomáhajú ženám
Mgr. Jana Jablonická Zezulová, analytička – výskumníčka
Mgr. Barbora Burajová, PhD., právnička
Mgr. Ivana Klimentová, PhD., sociálna poradkyňa, terapeutka
Ing. Andrej Kuruc Mgr., psychológ, expert pre rodovú rovnosť
Mgr. Lenka Pavuková Rušarová, klinická psychologička, psychoterapeutka
Mgr. Hana Ševčíková, klinická psychologička, psychoterapeutka
MUDr. Barbora Vašečková PhD., lekárka, psychiatrička
Mgr. Andrea Fábiková, PhD., vedecko-výskumná pracovníčka, Centrum rodových štúdii FiF UK
PhDr. Hana Smitková, PhD., psychologička
Milica Schraggeová, psychologička
Mgr. Matúš Kanis, advokát
Mgr. Karin Jureková, sociálna poradkyňa, štatutárna zástupkyňa, PROGRESFEM
Zuzana Bendíková, výkonná riaditeľka, inTYMYta
Mgr. Štefan Vanko PhD., klinický psychológ, Psyche Educa s.r.o.
MUDr. Iveta Kalafutová, lekárka
Mgr. Apolónia Sejková, sociálna pracovníčka, projektová manažérka, MyMamy, o.z.
Mgr. Nina Oravcová, psychologička
Mgr. Judita Majerová, riaditeľka, psychologička, OZ Brána do života – Bezpečný ženský dom
Zuzana Olšinová, sociálna pracovníčka a pracovníčka v advokácii, OZ Proti prúdu
Mgr. Lucia Mikušová, právnička
Róbert Olejár, terénny sociálny pracovník
Mgr. Lucia Murínová, sociálna pracovníčka, OZ Brána do života
Mgr. Jana Bahulová, sociálna pracovníčka, OZ Brána do života
Niko Nagy, lektorstvo sexuálnej a vzťahovej výchovy, OZ Prirodzene
Mgr. Broňa Korec Terenová, sociálna pracovníčka, OZ Brána do života
Mgr. Jana Vyskočil, psychologička
Mgr. Mariana Kováčová, PhD., riaditeľka, špeciálna pedagogička, Centrum Slniecko, n.o.
Mgr. Zuzana Kuncová, psychologička
Mgr. Ľudmila Vysocká, sociálna pracovníčka, MyMamy, o.z.
Mgr. Monika Kriššáková, sociálny pracovník, Centrum Slniečko, n.o.
PhD. Silvia Dončevová, pedagogička, supervízorka a mediátorka
Mgr. Dagmar Gurová, redaktorka
PhDr. Stanislava Segečová, klinická psychologička, psychoterapeutka, súdna znalkyňa
PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., psychologička, Občan, demokracia a zodpovednosť
Mgr. Janka Kottulová, PhD., výskumníčka, Centrum rodových štúdií FiF UK
Mgr. Jakub Rajčáni, PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Bc. Julián Vrábel, školiteľ, pracovník s mládežou, LIGHT*
Mgr. Sabína Brédová, koordinátorka kontaktného centra, projektová manažérka, Občianske združenie PRIMA
Róbert Furiel, ľudskoprávny aktivista a školiteľ, Saplinq, o.z.
Mgr. Michaela Pavelková, členka tímu o. z. Bez sexizmu (iniciatíva Sexistický kix)
PhD. Veronika Valkovičová, výskumníčka a vysokoškolská pedagogička, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Hana Mária Kirchner, psychológ
Mgr. Marta Korgová, sociálna pracovníčka, Centrum Slniečko, n.o.
Mgr. Adriana Mesochoritisová, politologička, Možnosť voľby
Mgr. Jitka Dvořáková, projektová manažérka a aktivistka za práva žien, Bez sexizmu (iniciatíva Sexistický kix)
Bc. Alexandra Demetrianová, M.A., kampanierka a aktivistka za ľudské práva a rodovú rovnosť, Saplinq. o.z. a Možnosť voľby
LLB Alexandra (Sasi) Moran, vedecká pracovníčka a publicistka, Feministická sekcia mesačníku Kapitál
Mgr. Martina Zboroňová sociologička, Možnosť voľby
Mgr. Alena Faragulová, PhD., vzdelávacia pracovníčka, lingvistka, Možnosť voľby
Zdena Faragulová, aktivistka, Nebudeme ticho!
Ivana Rumanová, kultúrna antropologička, mesačník Kapitál
Lýdia Bdžoch Koňaková, poradenská pracovníčka, OZ HANA
Dominika Jašeková, riaditeľka , psychologička, OZ Odyseus
Diana Gregorová, Bez sexizmu (iniciatíva Sexistický kix)
Bianka Urbanovská, lektorka sebaobrany, Za seba, o.z.
PhDr. Mária Hargašová, štatutárna zástupkyňa, Pomoc rodine
Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M., právnička
Mgr. Veronika Michelčíková, právnička, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Dagmar Horná, politologička
Mgr. Zuzana Havírová, výskumníčka, Rómske advokačné a výskumné stredisko
Silvia Miháliková, profesorka
Michal Žiga, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, o. z.
Silvia Porubänová, PhDr., sociologička a výkonná riaditeľka, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Alžbeta Brozmanová Gregorová, vysokoškolská pedagogička
Edina Némethová, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Peter Medveď, Nadácia Ekopolis
Maroš Chmelík, Centrum komunitného organizovania
Kamila Koza Beňová, PhD., etnologička, OZ Antigona
Mgr. Daša Malíková, PhD., riaditeľka a poradkyňa ALEJ – poradenské centrum
Mgr. Mária Víteková, poradkyňa ALEJ – poradenské centrum
M.A. Zuzana André, poradkyňa, ALEJ – poradenské centrum