16 ľudskoprávnych organizácií vyzýva na zastavenie presunov zbraní do Izraela a palestínskym ozbrojeným skupinám

16 popredných ľudskoprávnych a humanitárnych organizácií vrátane Amnesty International vyzýva všetky štáty sveta, aby zastavili dodávky zbraní, súčiastok a munície pre izraelskú armádu aj pre palestínske ozbrojené skupiny. Podľa organizácií dodávanie zbraní a zbrojného materiálu podnecuje humanitárnu krízu v pásme Gazy a vedie k početným stratám na civilných životoch. Organizácie vo výzve upozorňujú, že OSN a jej členské krajiny si túto povinnosť mali splniť už dávno.

Plné znenie výzvy v preklade z angličtiny:

My, nižšie podpísané organizácie, vyzývame všetky štáty, aby okamžite zastavili presun zbraní, súčiastok a munície do Izraela a palestínskym ozbrojeným skupinám. Existuje totiž riziko, že budú použité pri závažnom porušovaní medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv.

Civilné obyvateľstvo pásma Gazy nemá v dôsledku izraelského bombardovania a blokády naplnené základné potreby nevyhnutné na prežitie. Konanie Izraela robí z pásma Gazy neobývateľnú oblasť. Celá populácia tejto oblasti dnes čelí mimoriadne vážnej humanitárnej kríze nevídaného rozsahu.

Okrem toho pri útokoch palestínskych ozbrojených skupín v južnom Izraeli zahynulo približne 1 200 ľudí. Skupiny zajali stovky izraelských a zahraničných rukojemníkov a rukojemníčok vrátane detí. Viac ako 130 z nich naďalej zadržiavajú v pásme Gazy. Ozbrojené skupiny naďalej odpaľujú rakety z pásma Gazy, pričom nerozlišujú medzi vojenskými a civilnými cieľmi. Tieto útoky smerujú na husto obývané oblasti v Izraeli, čím narúšajú školskú dochádzku a vedú k nútenému vysídleniu civilnej populácie. Ohrozujú pritom životy a práva civilistov a civilistiek. Branie rukojemníkov a útoky, pri ktorých sa nerozlišuje medzi vojenskými a civilnými cieľmi, predstavujú porušenie medzinárodného humanitárneho práva a musia okamžite skončiť.

Okamžité prímerie a ochrana civilnej populácie

Humanitárne aj ľudskoprávne organizácie, predstavitelia a predstaviteľky OSN a viac ako 153 členských štátov OSN už vyzvalo na okamžité zastavenie útokov a uzavretie prímeria. Izraelské letectvo a pozemné sily však aj naďalej používajú výbušnú muníciu v husto obývaných oblastiach. To má obrovské humanitárne dôsledky pre civilné obyvateľstvo pásma Gazy.

Čelní predstavitelia a predstaviteľky z celého sveta už vyzvali izraelskú vládu, aby (pri ďalších svojich útokoch, pozn. prekl.) znížila počet civilných obetí. Avšak podľa nedávnych vyjadrení generálneho tajomníka OSN izraelské vojenské operácie v pásme Gazy aj naďalej zabíjajú bezprecedentné množstvo ľudí. Medzinárodné právo zaväzuje členské štáty OSN k tomu, aby využili všetky dostupné nástroje, ktorými môžu dosiahnuť lepšiu ochranu civilnej populácie a dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva.

Vojenské aktivity v pásme Gazy sú také intenzívne, že úplne paralyzovali medzinárodne financovanú humanitárnu pomoc. Práve táto humanitárna pomoc však predstavuje pre miestnu populáciu poslednú záchranu. Konvoje s humanitárnou pomocou, ktorých prepravu komplikujú zničené a poškodené cesty, sa pravidelne ocitajú pod paľbou. Distribúciu pomoci sťažujú aj opakované výpadky telekomunikačných služieb. Izrael uvalil obmedzenia na dovoz základných potrieb a takmer úplný zákaz komerčných dodávok. Na dôvažok posielanie pomoci do pásma Gazy brzdí a komplikovaným byrokratickým procesom.

Aj Vysoký komisár OSN pre ľudské práva vyzval členské štáty, aby zabránili spáchaniu ďalších zločinov

Izraelská armáda zničila v pásme Gazy podstatnú časť domov, škôl, nemocníc, vodohospodárskej infraštruktúry, prístreškov a utečeneckých táborov. Samotná povaha bombardovania, pri ktorom Izrael nerozlišuje medzi vojenskými a civilnými cieľmi, a zjavne neprimerané straty na životoch civilného obyvateľstva a škody na civilnej infraštruktúre sú neprijateľné. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva varoval pred „zvýšeným rizikom páchania ohavných zločinov“ v pásme Gazy a vyzval všetky členské štáty, aby zabránili spáchaniu týchto zločinov. Humanitárna kríza v pásme Gazy sa však aj po jeho výzve naďalej len zhoršuje.

Podľa gazanského ministerstva zdravotníctva bolo počas necelých 4 mesiacov zabitých viac ako 25 000 Palestínčanov a Palestínčaniek. Toto číslo zahŕňa najmenej 10 000 zabitých detí. Pod troskami budov zostávajú pochované ďalšie tisícky ľudí, o ktorých sa dá predpokladať, že neprežili.

Viac ako 62 000 ľudí utrpelo zranenia, v mnohých prípadoch s trvalými následkami. To zahŕňa aj viac ako 1 000 palestínskych detí, ktoré prišli o jednu alebo viac končatín.

Podľa OSN Izrael nezákonne zadržiava neznámy počet palestínskych civilistov a civilistiek vrátane detí. OSN vyzýva na ich okamžité prepustenie.

Palestínčania a Palestínčanky dennodenne zomierajú takmer každý deň aj v oblastiach, do ktorých im izraelská vláda nariadila utiecť. V prvom týždni roku 2024 zabil izraelský nálet 14 ľudí (väčšinou deti) v blízkosti oblasti, ktorú izraelské sily označili za „humanitárnu zónu“.

Viac ako 85 % obyvateľov a obyvateliek pásma Gazy, teda približne 1,9 milióna ľudí, muselo nútene opustiť svoje domovy. Mnohí z nich sa riadili izraelskými príkazmi, ktoré im nariadili, aby sa presídlili do južnej časti pásma. Masy nútene vysídlených ľudí sa dnes tiesnia na miestach s malou rozlohou, ktoré nie sú uspôsobené život. Tieto podmienky sa stávajú živnou pôdou na šírenie infekčných chorôb.

Viac ako pol miliónu Palestínčanov a Palestínčaniek v pásme Gaze hrozí vyhladovanie a viac ako 90 % obyvateľstva dnes čelí akútnej potravinovej neistote. Ide o najvyšší podiel, aký kedy zaznamenal humanitárny orgán zodpovedný za posudzovanie miery potravinovej neistoty.

Útoky už zničili alebo poškodili viac ako 70 % domov v pásme Gazy, veľkú časť škôl aj vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Obyvateľstvo oblasti v dôsledku toho nemá takmer žiadny prístup k čistej vode.

V enkláve nie je plne funkčné ani jedno zdravotnícke zariadenie. Zariadenia s čiastočnou prevádzkou sú preťažené úrazmi a nedostatkom zdravotníckeho materiálu aj personálu. Od začiatku útokov prišlo o život viac ako 300 zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok.

V pásme Gazy prišlo o život najmenej 167* humanitárnych pracovníkov a pracovníčok, viac ako v akomkoľvek inom konflikte v tomto storočí.

Pásmo Gazy je dnes najnebezpečnejším miestom na svete pre deti, novinárky aj humanitárnych pracovníkov

Nemocnice a školy by sa nikdy nemali stať bojiskami. Situácia v pásme Gazy je taká zúfalá, že najvyšší predstavitelia organizácií poskytujúcich humanitárnu pomoc vyhlásili, že v pásme Gazy už nie sú podmienky na zmysluplné poskytovanie humanitárnej pomoci. Kým sa neskončí blokáda, bombardovanie a boje, táto situácia sa nezmení.

OSN nedávno označila doterajší januárový prístup k humanitárnej pomoci v pásme Gazy za „výrazne zhoršený“. Izraelské sily opakovane odopreli konvojom s humanitárnou pomocou povolenie na vstup do oblastí severne od údolia Wádí Gaza, kde ľuďom hrozí najväčšie riziko vyhladovania.

Počas uplynulých týždňov začali vysokí štátni predstavitelia Izraela vyzývať na deportáciu palestínskych civilistov a civilistiek z pásma Gazy. Nútený presun v rámci pásma, ako aj deportácia časti obyvateľstva do iného štátu bez akýchkoľvek záruk, že sa budú môcť vrátiť, by predstavovali vážne porušenie medzinárodného práva a ohavný zločin.

Žiadame okamžité zastavenie útokov. Zároveň vyzývame všetky štáty, aby zastavili dovoz a vývoz zbraní, ktoré môžu byť použité pri páchaní zločinov podľa medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv.

Bezpečnostná rada OSN si musí splniť povinnosť a prebrať zodpovednosť za udržiavanie mieru a bezpečnosti na celom svete. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je prijatie opatrení na zastavenie dodávok zbraní izraelskej vláde a palestínskym ozbrojeným skupinám, pretože existuje riziko, že tieto zbrane budú použité pri páchaní zločinov podľa medzinárodného práva. Tieto opatrenia by mali byť prijaté s okamžitou účinnosťou.

Všetky štáty majú povinnosť predchádzať ohavným zločinom a podporovať dodržiavanie noriem na ochranu práv a životov civilistov a civilistiek. Medzinárodné spoločenstvo si tieto záväzky malo splniť už dávno.

Poznámka: Celkový počet zabitých humanitárnych pracovníkov a pracovníčok zahŕňa zamestnancov a zamestnankyne agentúr OSN, mimovládnych organizácií, ako aj Palestínskeho Červeného polmesiaca. Údaje o počte zabitých humanitárnych pracovníkov počas uplynulého kalendárneho roka v iných súvislostiach možno nájsť v databáze Aid Worker Security Database.

Podpísané organizácie:

 1. Federation Handicap International – Humanity & Inclusion
 2. War Child Alliance
 3. Christian Aid
 4. Norwegian People’s Aid
 5. Médecins du Monde International Network
 6. Mennonite Central Committee
 7. medico international
 8. Oxfam
 9. Center for Civilians in Conflict (CIVIC)
 10. Danish Refugee Council
 11. Save the Children
 12. Plan International
 13. Norwegian Refugee Council
 14. Diakonia
 15. Amnesty International
 16. American Friends Service Committee (AFSC)

Zistite viac o našej práci