Amnesty kritizuje vyjadrenia Erika Tomáša o nezamestnanosti a lenivosti

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
3. JÚLA 2024

V reakcii na vyjadrenia ministra práce sociálnych vecí a rodiny, Erika Tomáša o nezamestnanosti, lenivosti a Rómoch z 2. júla 2024 Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko uviedol:

„Minister práce na tlačovej konferencii ukázal, že sa nehanbí šíriť škodlivé mýty o sociálnych dávkach, nezamestnanosti či lenivosti, ktoré nemajú žiadny objektívny základ. Celé jeho vyjadrenie je frontálnym verbálnym útokom na dôstojnosť  ľudí, ktorí žijú v chudobe, mnohokrát v dôsledku diskriminácie a porušovania ich ľudských práv. Stigmatizácia chudoby pritom prichádza z úst predstaviteľa vlády, ktorá sa charakterizuje ako sociálna. Navyše, vyjadrenia o Rómoch a Rómkach, v kontexte obsahu tlačovej konferencie, nie sú ničím iným ako šírením toxických rasistických mýtov. Vyzývame ministra, aby sa za svoje dehonestujúce a nepravdivé výroky ospravedlnil.

Minister práce, ale aj zvyšok Vlády SR má povinnosť riešiť rozširujúcu sa chudobu a s ňou spojené sociálne vylúčenie a porušovanie ľudských práv. Existujúci systém podpory ľudí žijúcich v chudobe je dlhodobo nedostatočný a jeho ďalšie okliešťovanie by bolo v rozpore s právom na sociálne zabezpečenie. Absolútne kľúčovým prvkom všetkých riešení musí byť dôsledný boj proti diskriminácii a porušovaniu ľudských práv. V tomto však Slovensko dlhodobo zlyháva a súčasní predstavitelia vládnej moci nie sú výnimkou.

Šírenie škodlivých mýtov zo strany ministra práce, Erika Tomáša, si zaslúži ešte jednu poznámku. Ak by sme teoreticky prijali jeho domnienku, že kritika lenivosti by mala byť predmetom politickej či spoločenskej diskusie, potom by bolo pre Slovensko najužitočnejšie, keby sa zamerala na lenivosť vo vlastných politických radoch. Ak je nejaká lenivosť naozaj škodlivá, potom je to lenivosť prítomná v uvažovaní politikov, ktorého výsledkom je ľahká, lacná a škodlivá rétorika, namiesto toho, čo by predmetom politiky naozaj malo byť –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ prinášanie a realizácia skutočných a komplexných riešení problémov.“  

Viac noviniek