Ďakujeme za vašu podporu petície proti búraniu moslimských domovov v Indii

Podpisom tejto petície nám pomáhate vytvárať tlak na spoločnosť JCB a dosiahnuť ochranu práva na bývanie v Indii.

Znásobne svoju solidaritu

Zdieľajte túto petíciu na sociálnych sieťach a medzi vašimi známymi a blízkymi a pomôžte nám získať 25 000 podpisov potrebných pred prvými advokačnými stretnutiami.

Okrem zdieľania petície môžete spoločnosť JCB na sociálnych sieťach upozorniť, že majú nenaplnené ľudskoprávne povinnosti. Zdieľajte na sieťach X (bývalý Twitter), Facebook, Instagram či TikTok výzvu pre JCB. Inšpirovať sa môžete odkazmi nižšie:

Stop illegal demolitions. Stop the collective and arbitrary punishment of Muslims in India. Say no to #BulldozerInjustice.

Right now, many Muslims in India live under the fear of losing their homes and businesses to demolition without any notice by the government. This is #BulldozerInjustice

JCB bulldozers have become synonymous with the oppression of Muslims in India. JCB must say no to #BulldozerInjustice now!

#BulldozerInjustice = Discrimination against Muslims in India

Zabojte za ochranu práva na bývanie na Slovensku

Každý človek má právo na primerané a dôstojné bývanie. Adekvátne bývanie je základnou podmienkou pre dôstojný život a východiskom pre zabezpečenie ďalších životných potrieb. Bývanie je ľudské právo, nie komodita, a Slovensko viac nesmie problém nedostupného bývania ignorovať. Vyzvite spolu s nami vládu Slovenskej republiky, aby chránila právo na bývanie, ratifikovala článok 31 Európskej sociálnej charty a zabezpečila napĺňanie práva na bývanie tak, ako charta stanovuje.

Pomôžte nám robiť našu prácu ešte lepšie

Aby sme si zachovali nezávislosť, neprijímame finančné dary od politických strán, vlád ani ekonomických subjektov. Našu prácu si môžeme plánovať a pokračovať v nej len vďaka pravidelným darom od individuálnych darcov a darkýň, medzi ktorými môžete byť aj Vy. Aj vďaka vašej pravidelnej podpore dokážeme v Amnesty International Slovensko robiť našu prácu nezávisle a lepšie.

Venujte nám 2 % a pomôžte nám s našou snahou o to, aby ľudské práva boli naozaj pre všetkých. Poukázané 2 % z dane nie sú pre Vás daňou naviac. Môžete rozhodnúť o tom, že časť Vašej, už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskovej organizácie podľa Vášho výberu, ako je Amnesty.