Historický moment nádeje pre práva LGBTI+ ľudí v Thajsku

Thajský parlament dňa 21.12.2023 predložil návrhy zákonov, ktorých cieľom je uznať manželstvá osôb rovnakého pohlavia.

Dolná komora thajského parlamentu začala 21. decembra rokovať o balíku zákonov. Navrhol ich kabinet, opozičná strana Move Forward a organizácie občianskej spoločnosti. Ak parlament zákony prijme, manželstvá osôb rovnakého pohlavia budú v Thajsku legálne. Návrhy zákonov musia prejsť viacerými čítaniami a fázami schvaľovania, kým sa stanú zákonmi. Kedy tieto fázy nastanú zatiaľ nie je jasné.

V reakcii na tieto návrhy výskumný pracovník Amnesty International v Thajsku Chanatip Tatiyakaroonwong uviedol:

„Thajsko má príležitosť stať sa treťou krajinou v Ázii, ktorá legalizuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Môže sa tak stať odvážnym príkladom pre práva LGBTI+ ľudí v tomto regióne. Tieto návrhy zákonov a diskusie o nich v parlamente predstavujú moment nádeje pre práva LGBTI+ ľudí v Ázii. V prospech ich plnej ochrany je však potrebné ešte urobiť veľa.

Konečná verzia týchto návrhov nesmie oslabiť výzvy na zabezpečenie práva na rodinný život pre LGBTI+ ľudí v celom jeho rozsahu. Jeho súčasťou je prístup k adopcii a dedeniu pre páry rovnakého pohlavia, ako aj právne uznanie párov rovnakého pohlavia ako ,manželov’ na rovnakom základe, ako požívajú páry rôzneho pohlavia.

Snahy o rozšírenie práv pre LGBTI+ ľudí nesmerujú ani zďaleka tak ďaleko, aby viedli k zabezpečeniu rovnakých práv tak, ako ich zaručuje medzinárodné právo. Aktivisti a aktivistky za práva LGBTI+ ľudí to systematicky dokazujú. Tieto návrhy zákonov však nasmerovali Thajsko na novú cestu, ktorej cieľom by mohla byť náprava týchto chýb.

Ak legislatíva prejde prvým čítaním, thajský parlament by mal nadviazať na tento impulz a uprednostniť jej okamžité prijatie. Zároveň musí vziať na vedomie oslavnú reakciu ľudí v Thajsku ako znak toho, že krajina túži po rovnosti. Zákonodarcovia v parlamente by mali LGBTI+ ľuďom v Thajsku naďalej dokazovať, že počúvajú a vážia si ich hlasy, želania a perspektívy.

Zaručenie úplnej rovnosti manželstiev v zákone je nielen signálom pre zvyšok regiónu, ale aj pre zvyšok sveta, a to v čase, keď krajiny na celom svete menia zastarané zákony a budujú inkluzívnejšie spoločnosti.“

Thajsko musí zabezpečiť LGBTI+ ľuďom ochranu pred diskrimináciou

Amnesty International podporuje komplexnú a inkluzívnu legislatívu, ktorá zaručuje LGBTI+ osobám rovnaké práva vo všetkých oblastiach vrátane manželstva. Amnesty vyzýva zákonodarcov, aby sa dohodli na návrhu zákona, ktorý je v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv.

Thajsko v roku 2015 prijalo zákon o rodovej rovnosti, ktorého cieľom je poskytnúť právnu ochranu pred diskrimináciou na základe pohlavia vrátane nespravodlivého zaobchádzania s LGBTI+ osobami. Zákon však stále umožňuje ospravedlniť diskrimináciu LGBTI+ osôb z náboženských dôvodov alebo z dôvodov národnej bezpečnosti. Medzitým stále neexistuje právne uznanie pohlavia, ktoré by transrodovým a nebinárnym osobám umožňovalo legálne zmeniť titul alebo pohlavie v úradných záznamoch.

V novembri 2021 thajský ústavný súd potvrdil súčasný stav rozhodnutím, že zákony uznávajúce manželstvo len medzi mužom a ženou nie sú v rozpore s ústavou. Zároveň však uviedol, že thajskí zákonodarcovia by mali vypracovať zákony, ktoré by zaručovali práva pre rodovo nekonformné osoby.

Taiwan je aj naďalej provou ázijskou krajinou, ktorá v roku 2019 uznala manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Druhou sa tento rok stal Nepál a v novembri miestne úrady zaregistrovali prvý sobáš LGBT+ páru.

Zistite viac o našej práci