Práva LGBTI+ ľudí sú ľudské práva

Ľudia na celom svete čelia útokom za to, koho milujú, ako sa obliekajú a de facto za to, kým sú. 

Byť lesbou, gejom, bisexuálnym, transrodovým, intersex alebo nebinárnym človekom (LGBTI+) aj dnes v mnohých krajinách sveta znamená dennodenne čeliť diskriminácii a šikane. Táto diskriminácia môže byť založená na sexuálnej orientácii (kto človeka priťahuje); rodovej identite (ako sa človek definuje a cíti bez ohľadu na biologické pohlavie alebo rod, ktorý mu priradili pri narodení), vyjadrení rodovej identity (ako svoju identitu človek vyjadruje skrz oblečenie, účes či mejkap) alebo pohlavných znakoch (aký tvar majú pohlavné a reprodukčné orgány človeka alebo aké chromozómy či hormóny sa nachádzajú v jeho tele). 

PODPORTE NAŠU PRÁCU A POMÔŽTE NÁM V BOJI ZA ĽUDSKÉ PRÁVA PRE VŠETKÝCH A VŠETKY

LGBTI+ ľudia čelia množstvu škodlivých predsudkov a nerovnému zaobchádzaniu vrátane problematického prístupu k primeranej zdravotnej starostlivosti, diskriminácie na pracovisku či možnosti získať zamestnanie. Častokrát zažívajú obťažovanie na uliciach aj na pracovisku či v škole, stretávajú sa s osočovaním, nadávkami a šikanou, ktoré nezriedka prerastajú do zdraviu a životu nebezpečných útokov. 

Za čo bojujeme?  

CENTER OF BRUSSELS, BRUSSELS, NORTH BRABANT, BELGIUM – 2019/05/18

Amnesty International bojuje proti diskriminácii a za práva LGBTI+ ľudí na celom svete. Vlády a svetoví lídri a líderky od nás pravidelne dostávajú odporúčania, ako zlepšiť zákony a chrániť práva všetkých ľudí bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Aby náš spoločný zápas za práva a spravodlivosť pre všetkých priniesol výsledky, musíme presne vedieť, čo sú naše ciele a aké prekážky nám stoja v ceste. 

Na nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať o tom, akým predsudkom a stereotypom LGBTI+ ľudia dennodenne čelia, ako tieto predsudky búrať, prečo Amnesty International žiada dodržiavanie práv LGBTI+ ľudí a o akých právach konkrétne hovoríme. 

Právo na súkromný a rodinný život 

LGBTTI+ Pride March in Mexico City

Každý človek má právo na súkromný a rodinný život. Toto právo zahŕňa možnosť slobodne prejavovať svoju sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, právo zosobášiť sa a založiť si rodinu, a tiež právo na rodičovstvo. Nútené kastrácie a ďalšie nebezpečné, invazívne a úplne zbytočné operácie, do ktorých sú transrodoví a intersex ľudia často nútení, sú v rozkole s ochranou práva na súkromie a zdravie a dotknutým osobám môžu spôsobiť trvalé fyzické a psychické následky. 

Právo na súkromný a rodinný život by malo byť garantované všetkým ľuďom bez rozdielu, LGBTI+ ľudia však toto právo často nepožívajú v plnej miere a mnohé krajiny ich o právo na rodinný život dokonca cielene oberajú. 

Fakt, že na Slovensku aktuálne platný Zákon o rodine definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, je v priamom protiklade s ochranou tohto práva, lebo iným ako heterosexuálnym párom znemožňuje uzavrieť legálny zväzok a požívať práva, ktoré partnerom z manželského zväzku vyplývajú. Zároveň, nedávne snahy o zmenu Ústavy, ktorej cieľom bolo vylúčiť „možnosť priznania akýchkoľvek rodičovských práv homosexuálnym párom“ by v praxi znamenala reálne ohrozenie aj pre deti, ktoré už v súčasnosti vychovávajú dve mamy alebo dvaja otcovia.  

Nemenej závažným pokusom o obmedzenie práv bola časť novely, ktorá ašpirovala na obmedzenie práva transrodových ľudí na to, aby mohli žiť v súlade so svojou skutočnou identitou. Za návrh zákona hlasovalo v apríli 2021 až 44 poslancov a poslankýň Národnej rady. Schválenie škodlivého zákona sa podarilo zastaviť aj vďaka intenzívnej snahe mnohých neziskových organizácií, ďalšie pokusy o obdobné škodlivé zmeny sú však pravdepodobne len otázkou času. V prípade prijatia takýchto zákonov by Slovenská republika priamo porušila svoje medzinárodné ľudskoprávne záväzky a ľudia, ktorým by boli týmto spôsobom upierané práva, by sa mohli obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva. 

Amnesty v tejto oblasti dosiahla aj viacero úspechov. 

Po globálnej kampani, ktorú viedla Amnesty International, najvyšší súd na Taiwane rozhodol, že zákaz manželstiev osôb rovnakého pohlavia je protiústavný. Taiwan sa v máji 2019 stal prvou ázijskou krajinou, ktorá legalizovala manželstvá osôb rovnakého pohlavia. 

Naša práca výrazne ovplyvnila aj zmenu zákonov v Grécku, Dánsku a Nórsku, kde majú transrodoví ľudia možnosť požiadať o legálnu zmenu rodu a žiť v súlade so svojou rodovou identitou. 

Právo na ochranu pred diskrimináciou a násilím 

Trans act now demonstration in Senate Square, Helsinki, Finland

Podľa informácií projektu Transrespect versus Transphobia Worldwide je vlna násilia proti transrodovým ľuďom opäť na vzostupe. Podľa projektu bolo od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2020 v 75 krajinách a teritóriách na celom svete oficiálne zaznamenaných 350 vrážd transrodových, nebinárnych a intersexuálnych ľudí. Tento počet predstavuje nárast približne o 6 % oproti roku 2019 a dopĺňa hrozivú mozaiku zločinov z nenávisti. Pre dokreslenie situácie, od 1. januára 2008 do 30. septembra 2020 bolo v skúmaných 75 krajinách a teritóriách zaznamenaných minimálne 3664 prípadov vrážd transrodových, nebinárnych a intersex ľudí. 

Nepriateľstvo a nenávisť voči LGBTI+ ľuďom burcujú často práve vlády, ktoré majú povinnosť chrániť ich ľudské práva. Očierňovanie homosexuálnych ľudí čečenskými štátnymi orgánmi viedlo k únosom, mučeniu a vraždám mnohých gejov, kým vrcholní štátni predstavitelia neoblomne tvrdia, že v Čečensku žiadni LGBTI+ ľudia nie sú. 

V roku 2016 zavraždili dodnes neusvedčené ozbrojené skupiny v Bangladéši viacero LGBTI+ aktivistov, ktorých usmrtili mačetami. Polícia ani vláda dlhodobo neprejavujú najmenší záujem vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť a rodinám obetí priniesť spravodlivosť. V mnohých častiach subsaharskej Afriky žijú LGBTI+ ľudia v strachu, že ak sa niekto dozvie o ich identite alebo sexuálnej orientácii, napadnú ich alebo dokonca zavraždia. 

Podľa údajov Medzinárodnej asociácie LGBTI+ organizácií (ILGA World) z roku 2020 je dobrovoľná sexuálna interakcia medzi ľuďmi rovnakého pohlavia trestným činom až v 67 krajinách sveta. V šiestich, resp. jedenástich krajinách sveta, vrátane Iránu, Nigérie, Saudskej Arábie či Jemenu, môžu byť ľudia usvedčení z tohto „zločinu“ odsúdení na trest smrti a popravení. Zákony, ktoré kriminalizujú dobrovoľnú sexuálnu aktivitu dospelých ľudí, vo viacerých ohľadoch priamo porušujú medzinárodné právo.  

Aj napriek tomu, že väčšina krajín tieto reštriktívne zákony v praxi neuplatňuje, ich samotná existencia v právnom poriadku posilňuje spoločenské predsudky voči LGBTI+ ľuďom, ktorí žijú s pocitom, že pred obťažovaním, vydieraním a násilím nepožívajú žiadnu ochranu. 

Viac informácií o našej práci v oblasti ochrany LGBT+ práv vám prinesieme už čoskoro.

Medzitým môžete podpísať niektorú z našich aktívnych petícií a pomôcť nám žiadať ochranu práv pre všetkých.

Topics