Filters applied

7 results

Sort by
Práva LGBTI+ ľudí

Podporte práva transrodových ľudí v Slovinsku

Právo na sebaurčenie a sebavyjadrenie je jedným zo základných ľudských práv. Každý človek má právo povedať: Som žena / Som nebinárna osoba / Som muž. Slovinské úrady však toto právo transrodovým (binárnym aj nebinárnym) ľuďom upierajú. Žiadajte, aby štát chránil práva transrodových ľudí v...
Maďarsko

Ako komunikovať o ľudských právach

V dňoch 19-26. februára 2012 sa účastníci a účastníčky zo Slovenska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Slovinska, Talianska a Maďarska stretli, aby diskutovali o delili sa so skúsenosťami z oblasti ľudských práv. Každý deň workshopu bol venovaný jednej téme – slobode prejavu, ochrane osobných údajov...
Slovinsko

Slovinské predsedníctvo porušuje základné hodnoty EÚ

Dnes uplyulo 16 rokov od dňa, kedy slovinské autority nezákonne “vymazali” z národného registra obyvateľov 18 305 osôb. Amnesty International žiada v liste adresovanom Rade ministrov EÚ európske inštitúcie a členské štáty Únie, aby v rámci kolektívnej zodpovednosti za dodržiavanie ľudských práv na...
Etnické menšiny

Správa Amnesty International 2004 – Slovenská republika

Vyšetrovanie prípadov nezákonných sterilizácií rómskych žien nebolo nezávislé a nestranné. Mnohé z obetí boli obťažované a zastrašované. Objavili sa tiež informácie o tom, že polícia zle zaobchádzala s Rómami počas väzby. V psychiatrických klinikách a domovoch sociálnej starostlivosti pretrváva...