Filters applied

90 results

Sort by
Rusko Diskriminácia žien a dievčat

Ženy v Ruskej federácii

Ženy sú obeťami bojov v Čečensku – sú znásilňované, svojvoľne zatýkané a mimosúdne popravované. Ženy a deti tvoria väčšinu populácie, žijúcej v hrozných, nehygienických a nebezpečných podmienkach v utečeneckých táboroch. Ruská federácia zlyháva v ochrane žien pred domácim násilím a obchodom...