Hongkong čiastočne priznal práva párom rovnakého pohlavia

Hongkonský odvolací súd rozhodol (čiastočne) v prospech aktivistu Jimmyho Shama. Ten sa od roku 2018 usiluje o uznanie svojho manželstva uzavretého v zahraničí. Na situáciu reagovala regionálna riaditeľka Amnesty International pre východnú a juhovýchodnú Áziu a Tichomorie Piya Muqit.

„Toto rozhodnutie je dôležitým krokom vpred a momentom nádeje pre LGBTI ľudí v Hongkongu. LGBTI obyvateľstvu mesta dlho upierali rovnaké práva v dôsledku zastaraných a diskriminačných zákonov. Čiastočné víťazstvo Jimmyho Shama na súde je potešujúcim výsledkom jeho neúnavnej kampane za rovnoprávnosť. Verdikt súdu vysiela hongkonskej vláde jasný signál, že miestne zákony o manželstvách osôb rovnakého pohlavia potrebujú naliehavú reformu.“

Podľa Muqit nemožno ignorovať, že súd stále požaduje, aby vláda poskytla párom rovnakého pohlavia formálne a všeobecné právne uznanie s cieľom chrániť ich práva. Iba tak im Hongkong umožní plnohodnotnú participáciu na spoločenskom živote.

„Dnešok môže byť prvým dňom spravodlivejšej spoločnosti v Hongkongu. Kým budú všetci ľudia žijúci v Hongkongu požívať rovnaké práva, čaká nás ešte dlhá cesta. Vláda musí toto rozhodnutie bezodkladne prijať a urobiť tak prvý krok k úplnej rovnosti pre LGBTI ľudí. Vláda musí zrevidovať všetky zákony, politiky a postupy, ktoré diskriminujú ľudí na základe sexuálnej a ľúbostnej orientácie, rodovej identity a intersexuálneho statusu. Ku všetkým manželstvám by sa malo pristupovať rovnako,“ doplnila Muqit.

Celé stanovisko si môžete prečítať v anglickom jazyku na tomto odkaze.

Kontext: Právo na súkromný a rodinný život

Každý človek má právo na súkromný a rodinný život. Toto právo zahŕňa možnosť slobodne prejavovať svoju sexuálnu, citovú alebo emočnú príťažlivosť a rodovú identitu, právo zosobášiť sa a založiť si rodinu, a tiež právo na rodičovstvo. Nútené kastrácie a ďalšie nebezpečné, invazívne a úplne zbytočné operácie, do ktorých transrodových a intersex ľudí často nútia, sú v rozpore s ochranou práva na súkromie a zdravie a dotknutým osobám môžu spôsobiť trvalé fyzické a psychické následky.

Právo na súkromný a rodinný život by malo byť garantované všetkým ľuďom bez rozdielu. LGBTI+ ľudia však toto právo často nepožívajú v plnej miere. Mnohé krajiny ich o právo na rodinný život dokonca cielene oberajú.

Prečítajte si viac o našej práci