Hrozby izraelskej armády, ktorá nariadila obyvateľstvu severnej časti pásma Gazy oblasť opustiť, môžu predstavovať vojnové zločiny

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
25. októbra 2023

Dňa 21. októbra 2023 izraelská armáda rozhodila po severnej časti pásma Gazy letáky, v ktorých obyvateľstvu nariadila okamžitú „evakuáciu“. V letákoch obyvateľstvo varovali, že ich životy sú v ohrození, a preto musia oblasť okamžite opustiť. V materiáloch sa otvorene, doslovne uvádzalo, že „každý, kto sa rozhodne neopustiť severnú časť pásma [Gazy a nepresunie sa] na juh od [údolia] Wadi Gaza, môže byť označený za spolupáchateľa teroristickej organizácie“. Tento krok nasledoval týždeň po tom, ako izraelská armáda ultimátom vyzvala 1,1 milióna obyvateľov a obyvateliek oblasti, aby odišli na juh.

Najnovší vývoj situácie komentovala aj hlavná poradkyňa Amnesty International pre krízové situácie Donatella Rovera. Tá upozorňuje, že „vyhlásenie celého mesta alebo regiónu za vojenský cieľ je v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom (MHP). To osoby a inštitúcie, ktoré podnikajú útoky zaväzuje za každých okolností rozlišovať medzi civilnými osobami alebo objektmi a vojenskými cieľmi. Útočiace strany musia zároveň vždy prijať všetky možné opatrenia, aby ušetrili civilistov a civilné objekty. Porušenie týchto zásad a cielenie útokov na civilné obyvateľstvo alebo objekty, prípadne páchanie útokov, pri ktorých sa nerozlišuje medzi vojenskými a civilnými cieľmi, v dôsledku ktorých zomierajú alebo utrpia zranenia civilisti, MHP považuje za vojnový zločin.

Informácie, ktoré sa v týchto letákoch nachádzajú, nemožno považovať za účinné varovanie civilistov a civilistiek. Naopak, [tieto letáky] poskytujú ďalší dôkaz, že cieľom izraelských orgánov je násilne vysídliť civilnú populácie zo severnej časti Gazy. Tieto hrozby môžu tiež predstavovať vojnový zločin kolektívneho trestu. Státisíce civilistov a civilistiek totiž považujú za zodpovedných a zodpovedné za činy, ktoré nespáchali. To všetko len na základe skutočnosti, že zostávajú vo svojich domovoch v čase, keď uprostred neutíchajúceho izraelského bombardovania v celom pásme Gazy nemajú kam bezpečne odísť.“

Humanitárna pomoc sa mení na nástroj vydierania

Tieto letáky je nutné hodnotiť aj v kontexte pôvodného tzv. evakuačného príkazu izraelskej armády. Zároveň musíme vnímať aj opakované „evakuačné“ príkazy pre približne 23 nemocníc, ktoré sa nachádzajú severne od údolia Wadi Gaza. Okrem toho treba vziať do úvahy podmienky, ktoré izraelské orgány stanovili pre prístup k humanitárnej pomoci. Tieto podmienky zahŕňajú obmedzenie distribúcie celkovo nedostatočnej humanitárnej pomoci, ktorá sa nedávno dostala do Gazy, na oblasti južne od Wadi Gaza. Tým sa humanitárna pomoc v skutočnosti mení na formu vydierania obyvateľov a obyvateliek, aby odišli.

Amnesty International opätovne vyzýva izraelské orgány, aby okamžite zrušili príkazy na nútenú „evakuáciu“ severnej časti Gazy. Organizácia zároveň vyzýva izraelské orgány, aby prestali šíriť vyhrážky s cieľom zasiať strach a paniku medzi civilným obyvateľstvom Gazy. Všetky diskriminačné podmienky distribúcie humanitárnej pomoci musia orgány okamžite zrušiť. Príslušné orgány musia povoliť prísun pomoci do pásma Gazy, a to vrátane pohonných hmôt v takom množstve, ktoré umožní napĺňať naliehavé potreby civilného obyvateľstva.

Amnesty bude situáciu sledovať aj naďalej

Amnesty International je nestranná ľudskoprávna organizácia. Organizácia chce docieliť, aby všetky strany ozbrojeného konfliktu dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv. V súlade s týmto cieľom bude Amnesty International vo svojich budúcich správach skúmať nasadenie izraelskej armády v pásme Gazy v záujme určiť, či Izrael dodržiava pravidlá medzinárodného humanitárneho práva vrátane vykonávania nevyhnutných preventívnych opatrení na minimalizáciu škôd voči civilistom a civilným objektom a zdržania sa nezákonných útokov a kolektívnych trestov voči civilnému obyvateľstvu, ako to vyžaduje medzinárodné právo. Amnesty International bude naďalej sledovať aj aktivity Hamasu a iných palestínskych ozbrojených skupín.

Zistite viac o našej práci