Nigérijská vláda musí zabezpečiť, aby činnosť Shell v delte Nigeru nezhoršil porušovanie ľudských práv

AMNESTY INTERNATIONAL TLAČOVÁ SPRÁVA
26. mája 2023

V pondelok 29. mája nastúpi v Nigérii do úradu nová vláda. Jej povinnosťou bude zabezpečiť, aby plánovaný predaj prevádzok spoločnosti Shell v delte rieky Niger a teda pokračujúca ťažba fosílnych palív v delte Nigeru neviedol k ďalšiemu zhoršeniu situácie v oblasti ľudských práv v regióne.

Spoločnosť Shell pôsobí v delte Nigeru od 50. rokov 20. storočia. Amnesty International v oblasti zdokumentovala závažné a trvalé porušovanie ľudských práv v dôsledku ropného znečistenia. Organizácia sa obáva, že navrhovaný predaj znemožní doterajším poškodeným prístup k primeraným prostriedkom nápravy. Mnoho ďalších ľudí zároveň vystaví budúcemu porušovaniu ich práv.

Vo výskumnej správe s názvom Špinavý predaj? Amnesty International odporúča novej nigérijskej vláde celý rad bezpečnostných opatrení a krokov na ochranu práv ľudí, ktorých by mohol negatívne zasiahnuť plánovaný predaj aktív spoločnosti Shell v pevninských ropných prevádzkach v delte Nigeru v približnej hodnote 3 miliardy USD.

Vydanie správy komentoval Mark Dummett, vedúci oddelenia Amnesty International pre podnikanie a ľudské práva

„Úniky ropy už desaťročia poškodzujú zdravie a živobytie mnohých ľudí, ktorí žijú v delte Nigeru. Spoločnosť Shell by nemala mať možnosť z tohto svojho pôsobiska jednoducho odísť a nad problémami, ktoré spôsobila, si umyť ruky. Shell na tomto podnikaní zarobila miliardy dolárov. Dnes musí zabezpečiť, aby jej odchod nemal negatívne dôsledky pre ľudské práva a životné prostredie.

Nastupujúca nigérijská vláda má jedinečnú príležitosť dozerať na tento predaj a preukázať tak svoje odhodlanie presadzovať a chrániť ľudské práva svojho obyvateľstva vrátane práva na primeranú životnú úroveň, čistú vodu a zdravie. Vyzývame ju tiež na zabezpečenie účinnej nápravy pre ľudí, ktorých práva sú dlhodobo porušované.

Naliehavo žiadame novú vládu pod vedením prezidenta Bola Tinubu, aby zabezpečila, že pre spoločnosť Shell sa týmto predajom neukončia ani neobmedzia jej záväzky. Vláda by mala predaj podmieniť požiadavkou, aby spoločnosť Shell predložila úplný odhad existujúceho znečistenia v delte a uistila sa, že poskytla uspokojivú nápravu všetkých škôd, ktoré spôsobila svojou činnosťou, ako aj o tom, že venovala náležitú pozornosť všetkým vzneseným obavám miestneho obyvateľstva z tohto predaja,uviedol Dummet.

Napraviť škody a ukončiť ťažbu fosílnych palív v delte Nigeru

Dummet zároveň doplnil, že vláda by tiež mala zvážiť požiadavku, aby spoločnosť Shell vystupovala ako ručiteľ, ktorý zabezpečí, že každý kupujúci bude schopný nahradiť a napraviť škody spôsobené potenciálnymi budúcimi únikmi ropy či iných znečisťujúcich látok, a že sa uzatvorením kúpnej zmluvy zaviaže k transparentnosti, dodržiavaniu predpisov o ochrane životného prostredia, konzultáciám s miestnym obyvateľstvom a obmedzeniu emisií skleníkových plynov.

Samozrejme, ešte lepšie, než hľadať kupcov a žmýkať posledné kvapky ropy z regiónu tvrdo poznačeného fosílnym priemyslom, by bolo napraviť spôsobené škody a ťažbu postupne ukončiť.

Medzivládny panel pre zmenu klímy predpovedá, že bez urýchleného ukončenia využívania fosílnych palív na celom svete sa globálna teplota zvýši o viac ako dohodnutý limit 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. Po dlhých desaťročiach bezohľadného vyťažovania by ukončenie produkcie fosílnych palív v delte Nigeru predstavovalo krok správnym smerom.“

Dlhodobé poškodzovanie životného prostredia a porušovanie ľudských práv

Amnesty International spolu s ďalšími partnerskými organizáciami viedli dlhodobý výskum v delte Nigeru. Zo skutočností zistených v priebehu viac ako dvoch desaťročí výskumu vyplýva, že činnosť spoločnosti Shell a ťažba fosílnych palív v delte Nigeru prebiehala na úkor ľudských práv miestneho obyvateľstva.

Stovky únikov ropy ročne zo zle udržiavaných ropovodov a vrtov spolu s nevhodnými postupmi čistenia viedli k rozsiahlej kontaminácii podzemných vôd a zdrojov pitnej vody, poľnohospodárskej pôdy a rybolovných vôd a poškodili zdravie a živobytie veľkého počtu ľudí.

Dôsledky znečistenia môžu byť ničivé. V roku 2019 sa v rámci akademickej štúdie zistilo, že úniky ropy v delte Nigeru zdvojnásobili mieru novorodeneckej úmrtnosti v okruhu do 10 km od miesta úniku. U detí, ktoré prežili, bola zaznamenaná vyššia miera poškodenia zdravia.

„Medzinárodné štandardy v súlade s Hlavnými zásadami OSN pre podnikanie a ľudské práva hovoria jasne. Spoločnosť Shell má povinnosť vykonať v súvislosti so svojím rozhodnutím o prevode aktív dôkladnú previerku z hľadiska ľudských práv. Túto zodpovednosť má nezávisle od krokov, ktoré podnikne nigérijská vláda,“ zdôraznil Dummet.

Spoločnosť Shell spochybnila obvinenia, že v delte Nigeru konala nezodpovedne, a tvrdí, že pri svojej činnosti dodržiava platné predpisy. Poukázala na zlepšenia v oblasti prevencie a čistenia únikov ropy, ktoré podľa vlastných slov dosiahla v posledných rokoch. Zároveň upozornila na investície do infraštruktúry, opatrenia proti krádežiam ropy a zvýšenú transparentnosť pri nahlasovaní únikov.

Spoločnosť Shell nie je jediným pôvodcom ničivého ropného znečistenia v delte Nigeru. Sú tu aj ďalší aktéri vrátane federálnych a štátnych orgánov, ktorí zhoršujú situáciu zlou reguláciou ťažby fosílnych palív v delte Nigeru. Aj oni majú povinnosť zabezpečiť, aby odpredaj tamojších prevádzok spoločnosti Shell neviedol k ďalšiemu poškodzovaniu ľudských práv.

Doplňujúce informácie o ťažbe fosílnych palív v delte Nigeru

Spoločnosť Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited – Joint Venture (SPDC JV) patrí k najväčším producentom ropy v Nigérii.

Spoločnosť Shell bola dlhé roky väčšinovým vlastníkom tohto podniku. V súčasnosti je jej hlavným akcionárom štátna spoločnosť Nigerian National Petroleum Corporation, ktorá vlastní 55 % jej podielov. Zvyšok vlastnia dcérske spoločnosti medzinárodných ropných spoločností. Spoločnosť Shell prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Shell Petroleum Development Company Limited (SPDC) vlastní 30 %. Francúzska spoločnosť Total 10 % a talianska spoločnosť Eni 5 %.

Shell tak prostredníctvom dcérskej SPDC prevádzkuje a udržiava v delte Nigeru pre SPDC JV vrty, potrubia a iné zariadenia potrebné na ťažbu a prepravu ropy. Partnerské spoločnosti financujú prevádzku a údržbu úmerne k svojmu podielu v spoločnom podniku SPDC JV.

Počas uplynulého desaťročia predala SPDC JV veľkú časť svojich podnikov vrátane ropných polí niekoľkým oveľa menším spoločnostiam vo vlastníctve Nigérie.

Teraz má Shell v úmysle predať svoj podiel v SPDC JV aj celú prevádzkovú spoločnosť vrátane personálu, zariadení a infraštruktúry. Transakcia zahŕňa 263 ťažobných ropných vrtov, 56 ťažobných plynových vrtov a potrubné rozvody v dĺžke 3 173 km.

Po voľbách, ktoré sa konali 25. februára, sa v pondelok 29. mája uskutoční inaugurácia nového nigérijského prezidenta. Bude ním 71-ročný Bola Tinubu z vládnej strany All Progressives Congress.

Prečítajte si viac o našej práci