Odsúdenie Justyny Wydrzyńskej ponúka mrazivú vidinu budúcnosti poľských žien

Úvodná fotografia vznikla 14. marca 2023 počas súdneho pojednávania.

Okresný súd vo Varšave uznal aktivistku a dulu Justynu Wydrzyńskú vinnou z napomáhania pri interrupcii (obvinenie podľa článku 152.2 trestného zákona) a z držby liekov bez povolenia s cieľom uviesť ich na trh (článok 124 farmaceutického zákona) a odsúdil ju na 8 mesiacov verejnoprospešných prác za pomoc tehotnej žene pri získaní interrupčných tabletiek. Generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard uviedla, že tento rozsudok považuje za deprimujúci krok späť pre všetky ženy, dievčatá a osoby, ktoré potrebujú prístup k bezpečným a včasným interrupciám, ako aj pre ľudí, ktorí bránia ich práva a platia za to vysokú cenu.

„Tento prípad predstavuje v Poľsku, kde sú interrupcie takmer úplne zakázané, nebezpečný precedens a zároveň ponúka mrazivý obraz dôsledkov, ktoré majú reštriktívne zákony na životy tehotných osôb a obrankýň ľudských práv. Justyna sa vôbec nemala dostať pred súd, pretože to, čo urobila, by nikdy nemalo byť trestným činom. Tým, že Justyna podporila ženu, ktorá ju požiadala o pomoc, prejavila súcit. Obranou práva na bezpečnú interrupciu Justyna Wydrzyńska preukázala odvahu. Dnešný zbabelý rozsudok nepreukazuje ani jedno ani druhé a odvolací súd musí tento rozsudok zrušiť,“ uviedla Callamard.

Právny tím Justyny Wydrzyńskej sa proti rozsudku plánuje odvolať.

Prečítajte si viac o našej práci