Orgány v Kongu nezabezpečujú dodržiavanie ľudských práv zo strany priemyselných gigantov

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
4. JÚNA 2024

Konžské orgány a tri priemyselné spoločnosti nedodržiavajú medzinárodné a vnútroštátne normy týkajúce sa práva na zdravé životné prostredie a ďalších ľudských práv. Amnesty International to uviedla v novej výskumnej správe. Amnesty v nej analyzuje potenciálny vplyv úniku ropy a emisií z výfukových plynov na zdravie a sociálno-ekonomickú situáciu miestnych komunít.

Výskumná správa s názvom „V tieni priemyselných podnikov v Konžskej republike“ upozorňuje na niekoľko prípadov úniku ropy do pôdy a vodných zdrojov a na emisie dymu z taviacich pecí na hliník a olovo. Tieto súvisia s činnosťou dvoch ropných spoločností a jednej recyklačnej spoločnosti v oblastiach Pointe-Noire a Kouilou. Správa tiež poukazuje na nedostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti a pitnej vode pre ľudí žijúcich v okolí ropných koncesií v pobrežnej oblasti.

„Konžská legislatíva v oblasti životného prostredia sa považuje za pomerne pokročilú. Prípady, ktoré sme zdokumentovali, najmä zriadenie závodu na recykláciu neželezných kovov a plastov a likvidácia ropných škvŕn, však ukazujú, že úrady si neplnia svoju povinnosť chrániť ľudské práva ľudí žijúcich v blízkosti priemyselných závodov,“ uviedla Samira Daoud, regionálna riaditeľka Amnesty International pre západnú a strednú Afriku.

Výskumná správa poukazuje na výrazný nedostatok transparentnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a pri auditoch, ktoré sa nezverejňujú. Táto netransparentnosť bráni mimovládnym organizáciám a občianskej spoločnosti, aby účinne plnili svoju úlohu pri monitorovaní ľudskoprávnej situácie. Orgány a podniky tiež obmedzujú informácie zverejňované po environmentálnych nehodách a reakciách na ne.

Krvné testy preukázali možnú kontamináciu olovom

V štvrti Vindoulou na okraji Pointe Noire sa skupina obyvateľstva už roky sťažuje na dym vychádzajúci z továrne Metssa Congo. Ide o recyklačný závod, ktorý sa nachádza 50 metrov od školy. Táto dcérska spoločnosť indickej skupiny Metssa vyrába najmä olovené tyče na vývoz. V marci 2023 odobrali 18 ľuďom žijúcim v blízkosti továrne vzorky krvi. S podporou Amnesty International ich analyzovali v nezávislom laboratóriu. Vo všetkých bola hladina olova vysoko nad úrovňou, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia považuje za bezpečnú.

„Deti pravidelne zvracajú a často kašlú, najmä keď je [v ovzduší] veľa dymu,“ uviedla pre Amnesty International jedna z obyvateliek oblasti. Niekoľko ďalších obyvateľov a obyvateliek uviedlo, že pociťujú podobné príznaky. Spoločnosť Metssa Congo tvrdí, že prijala potrebné opatrenia na úpravu vypúšťaných výparov.

Prečítajte si viac o našej práci