OSN musí zabrániť humanitárnej katastrofe v Sýrii

V pondelok 10. júla vyprší mandát Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) prevádzkovať mechanizmus cezhraničnej pomoci pre Sýriu. BR OSN musí tento mandát predĺžiť aspoň o jeden rok. Zabezpečila by tak prísun humanitárnej pomoci, ktorá je životne dôležitá pre viac ako 4 milióny ľudí na severozápade Sýrie. Tento mechanizmus predstavuje jedinú možnosť, ako sa môžu dostať k potravinám, vode, bývaniu a zdravotnej starostlivosti ľudia, ktorí aj v dôsledku februárových zemetrasení čelia vážnym ťažkostiam pri napĺňaní základných životných potrieb.

Podľa OSN viedli zemetrasenia k vysídleniu 265 000 osôb na severozápade Sýrie. Prírodná katastrofa zhoršila beztak ťažkú situáciu zraniteľného obyvateľstva žijúceho v preplnených utečeneckých táboroch. Humanitárni pracovníci a pracovníčky pre Amnesty International uviedli, že nárast počtu vysídlených osôb si vyžiadal zriadenie nových táborov. Tieto vysídleným ľuďom nedokážu zabezpečiť prístup k základným službám. Nedostatok vhodného prístrešia a poškodenie vodohospodárskej infraštruktúry tiež viedli k šíreniu infekčných chorôb prenášaných vodou.

V stane sme žili asi dva mesiace. Potom mi sesternica povedala, nech bývam u nej. Mám pocit, že ju tým veľmi zaťažujem, pretože mám tri deti a žiaden príjem. Pred zemetrasením nám posielal peniaze strýko, ktorý žil s rodinou v Turecku. Pri zemetrasení všetci zahynuli.

Vysídlená matka 3 detí, ktorá pri zemetrasení prišla o svoju matku aj dom

Humanitárna pomoc nemôže byť nástrojom politického boja

Na situáciu reagovala zástupkyňa regionálnej riaditeľky Amnesty International pre Blízky východ a severnú Afriku Aya Majzoub. „Rusko cynickým spolitizovaním cezhraničného mechanizmu pomoci zúžilo časový rámec aj geografický dosah rezolúcie. V rámci humanitárneho mechanizmu je od roku 2020 možné využívať na vstup do krajiny len jeden hraničný priechod. To podkopáva poskytovanie životne dôležitej pomoci v čase pretrvávajúcich katastrofálnych následkov zemetrasení na civilnú populáciu.“

Majzoub dodáva, že členovia BR OSN musia odmietnuť politizáciu humanitárnej pomoci. Zároveň musia priorizovať kritické humanitárne potreby v teréne a urýchliť obnovenie mechanizmu na obdobie najmenej 12 mesiacov. Tým zabezpečia kontinuálne poskytovanie pomoci. Ak BR OSN neobnoví mechanizmus do 10. júla 2023, Valné zhromaždenie OSN by malo potvrdiť nevyhnutnosť cezhraničnej humanitárnej pomoci, ktorej poskytovanie je zákonné aj bez rezolúcie BR OSN či súhlasu sýrskej vlády.

Chýba nám všetko: jedlo, oblečenie, elektrina, prístrešie, čistá voda… všetko. Žiť v stane v takomto teple je neznesiteľné. Prvé dva mesiace sme dostávali pomoc, potom už nič.

Muž vysídlený v dôsledku zemetrasení, ktorý v súčasnosti býva v stanovom tábore s ďalšími približne 200 rodinami

Boj proti ozbrojenej opozícii aj za cenu civilných životov

Sýrska vláda prerušila dodávky všetkých základných služieb do severozápadnej Sýrie po tom, ako nad oblasťou v roku 2014 prevzali kontrolu ozbrojené opozičné skupiny. V dôsledku toho sú od pomoci OSN závislé najmenej štyri milióny ľudí vrátane 2,8 milióna vnútorne vysídlených osôb. Títo ľudia žijú prevažne v stanoch a bez prístupu k základným službám.

V júni 2023 viedla Amnesty International rozhovory so šiestimi civilistami a civilistkami, ktorí prišli o svoje domovy v dôsledku zemetrasení. Okrem toho sa Amnesty rozprávala s deviatimi humanitárnymi pracovníkmi vrátane štyroch, ktorí oblasť pravidelne navštevujú. Organizácia tiež preskúmala správy o operácii humanitárnej pomoci v severozápadnej Sýrii, ktoré zverejnili humanitárne agentúry OSN.

Na realizáciu väčšiny projektov potrebujeme viac ako 12 mesiacov. Napríklad nedávno sme ukončili prvú fázu projektu, na ktorý sme dostali finančné prostriedky od OSN. Trvalo to 6 mesiacov a teraz musíme čakať na obnovenie mechanizmu, aby sme dostali finančné prostriedky na druhú fázu. Ak k obnoveniu nedôjde, projekt sa zastaví na polceste a všetko doterajšie úsilie a použité zdroje vyjdú nazmar.

Pracovník humanitárnej pomoci

Šesť mesiacov, ktoré poskytla BR OSN, absolútne nestačí

V januári 2023 BR OSN predĺžila mandát prevádzkovať mechanizmus cezhraničnej pomoci pre Sýriu cez hraničný priechod Bab al-Hawa o šesť mesiacov. Humanitárni pracovníci a pracovníčky výskumnému tímu Amnesty International povedali, že vzhľadom na rozsah devastácie im šesť mesiacov nestačí ani na to, aby vyhodnotili potreby vysídlených ľudí, skoordinovali sa s miestnymi orgánmi, predložili návrhy riešení a získali súhlas na financovanie, pričom až potom môžu začas s realizáciou projektov, ktoré okrem poskytovania humanitárnej pomoci uľahčujú prístup vysídlených ľudí k základným službám a zlepšujú ich životné podmienky. Ide napríklad o zriaďovanie škôl, dôstojných prístreškov, vodohospodárskej a hygienickej infraštruktúry, ako aj vybavenie nemocníc a zdravotníckych stredísk.

Humanitárne pracovníčky a pracovníci tiež zdôraznili nenahraditeľnosť cezhraničnej pomoci OSN. Okrem toho vyzdvihli jej kľúčovú úlohu pri koordinácii a obstarávaní základných zásob. Neobnovenie rezolúcie by malo za následok stratu finančných prostriedkov OSN na operáciu cezhraničnej humanitárnej pomoci v severozápadnej Sýrii. To by zahŕňalo aj rôzne programy, ktoré realizujú miestne a medzinárodné humanitárne organizácie.

K mechanizmu pomoci OSN neexistuje skutočná alternatíva

Ruská aj sýrska vláda tvrdia, že OSN by mala do oblastí kontrolovaných opozíciou dodávať pomoc len cez Damask. OSN a viaceré medzinárodné a miestne organizácie však uviedli, že táto pomoc nedosahuje rozmery pomoci, ktorú možno ohrozenému civilnému obyvateľstvu poskytnúť prostredníctvom cezhraničného mechanizmu. Od začiatku roka 2023 do zverejnenia tejto správy sa do severozápadnej Sýrie dostal cez Damask len jediný konvoj s humanitárnou pomocou.

Podľa právnej analýzy Amnesty International je poskytovanie nestrannej humanitárnej pomoci civilistom a civilistkám v núdzi cez sýrsku hranicu v súlade s medzinárodným právom aj bez povolenia BR OSN alebo súhlasu sýrskej vlády. K cezhraničným operáciám OSN totiž neexistujú žiadne alternatívy, ktoré by zabránili utrpeniu civilného obyvateľstva a závažnému porušovaniu ľudských práv v severozápadnej Sýrii.

Zistite viac o našej práci