Parížska konferencia je príležitosť vyzvať na okamžité prímerie

Hlavy štátov sa 9. novembra stretnú na medzinárodnej humanitárnej konferencii vo Francúzsku. Konferenciu hostí prezident Emmanuel Macron a jej cieľom je diskusia o situácii civilného obyvateľstva a koordinácii pomoci pre obyvateľstvo okupovaného pásma Gazy. Pri príležitosti blížiacej sa konferencie generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard vyzvala jednotlivé štáty, aby sa zasadili za uzavretie prímeria.

„Viac ako dva milióny ľudí v pásme Gazy bojujú o prežitie uprostred neúnavných útokov Izraela. [Tieto útoky] priniesli bezprecedentný počet civilných obetí a bezprecedentné ničenie, pričom doterajšiu humanitárnu krízu zmenili na humanitárnu katastrofu.“ Callamard upozorňuje, že ľudia v oblasti v súčasnosti nemajú naplnené základné životné potreby. Ak nedôjde k prijatiu okamžitých opatrení, situácia sa nepredstaviteľne zhorší.

„Vítame rozhodnutie prezidenta Macrona usporiadať medzinárodnú humanitárnu konferenciu v prospech ľudí v pásme Gazy a dôrazne vyzývame štáty, aby sa tiež zapojili. Vyzývame všetky štáty, aby svojím dielom prispeli k riešeniu tejto krízy. Okrem toho by sa mali zasadiť za okamžité zastavenie útokov zo všetkých strán. Uzavretie prímeria je nevyhnutným predpokladom toho, aby obyvateľstvo Gazy získalo prístup k trvalej, účinnej a efektívnej humanitárnej pomoci,“ uviedla Callamard.

Prímerie na celom území aj pomoc pri reparáciách

Callamard upozorňuje, že prímerie musí byť dostatočne dlhé, aby obyvateľstvu poskytlo úľavu od všetkého, čím ich humanitárna kríza zasahuje, a musí sa vzťahovať na celé pásmo Gazy. Zranené osoby potrebujú riadnu starostlivosť a pomoc musí medzinárodné spoločenstvo poskytnúť aj pri rekonštrukcii poškodených nemocníc a kliník. V celej oblasti musí byť bezpečne a bezpodmienečne distribuovaná potrebná pomoc vrátane pomoci pri pochovávaní obetí.

„Obyvateľstvo pásma Gazy naďalej znáša následky ničivej vojenskej operácie, ktorú Izrael vedie zároveň s uvalením úplnej blokády, ktorú v menej prísnej forme udržiava už 16 rokov. V dôsledku tejto situácie nemajú k dispozícii potraviny, vodu a ďalšie základné potreby, bez ktorých nemôžu prežiť. Preto vyzývame štáty medzinárodného spoločenstva, aby si splnili svoju povinnosť spolupracovať pri poskytovaní humanitárnej pomoci v čase núdze. Už ani chvíľu sa nemôžu ďalej nečinne prizerať tomuto utrpeniu.

Amnesty International zároveň vyzýva krajiny, ktoré sa zúčastnia na humanitárnej konferencii, aby sa zaviazali k dlhodobej obnove Gazy. Okrem toho by mali zabezpečiť, aby sa ľudia mohli v budúcnosti vrátiť do svojich domovov. Taktiež musia do svojho programu zaradiť rokovania o trvalých politických riešeniach tejto krízy, v ktorých centre sa budú nachádza ľudské práva,“ uviedla Callamard.

Žiadame ochranu všetkých civilistov a civilistiek

Amnesty International je nestranná ľudskoprávna organizácia. Organizácia chce docieliť, aby všetky strany ozbrojeného konfliktu dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv. V súlade s týmto cieľom bude Amnesty International vo svojich budúcich správach skúmať nasadenie izraelskej armády v pásme Gazy v záujme určiť, či Izrael dodržiava pravidlá medzinárodného humanitárneho práva vrátane vykonávania nevyhnutných preventívnych opatrení na minimalizáciu škôd voči civilistom a civilným objektom a zdržania sa nezákonných útokov a kolektívnych trestov voči civilnému obyvateľstvu, ako to vyžaduje medzinárodné právo. Amnesty International bude naďalej sledovať aj aktivity Hamasu a iných palestínskych ozbrojených skupín.

Amnesty International zdokumentovala dôkazy o porušovaní medzinárodného práva vrátane vojnových zločinov všetkými stranami konfliktu. Organizácia vyzýva na uzavretie prímeria, prepustenie rukojemníkov a vyvodenie zodpovednosti za vojnové zločiny.

Zistite viac o našej práci