Historické ľudskoprávne víťazstvo: Švajčiarsko definuje znásilnenie na základe súhlasu

Švajčiarska Národná rada dnes zmenila legislatívu upravujúcu znásilnenie. Nová definícia hovorí, že „sex proti vôli druhej zúčastnenej osoby“ je znásilnenie. Koordinátorka kampaní za práva žien Amnesty International Švajčiarsko Cyrielle Huguenot považuje fakt, že Švajčiarsko definuje znásilnenie na základe súhlasu, za historické víťazstvo.

„Toto je víťazstvo nielen pre ľudí, ktorí sa neúnavne snažili o zmenu zákona. Dnešok je historickým víťazstvom pre všetky preživšie a preživších sexuálneho násilia vo Švajčiarsku,“ uviedla Huguenot.

O pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu bude parlament formálne hlasovať 16. júna. Prijatie zákona znamená koniec zastaranej definície znásilnenia. Podľa nej sa za znásilnenie považovala len situácia, kedy páchateľ/ka pri znásilnení použil/a fyzickú silu, hrozbu násilia alebo nátlak. Nová definícia konečne uznáva, že neexistuje nič, čo by sa dalo nazvať iba sexom bez súhlasu. Sex bez súhlasu je znásilnenie.

Nasledovať musí posilnenie odbornej prípravy polície a prokuratúry

„Je pred nami ešte veľký kus cesty. Dnešné hlasovanie je však dôležitým krokom v boji proti sexuálnemu násiliu, ktoré je vo Švajčiarsku rozšírené. Zároveň sme na dobrej ceste k zlepšeniu prístupu obetí k spravodlivosti,“ doplnila Huguenot.

Novú definíciu znásilnenia vo švajčiarskom zákone vítame. Na dosiahnutie inštitucionálnych a spoločenských zmien musí štáts spraviť viac. Parlament musí zabezpečiť zvyšovania povedomia a posilnenie odbornej prípravy polície aj prokuratúry. Iba tak dokážu štátne orgány preživším znásilnenia skutočne pomôcť.

Súhlas sa musí dostať aj do centra sexuálnej výchovy na školách. Podľa Huguenot musí štát sprístupniť podrobné verejné štatistiky o sexuálnom násilí a organizovať účinné informačné a preventívne kampane.

Švajčiarsko definuje znásilnenie na základe súhlasu, kedy to tak bude aj na Slovensku?

Zastaralé zákony, rodové stereotypy a škodlivé mýty o téme súhlasu a telesnej autonómie podporujú a normalizujú existenciu znásilnenia, sexuálneho, sexualizovaného a rodovo podmieneného násilia v našej spoločnosti. V dôsledku týchto škodlivých fenoménov sa váha zodpovednosti a viny často kladie na plecia ľudí, ktorí sa stali terčom sexuálneho násilia, kým páchatelia sú ospravedlňovaní a vyviňovaní.

Veríme, že Slovensko má šancu rozšíriť počet krajín, ktoré pochopili, že deliacou čiarou medzi sexom a znásilnením je súhlas. Je to však šanca, ktorá môže byť využitá, len ak ukončíme dekády trvajúcu politickú ignoranciu či hanebnú toleranciu násilia na ženách a dievčatách v našej krajine. Potrebujeme reálne a dôrazné kroky.

Zistite viac o našej práci