Rusko prijalo zákaz úradnej zmeny rodu

Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, prijala 14. júla 2023 balík zmien a doplnení rodinného zákonníka a niekoľkých federálnych zákonov. Ich cieľom je zaviesť zákaz úradnej zmeny rodu a rodovo afirmatívnej zdravotnej starostlivosti v Rusku. Osoby, ktoré podstúpili rodovo afirmatívne zákroky v zahraničí, tak nebudú môcť prejsť úradnou zmenou rodu v Rusku. Okrem toho osoby, ktoré podstúpili zmenu rodu, resp. pohlavia, si nebudú môcť adoptovať deti. Zároveň nebudú môcť pôsobiť ako zákonní zástupcovia (neraz vlastných biologických) detí. Okrem toho budú nútení do rozvodu manželských zväzkov uzavretých pred tranzíciou.

Zmena zákona zahŕňa zákaz rodovo afirmatívnej zdravotnej starostlivosti vrátane korekčných zákrokov a hormonálnej substitučnej terapie. Jedinou výnimkou sú operačné zákroky, ktoré „liečia vrodené anomálie, genetické a endokrinologické ochorenia spojené s narušeným formovaním pohlavných orgánov u detí“. Túto výnimku bude musieť schváliť štátna lekárska komisia a to ešte pred tým, ako bude môcť osoba podstúpiť úradnú zmenu rodu. (Výnimka sa zároveň v skutočnosti týka medicínsky neindikovaných korekčných zákrokov pre intersex deti, ktoré tieto zákroky často nepotrebujú podstúpiť.)

Podľa Amnesty ide o ohavný prejav neúcty k ľudským právam

Natalia Zviagina, riaditeľka Amnesty International Rusko, považuje prijatie tejto transnegatívnej legislatívy za ohavný prejav ignorancie voči ľudským právam transorodových ľudí v ruskej spoločnosti.

„Zákaz úradnej zmeny rodu rodovo afirmatívnej zdravotnej starostlivosti vrátane poskytovania hormonálnej substitučnej terapie spôsobí tisícom ľudí v Rusku neznesiteľné utrpenie. Transrodoví ľudia stratia prístup k základným zdravotníckym službám, čo vážne ohrozí ich duševné zdravie. Tento zákon účinne diskriminuje transrodové osoby a robí z nich občanov a občianky druhej kategórie.

Ruské orgány by mali okamžite prehodnotiť škodlivú legislatívu. Zároveň musia prijať opatrenia na ochranu ľudských práv všetkých osôb bez ohľadu na ich rodovú identitu. Tento zákon poškodí ruskú spoločnosť na celé generácie,“ uviedla Zviagina.

V Rusku dlhodobo dochádza k obmedzovaniu ľudských práv LGBTI+ ľudí, ktorí čelia útokom od štátu aj fyzickým útokom od väčšinovej spoločnosti.

Prečítajte si viac o našej práci