Shell musí vyčistiť deltu Nigeru od uniknutej ropy

Na správu, že dve nigérijské komunity zasiahnuté ničivým únikom ropy podali na Najvyššom súde Anglicka a Walesu v Londýne žalobu proti spoločnosti Shell, reagoval vedúci oddelenia Amnesty International pre podnikanie a ľudské práva Mark Dummett: 

Viac ako 13 500 obyvateľov a obyvateliek z komunít Ogale a Bille v delte rieky Niger podalo žalobu proti spoločnosti Shell, v ktorej žiadajú, aby spoločnosť odstránila znečistenie spôsobené únikom ropy, ktorá im otrávila studne a zamorila pôdu a vodu. Tvrdia, že znečistenie im úplne znemožnilo hospodáriť a loviť ryby, čím ich spoločnosť Shell pripravila o živobytie

Amnesty stojí na strane týchto dvoch nigérijských komunít, ktoré už sedem rokov vedú súdny spor proti spoločnosti Shell a žiadajú od nej odstránenie ničivých následkov a náhradu spôsobených škôd. 

Spoločnosť Shell v roku 2021 oznámila, že po 60 rokoch vysoko ziskovej činnosti v tejto oblasti plánuje predať svoje pobrežné ropné polia a aktíva v delte Nigeru. Je znepokojujúce, že spoločnosť Shell neobjasnila, akým spôsobom plánuje pred svojím odpredajom a odchodom z delty Nigeru riešiť rozsiahle a systémové znečistenie spojené s jej dlhoročnou ťažobnou činnosťou v tejto oblasti, ktorá je domovom miestnych nigérijských komunít. 

Tento prípad sa teraz dostáva pred súd, ktorý má určiť, či materská spoločnosť Shell v Londýne a jej nigérijská dcérska spoločnosť Shell Petroleum Development Company (SPDC) nesú právnu zodpovednosť za škody spôsobené komunitám v Nigérii.“ 

Osai Ojigho, riaditeľka Amnesty International Nigéria, v súvislosti s prípadom uviedla: 

„Ťažko si predstaviť, že by k podobnej úrovni znečistenia došlo v Európe alebo Severnej Amerike a neboli by vyvodené rýchle a vážne dôsledky vrátane rozhodnutia o odškodnení. Spoločnosť Shell by mala odstrániť ropné znečistenie v oblasti delty Nigeru a odškodniť komunity zasiahnuté zdravotnými následkami znečistenia a stratou živobytia.“ 


Prečítajte si viac o našej práci