Štáty musia zvrátiť rozhodnutie zrušiť financovanie UNRWA

Najmenej 9 darcovských krajín sa rozhodlo pozastaviť financovanie Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA). Dôvodom sú obvinenia, že 12 zamestnancov úradu bolo zapojených do útokov Hamasu, ku ktorým došlo 7. októbra v južnom Izraeli. Toto rozhodnutie podľa Amnesty zničujúcim spôsobom zasiahne viac ako dva milióny ľudí v okupovanom pásme Gazy. Veľká časť populácie pásma čelí vnútornému vysídleniu, akútnemu nedostatku vody, jedla a ďalších základných potrieb. UNRWA je posledným záchranným lanom, ktorého sa títo ľudia môžu chytiť. Amnesty preto nalieha na štáty, ktoré pozastavili financovanie UNRWA, aby zmenili svoje rozhodnutie.

„Je hlboko šokujúce, a vskutku nehumánne, že niekoľko vlád prijalo rozhodnutie, ktoré spôsobí ďalšie utrpenie dvom miliónom Palestínčanov a Palestínčaniek. Títo ľudia beztak čelia riziku genocídy a umelo vyvolaného hladomoru. To všetko len niekoľko dní po tom, ako Medzinárodný súdny dvor v Haagu dospel k záveru, že prežitie palestínskej populácie Gazy je vo vážnom ohrození. Je obzvlášť desivé, že štáty prijali takéto opatrenia na základe obvinení týkajúcich sa 12 z celkového počtu 30 000 zamestnancov a zamestnankýň UNRWA,“ uviedla generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard.

Obvinenia voči zamestnancom sa musia vyšetriť, nesmú však slúžiť ako zámienka kolektívneho trestu

„Obvinenia z účasti [12] zamestnancov UNRWA na útokoch zo 7. októbra sú závažné a príslušné orgány ich musia nezávisle vyšetriť. Každý zamestnanec, proti ktorému existuje dostatok prijateľných dôkazov, by mal čeliť trestnému stíhaniu a spravodlivému súdnemu procesu. Potenciálne činy niekoľkých jednotlivcov však nesmú byť zámienkou na pozastavenie život zachraňujúcej pomoci. Takéto konanie by mohlo predstavovať kolektívny trest,“ doplnila Callamard.

Veľká Británia, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Japonsko a Fínsko sa pripojili k USA, Austrálii a Kanade a pozastavili financovanie humanitárnej agentúry. Tieto krajiny spoločne poskytli viac ako polovicu rozpočtu UNRWA v roku 2022. UNRWA v súvislosti s vážnymi obvineniami okamžite prepustila deväť zamestnancov a začala vnútorné vyšetrovanie.

Izrael naďalej porušuje svoje ľudskoprávne záväzky a UNRWA dlhodobo slúži ako jeden z mála zdrojov pomoci

Izrael ako okupačná mocnosť naďalej hrubo porušuje svoje ľudskoprávne záväzky voči vnútorne vysídlenej palestínskej populácii Gazy a ostatných okupovaných území. UNRWA v tejto situácii dlhodobo slúži ako inštancia poslednej záchrany. Úrad poskytuje nenahraditeľnú humanitárnu pomoc, vzdelanie a prístrešie ľuďom v Palestíne. Okrem toho pomáha aj miliónom Palestínčanov a Palestínčaniek na úteku, ktorí a ktoré žijú v susedných krajinách.

Nórsko, Španielsko, Írsko a Belgicko patria medzi štáty, ktoré v reakcii na situáciu oznámili, že financovanie UNRWA nepozastavia. Tím uznali, že UNRWA naďalej zohráva dôležitú úlohu pri distribúcii humanitárnej pomoci ľuďom, ktorí ju zúfalo potrebujú.

Zastavenie financovania UNRWA môže katastrofálnu situáciu v Gaze iba zhoršiť

„Je hanebné, že štáty vrátane USA, Kanady, Veľkej Británie, Nemecka, Austrálie a Francúzska pozastavili financovanie hlavného poskytovateľa pomoci pre civilnú populáciu Gazy namiesto toho, aby zohľadnili rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora a zistenia, že katastrofálna humanitárna kríza v pásme Gazy sa môže len ďalej prehlbovať,“ uviedla Callamard.

Podľa Callamard majú všetky štáty jasnú povinnosť zabezpečiť implementáciu opatrení Medzinárodného súdneho dvora. To zahŕňa aj nariadenie, aby Izrael prijal okamžité a účinné opatrenia na zabezpečenie poskytovania humanitárnej pomoci palestínskym civilistom a civilistkám v Gaze. Táto pomoc je kľúčová na zabránenie genocíde a ďalším nenapraviteľným škodám.

Callamard zároveň dopĺňa, že „niektoré z tých istých vlád, ktoré oznámili, že pre obvinenia [12 zamestnancov UNRWA] pozastavia poskytovanie finančných prostriedkov Úradu, medzitým pokračovali vo vyzbrojovaní izraelských ozbrojených síl. To aj napriek presvedčivým dôkazom, že Izrael tieto zbrane používa na páchanie vojnových zločinov a závažné porušovanie ľudských práv. Rýchle zmrazenie finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc na základe obvinení, ktoré sa ešte stále vyšetrujú, a súčasne odmietanie čo i len úvahy o pozastavení podpory izraelskej armáde, je jasným príkladom dvojakého metra.“

Namiesto pozastavenia pomoci by mali štáty prestať vyzbrojovať obe strany konfliktu

„Namiesto pozastavenia nevyhnutných finančných prostriedkov pre tých, ktorí ich potrebujú, by sa štáty mali usilovať o zastavenie dodávok zbraní Izraelu a palestínskym ozbrojeným skupinám. Okrem toho by sa mali zasadzovať za okamžité a trvalé prímerie a zabezpečenie vstupu humanitárnej pomoci [do pásma Gazy], ktoré zmierni zničujúce utrpenie,“ doplnila Callamard.

Izraelský štát a pravicové skupiny už roky vedú očierňujúcu kampaň proti UNRWA, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane práva Palestínčanov a Palestínčaniek na návrat na ich územie.

Aktualizácia 31. 1. 2024

V predchádzajúcej verzii tohto článku boli medzi krajinami, ktoré pozastavili financovanie UNRWA, nesprávne uvedené Francúzsko a Švajčiarsko. V skutočnosti Francúzsko a Švajčiarsko (spolu s Dánskom, Poľskom, EÚ a Novým Zélandom) oznámili, že s rozhodnutím o pozastavení financovania UNRWA počkajú na výsledok vyšetrovania OSN. K 31. januáru 2024 oznámilo pozastavenie financovania UNRWA 16 štátov. Ide o tieto krajiny: Rakúsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Rumunsko, Švédsko, USA, Island, Veľká Británia, Japonsko, Kanada a Austrália.

Zistite viac o našej práci