Tisícky ľudí v Aleppe ohrozuje po zemetraseniach bezdomovstvo

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
4. SEPTEMBRA 2023

Sýrske úrady majú povinnosť zabezpečiť, aby bezpečnostné opatrenia zavedené v Aleppe po februárových zemetraseniach neviedli k násilnému vysťahovaniu a bezdomovstvu. Amnesty International vyjadrila obavy z nezákonného búrania budov považovaných za nebezpečné v dôsledku zemetrasení. Organizáciu znepokojili aj správy o údajných byrokratických prekážkach pre tisícky ľudí v Allepe, ktorí sa snažia opraviť svoje poškodené domy.

Na situáciu reagovala Diana Semaan, výskumná pracovníčka Amnesty International pre Sýriu. „Od zemetrasení, pri ktorých tisícky ľudí v Aleppe prišli o svoje domovy či utrpeli škody na budovách, v ktorých žijú, uplynulo viac ako pol roka. Obávame sa, že spôsob, akým sa vykonávajú bezpečnostné opatrenia súvisiace s poškodením budov, môže ešte zhoršiť ťažkosti, ktorým dnes títo ľudia čelia.

Sýrske orgány by mali dbať o dodržiavanie práva na primerané bývanie. Demolácia obytných budov bez náležitého vysvetlenia alebo bez dodržania stanoveného procesu je porušením medzinárodného práva a noriem v oblasti ľudských práv. Úrady majú povinnosť pred uskutočnením demolácie budov včas oznámiť plánované kroky ľuďom, ktorí v nich bývajú. [Okrem toho majú povinnosť] poskytnúť im finančnú kompenzáciu alebo náhradné bývanie, aby nik nezostal bez domova.“

Tisícky ľudí v Aleppe čelia nútenému vysídleniu a ďalšiemu obmedzovaniu práv

V období od apríla do júla 2023 viedla Amnesty International rozhovory s tromi humanitárnymi pracovníkmi, ktorí navštívili Aleppo po zemetraseniach. Náš tím sa tiež rozprával so šiestimi ľuďmi žijúcimi v Aleppe. Investigatívne laboratórium Amnesty International tiež prskúmalo články v médiách, správy OSN a overilo videá demolácií budov v Aleppe.

Aleppo utrpelo rozsiahle škody už v rokoch 2012 až 2016 pri nezákonnom bombardovaní sýrskym a ruským letectvom. V roku 2016 sýrska vláda získala kontrolu nad východnou časťou Aleppa, ktorá bola predtým v rukách opozície. Dosiahla to však tým, že vystavila desaťtisíce civilistov a civilistiek obliehaniu a náletom. To viedlo k ich násilnému vysídleniu do iných oblastí pod kontrolou opozície v severnej Sýrii.

Obavy z nezákonného búrania

Dňa 20. februára 2023 primátor mesta Aleppo uviedol, že zemetrasenia 6. februára zasiahli 13 000 rodín. Dodal, že prebehla kontrola 11 551 budov, po ktorej bolo 220 budov zbúraných v záujme verejnej bezpečnosti. Ďalších 303 budov čaká na zbúranie.

Jeden z inžinierov zapojených do demolácií v rozhovore pre vládne médiá vysvetlil, že hneď ako technická komisia zriadená na posúdenie statiky označí niektorú zo zoznamu preverovaných budov červenou farbou (čo znamená, že ohrozuje verejnú bezpečnosť), nasleduje výzva na evakuáciu a bezodkladne sa pristupuje k demolácii.

Amnesty International však získala protichodné informácie od niekoľkých obyvateľov, obyvateliek a humanitárnych pracovníkov. Podľa ich slov posudzovanie stavu budov nemusí byť vždy dôkladné. Demolácie sa vykonávajú bez dodržania procesných požiadaviek a záruk proti násilnému vysťahovaniu, ako ich vyžadujú medzinárodné normy v oblasti ľudských práv.

Nedostačujúce vizuálne obhliadky a neoprávnené demolácie

Humanitárni pracovníci, ako aj traja obyvatelia povedali Amnesty International, že mnohé komisie vykonávajú len vizuálne obhliadky budov. To nepostačuje na posúdenie bezpečnosti. Táto prax môže podľa nich viesť k neoprávneným demoláciám. Dodali tiež, že obyvatelia a obyvateľky nemajú možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu komisie. Často nemajú ani dostatok času na vysťahovanie svojich vecí.

Podľa respondentov, ľuďom, ktorí prišli o bývanie pri nariadenej demolácii, úrady v mnohých prípadoch neponúkli náhradné bývanie ani odškodnenie. To vyvoláva obavy obzvlášť v súvislosti s oznámením OSN z apríla tohto. Podľa OSN sýrska vláda končí prevádzku väčšiny dočasných prístreškov na núdzové ubytovanie ľudí, ktorí prišli o bývanie pri zemetrasení.

Medzinárodné normy v oblasti ľudských práv týkajúce sa práva na bývanie jasne uvádzajú, že aj oprávnené vysťahovanie sa musí uskutočniť v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv. Orgány sú povinné zapojiť obyvateľstvo nebezpečných budov do konzultácií o postupe demolácie a možnostiach presídlenia. Absolútnym základom je poskytnutie primeraných informácií o plánovaných krokoch, vysťahovaní a možnostiach primeraného náhradného bývania či kompenzácii strát. Toto informovanie musí prebiehať písomnou formou. Úrady sú zodpovedná za to, aby v dôsledku demolácií nikto nezostal bez domova a nebol vystavený ďalším porušeniam ľudských práv.

Prekážky pri opravách

Obyvatelia a obyvateľky domov, ktoré boli poškodené pri zemetrasení, Amnesty International povedali, že ich úrady neinformovali o tom, ako môžu kontaktovať komisiu a informovať sa o bezpečnostnom stave svojich domov. Uviedli tiež, že nedostali žiadnu finančnú podporu na opravu svojich poškodených domov. Naopak, úrady od nich vyžadovali povolenia na opravu, ktoré bolo ťažké získať.

Obzvlášť ťažko sa získavajú povolenia na opravu neformálnych stavieb, ktoré tvoria väčšinu budov v oblastiach Aleppa poškodených zemetrasením. Podľa správy, ktorú v roku 2022 uverejnila organizácia International Crisis Group, „neformálne povolenia na opravy môžu získať len tí, ktorí majú priame kontakty s mocou, ako napríklad s bezpečnostnými zložkami alebo milíciami“. Tisícky ľudí v Aleppe tak čelia vážnemu porušovaniu ich práva na bývanie.

Obyvateľ štvrte Šajch Maqsúd, ktorú drží sýrska vláda pod blokádou, uviedol, že humanitárna pomoc môže prejsť cez kontrolné stanovištia len málokedy a vo veľmi obmedzenom množstve. Vláda navyše uvalila vysoké poplatky a dane za dovoz stavebného materiálu do tejto štvrte.

„Namiesto ukladania náročných byrokratických požiadaviek by mali sýrske orgány obyvateľom, ktorí sa snažia opraviť svoje domy poškodené zemetrasením, poskytnúť primeranú technickú a finančnú podporu. A prístup k tejto podpore by mali zabezpečiť pre všetkých obyvateľov a obyvateľky bez rozdielu,“ zdôraznila výskumníčka Amnesty International, Diana Semaan.

Zistite viac o našej práci