Viac ako 250 ľudskoprávnych organizácií vyzýva na zastavenie presunov zbraní do Izraela a palestínskym ozbrojeným skupinám

Viac ako 250 popredných ľudskoprávnych a humanitárnych organizácií vrátane Amnesty International vyzýva všetky štáty sveta, aby zastavili dodávky zbraní, súčiastok a munície pre izraelskú armádu aj pre palestínske ozbrojené skupiny. Podľa organizácií dodávanie zbraní a zbrojného materiálu podnecuje humanitárnu krízu v pásme Gazy a vedie k početným stratám na civilných životoch. Organizácie vo výzve upozorňujú, že OSN a jej členské krajiny si túto povinnosť mali splniť už dávno.

Plné znenie výzvy v preklade z angličtiny:

My, nižšie podpísané organizácie, vyzývame všetky štáty, aby okamžite zastavili presun zbraní, súčiastok a munície do Izraela a palestínskym ozbrojeným skupinám. Existuje totiž riziko, že budú použité pri závažnom porušovaní medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv.

Civilné obyvateľstvo pásma Gazy nemá v dôsledku izraelského bombardovania a blokády naplnené základné potreby nevyhnutné na prežitie. Konanie Izraela robí z pásma Gazy neobývateľnú oblasť. Celá populácia tejto oblasti dnes čelí mimoriadne vážnej humanitárnej kríze nevídaného rozsahu.

Okrem toho pri útokoch palestínskych ozbrojených skupín v južnom Izraeli zahynulo približne 1 200 ľudí. Skupiny zajali stovky izraelských a zahraničných rukojemníkov a rukojemníčok vrátane detí. Viac ako 130 z nich naďalej zadržiavajú v pásme Gazy. Ozbrojené skupiny naďalej odpaľujú rakety z pásma Gazy, pričom nerozlišujú medzi vojenskými a civilnými cieľmi. Tieto útoky smerujú na husto obývané oblasti v Izraeli, čím narúšajú školskú dochádzku a vedú k nútenému vysídleniu civilnej populácie. Ohrozujú pritom životy a práva civilistov a civilistiek. Branie rukojemníkov a útoky, pri ktorých sa nerozlišuje medzi vojenskými a civilnými cieľmi, predstavujú porušenie medzinárodného humanitárneho práva a musia okamžite skončiť.

Okamžité prímerie a ochrana civilnej populácie

Humanitárne aj ľudskoprávne organizácie, predstavitelia a predstaviteľky OSN a viac ako 153 členských štátov OSN už vyzvalo na okamžité zastavenie útokov a uzavretie prímeria. Izraelské letectvo a pozemné sily však aj naďalej používajú výbušnú muníciu v husto obývaných oblastiach. To má obrovské humanitárne dôsledky pre civilné obyvateľstvo pásma Gazy.

Čelní predstavitelia a predstaviteľky z celého sveta už vyzvali izraelskú vládu, aby (pri ďalších svojich útokoch, pozn. prekl.) znížila počet civilných obetí. Avšak podľa nedávnych vyjadrení generálneho tajomníka OSN izraelské vojenské operácie v pásme Gazy aj naďalej zabíjajú bezprecedentné množstvo ľudí. Medzinárodné právo zaväzuje členské štáty OSN k tomu, aby využili všetky dostupné nástroje, ktorými môžu dosiahnuť lepšiu ochranu civilnej populácie a dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva.

Vojenské aktivity v pásme Gazy sú také intenzívne, že úplne paralyzovali medzinárodne financovanú humanitárnu pomoc. Práve táto humanitárna pomoc však predstavuje pre miestnu populáciu poslednú záchranu. Konvoje s humanitárnou pomocou, ktorých prepravu komplikujú zničené a poškodené cesty, sa pravidelne ocitajú pod paľbou. Distribúciu pomoci sťažujú aj opakované výpadky telekomunikačných služieb. Izrael uvalil obmedzenia na dovoz základných potrieb a takmer úplný zákaz komerčných dodávok. Na dôvažok posielanie pomoci do pásma Gazy brzdí a komplikovaným byrokratickým procesom.

Aj Vysoký komisár OSN pre ľudské práva vyzval členské štáty, aby zabránili spáchaniu ďalších zločinov

Izraelská armáda zničila v pásme Gazy podstatnú časť domov, škôl, nemocníc, vodohospodárskej infraštruktúry, prístreškov a utečeneckých táborov. Samotná povaha bombardovania, pri ktorom Izrael nerozlišuje medzi vojenskými a civilnými cieľmi, a zjavne neprimerané straty na životoch civilného obyvateľstva a škody na civilnej infraštruktúre sú neprijateľné. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva varoval pred „zvýšeným rizikom páchania ohavných zločinov“ v pásme Gazy a vyzval všetky členské štáty, aby zabránili spáchaniu týchto zločinov. Humanitárna kríza v pásme Gazy sa však aj po jeho výzve naďalej len zhoršuje.

Podľa gazanského ministerstva zdravotníctva bolo počas uplynulých 6 mesiacov zabitých viac ako 30 000 Palestínčanov a Palestínčaniek. Toto číslo zahŕňa najmenej 14 500 zabitých detí. Pod troskami budov zostávajú pochované ďalšie tisícky ľudí, o ktorých sa dá predpokladať, že neprežili.

Viac ako 75 000 ľudí utrpelo zranenia, v mnohých prípadoch s trvalými následkami. To zahŕňa aj viac ako 1 000 palestínskych detí, ktoré prišli o jednu alebo viac končatín.

Podľa OSN Izrael nezákonne zadržiava neznámy počet palestínskych civilistov a civilistiek vrátane detí. OSN vyzýva na ich okamžité prepustenie.

Palestínčania a Palestínčanky dennodenne zomierajú takmer každý deň aj v oblastiach, do ktorých im izraelská vláda nariadila utiecť. V prvom týždni roku 2024 zabil izraelský nálet 14 ľudí (väčšinou deti) v blízkosti oblasti, ktorú izraelské sily označili za „humanitárnu zónu“.

Viac ako 85 % obyvateľov a obyvateliek pásma Gazy, teda približne 1,9 milióna ľudí, muselo nútene opustiť svoje domovy. Mnohí z nich sa riadili izraelskými príkazmi, ktoré im nariadili, aby sa presídlili do južnej časti pásma. Masy nútene vysídlených ľudí sa dnes tiesnia na miestach s malou rozlohou, ktoré nie sú uspôsobené život. Tieto podmienky sa stávajú živnou pôdou na šírenie infekčných chorôb.

Viac ako pol miliónu Palestínčanov a Palestínčaniek v pásme Gaze hrozí vyhladovanie a viac ako 90 % obyvateľstva dnes čelí akútnej potravinovej neistote. Ide o najvyšší podiel, aký kedy zaznamenal humanitárny orgán zodpovedný za posudzovanie miery potravinovej neistoty.

Útoky už zničili alebo poškodili viac ako 70 % domov v pásme Gazy, veľkú časť škôl aj vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Obyvateľstvo oblasti v dôsledku toho nemá takmer žiadny prístup k čistej vode.

V enkláve nie je plne funkčné ani jedno zdravotnícke zariadenie. Zariadenia s čiastočnou prevádzkou sú preťažené úrazmi a nedostatkom zdravotníckeho materiálu aj personálu. Od začiatku útokov prišlo o život viac ako 489 zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok.

V pásme Gazy prišlo o život najmenej 243* humanitárnych pracovníkov a pracovníčok, viac ako v akomkoľvek inom konflikte v tomto storočí.

Pásmo Gazy je dnes najnebezpečnejším miestom na svete pre deti, novinárky aj humanitárnych pracovníkov

Nemocnice a školy by sa nikdy nemali stať bojiskami. Situácia v pásme Gazy je taká zúfalá, že najvyšší predstavitelia organizácií poskytujúcich humanitárnu pomoc vyhlásili, že v pásme Gazy už nie sú podmienky na zmysluplné poskytovanie humanitárnej pomoci. Kým sa neskončí blokáda, bombardovanie a boje, táto situácia sa nezmení.

OSN nedávno označila doterajší januárový prístup k humanitárnej pomoci v pásme Gazy za „výrazne zhoršený“. Izraelské sily opakovane odopreli konvojom s humanitárnou pomocou povolenie na vstup do oblastí severne od údolia Wádí Gaza, kde ľuďom hrozí najväčšie riziko vyhladovania.

Počas uplynulých týždňov začali vysokí štátni predstavitelia Izraela vyzývať na deportáciu palestínskych civilistov a civilistiek z pásma Gazy. Nútený presun v rámci pásma, ako aj deportácia časti obyvateľstva do iného štátu bez akýchkoľvek záruk, že sa budú môcť vrátiť, by predstavovali vážne porušenie medzinárodného práva a ohavný zločin.

Žiadame okamžité zastavenie útokov. Zároveň vyzývame všetky štáty, aby zastavili dovoz a vývoz zbraní, ktoré môžu byť použité pri páchaní zločinov podľa medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv.

Bezpečnostná rada OSN si musí splniť povinnosť a prebrať zodpovednosť za udržiavanie mieru a bezpečnosti na celom svete. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je prijatie opatrení na zastavenie dodávok zbraní izraelskej vláde a palestínskym ozbrojeným skupinám, pretože existuje riziko, že tieto zbrane budú použité pri páchaní zločinov podľa medzinárodného práva. Tieto opatrenia by mali byť prijaté s okamžitou účinnosťou.

Všetky štáty majú povinnosť predchádzať ohavným zločinom a podporovať dodržiavanie noriem na ochranu práv a životov civilistov a civilistiek. Medzinárodné spoločenstvo si tieto záväzky malo splniť už dávno.

Poznámka: Celkový počet zabitých humanitárnych pracovníkov a pracovníčok zahŕňa zamestnancov a zamestnankyne agentúr OSN, mimovládnych organizácií, ako aj Palestínskeho Červeného polmesiaca. Údaje o počte zabitých humanitárnych pracovníkov počas uplynulého kalendárneho roka v iných súvislostiach možno nájsť v databáze Aid Worker Security Database.

Poznámka redakcie

 • Toto vyhlásenie sme pôvodne uverejnili 24. januára 2024 a podporilo ho 16 humanitárnych organizácií. Od jeho uverejnenia ho podporilo viac ako 250 organizácií občianskej spoločnosti na celom svete. Toto vyhlásenie sme aktualizovali tak, aby odrážalo údaje, ktoré sú presné k 10. aprílu 2024, vrátane počtu zabitých ľudí vrátane detí, humanitárnych pracovníkov a zdravotníckych pracovníkov, počtu zranených a najnovších údajov týkajúcich sa potravinovej neistoty, ktoré zverejnila Integrovaná klasifikácia fázy potravinovej bezpečnosti.
 • Od uverejnenia pôvodného vyhlásenia 24. januára 2024 došlo k nasledujúcim udalostiam:
 • Dňa 26. januára 2024 vydal Medzinárodný súdny dvor (ICJ) predbežné opatrenia vo veci uplatňovania Dohovoru o predchádzaní a trestaní zločinu genocídy v pásme Gazy (Južná Afrika proti Izraelu).
 • Holandský súd 12. februára 2024 nariadil holandskej vláde, aby do siedmich dní zastavila dodávky súčastí stíhačiek F35 do Izraela z dôvodu rizika závažného porušenia medzinárodného humanitárneho práva.
 • Dňa 23. februára 2024 odborníci a odborníčky z OSN vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že vývoz zbraní do Izraela sa musí okamžite zastaviť: „Potreba zbrojného embarga voči Izraelu sa zvyšuje v dôsledku rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora z 26. januára 2024, že v Gaze existuje pravdepodobné riziko genocídy, a v dôsledku pokračujúceho vážneho ohrozovania civilného obyvateľstva.“
 • Bezpečnostná rada OSN prijala 25. marca 2024 rezolúciu č. 2728, v ktorej požaduje okamžité prímerie počas mesiaca ramadán.
 • Dňa 28. marca 2024 MTS vydal ďalšie predbežné opatrenia spolu s pripomienkami súdu, že  „nastáva hladomor“.
 • Dňa 5. apríla 2024 Rada OSN pre ľudské práva prijala rezolúciu, ktorá požaduje „zastavenie predaja, prevozu a presunu zbraní, munície a iného vojenského vybavenia Izraelu, okupačnej mocnosti… s cieľom zabrániť ďalšiemu porušovaniu medzinárodného humanitárneho práva a porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv“.
 • Celkový počet zabitých humanitárnych pracovníkov zahŕňa zamestnancov a zamestnankyne inštitúcií OSN, mimovládnych organizácií, ako aj Palestínskej spoločnosti Červeného polmesiaca. Údaje o ročnom počte zabitých humanitárnych pracovníkov v iných súvislostiach možno nájsť v databáze Aid Worker Security Database.

Podpísané organizácie:

 • 1. Federation Handicap International – Humanity & Inclusion
 • 2. War Child Alliance
 • 3. Christian Aid
 • 4. Norwegian People’s Aid
 • 5. Médecins du Monde International Network
 • 6. Mennonite Central Committee
 • 7. medico international
 • 8. Oxfam
 • 9. Center for Civilians in Conflict (CIVIC)
 • 10. Danish Refugee Council
 • 11. Save the Children
 • 12. Plan International
 • 13. Norwegian Refugee Council
 • 14. Diakonia
 • 15. Amnesty International
 • 16. American Friends Service Committee (AFSC)
 • 17. Welfare Association
 • 18. War on Want
 • 19. War Childhood Museum Foundation
 • 20. Palestinian Farmers Union
 • 21. WESPAC Foundation, Inc.
 • 22. United Nations Association – UK
 • 23. Bangladesh Nari Progati Sangha (BNPS)
 • 24. Human Rights Sentinel
 • 25. IM Swedish Development Partner
 • 26. Firefly International
 • 27. Presbyterian Church (U.S.A.)
 • 28. Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) GE
 • 29. Nonviolent Peaceforce
 • 30. Peace Action
 • 31. Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME)
 • 32. Yemen Relief and Reconstruction Foundation
 • 33. France Palestine Mental Health Network
 • 34. Consortium of Ethiopian Human Rights Organizations
 • 35. Syrian Network for Human Rights.
 • 36. INGO ALG CONSULTANT GROUP
 • 37. Arab Renaissance for Democracy and Development
 • 38. Global Centre for the Responsibility to Protect
 • 39. Middle East Democracy Center (MEDC)
 • 40. The National Organization of Yemeni Reporters SADA
 • 41. L’Union Juive Française pour la Paix (UJFP)
 • 42. Development and Peace – Caritas Canada
 • 43. EmpowerVan
 • 44. Train of Hope Dortmund e.V.
 • 45. Jewish Network for Palestine
 • 46. مدافعات للحقوق والحريات والتنمية
 • 47. PELDA
 • 48. Ina autra senda – Swiss Friends of Combatants for Peace
 • 49. Street Child UK
 • 50. Polish Medical Mission
 • 51. Peace SOS
 • 52. Gender Advisory Team, Cyprus
 • 53. Olof Palmes Internationella Center
 • 54. Cordaid
 • 55. Street Child España
 • 56. Share The World’s Resources
 • 57. Church and Peace – Ecumenical Peace Church Network in Europe
 • 58. ForcesWatch
 • 59. Vredesactie
 • 60. Terre des Hommes Netherlands
 • 61. Lawyers for Palestinian Human Rights
 • 62. Global Ministries of the Christian Church (Disciples of Christ)
 • 63. Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
 • 64. PAX
 • 65. EuroMed Rights
 • 66. Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)
 • 67. The Presbyterian Church in Canada
 • 68. The United Church of Canada
 • 69. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
 • 70. CIUSSS Centre-Sud
 • 71. Centre for Feminist Foreign Policy
 • 72. The Business Plan for Peace
 • 73. Secours Catholique – Caritas France
 • 74. Danish Muslim Aid
 • 75. Peace Direct
 • 76. Belgian Academics and Artists for Palestine (BA4P)
 • 77. Israeli Committee Against House Demolitions – UK
 • 78. The Dallaire Institute for Children Peace and Security
 • 79. Creatura Think & Do Tank
 • 80. Israeli Committee Against House Demolitions – Germany
 • 81. Legal Action Worldwide (LAW)
 • 82. The Hague Peace Projects
 • 83. Anglican Pacifist Fellowship
 • 84. Nonviolence International
 • 85. Primate’s World Relief and Development Fund
 • 86. The United Church of Canada
 • 87. Institute on Statelessness and Inclusion
 • 88. The Anglican Church of Canada/L’Eglise anglican du Canada
 • 89. MADRE
 • 90. Ekō
 • 91. ReThinking Foreign Policy
 • 92. International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) Germany
 • 93. Initiatives et Changement (IofC France)
 • 94. WeWorld
 • 95. pax christi – Deutsche Sektion e.V.
 • 96. Internationale Liga für Menschenrechte
 • 97. Centre for Peace Research and Advocacy -CPRA
 • 98. Equal Legal Aid
 • 99. Young Christian Students Movement South Africa
 • 100. Laurentiuskonvent e.V.
 • 101. Socialist Movement of Ghana
 • 102. Swedish Fellowship of Reconciliation
 • 103. Japan Fellowship of Reconciliation
 • 104. Action Corps
 • 105. EgyptWide for Human Rights
 • 106. Pax Christi International
 • 107. International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) – Greece
 • 108. Evangelical Lutheran Church in Canada
 • 109. KAIROS Canadian Ecumenical Justice Initiatives
 • 110. Committee of 100 in Finland
 • 111. Khulumani Support Group
 • 112. Amos Trust
 • 113. Sanad Basra Organization for Human Rights
 • 114. Association Pour Jérusalem (France)
 • 115. Community of Christ
 • 116. Avaaz
 • 117. Christian Jewish Allies for a Just Peace in Israel/Palestine
 • 118. Women Volunteers for Peace
 • 119. Forum Computer Professionals for Peace and Societal Responsibility
 • 120. Salam For Yemen
 • 121. Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e.V. (VDJ)
 • 122. Association France Palestine Solidarite Paris-Sud
 • 123. Culture de Palestine
 • 124. Emmaus International
 • 125. Kristna Fredsrörelsen / SweFOR
 • 126. Christian Campaign for Nuclear Disarmament
 • 127. Medical Association for Prevention of War
 • 128. HelpAge International
 • 129. Quakers in Scotland (General Meeting for Scotland)
 • 130. Forum Ziviler Friedensdienst e. V.
 • 131. DAWN MENA
 • 132. Japan International Volunteer Center (JVC)
 • 133. NVMP-Artsen voor vrede
 • 134. ActionAid France
 • 135. Forum Computer Professionals for Peace and Societal Responsibility (FIfF) e.V.
 • 136. Pax Christi Scotland
 • 137. Shujaa-Initiative
 • 138. Pax Christi Italia
 • 139. Pax Christi – Perú
 • 140. Center for Jewish Nonviolence
 • 141. Peace Movement Aotearoa
 • 142. Center for Peace Education, Miriam College
 • 143. Pax Christi England and Wales
 • 144. Pax Christi Aotearoa NZ
 • 145. Pax Christi Miriam College
 • 146. Welfare Association
 • 147. Age International
 • 148. Watchlist on Children and Armed Conflict
 • 149. Arms Information Centre (RIB e.V.)
 • 150. Caritas International Belgium
 • 151. Medact
 • 152. Maryknoll Office for Global Concerns
 • 153. Feminist Humanitarian Network
 • 154. Saferworld
 • 155. Mwatana for Human Rights
 • 156. The Kvinna till Kvinna Foundation
 • 157. International Alert
 • 158. CIVICUS
 • 159. Internationaler Versöhnungsbund – Deutscher Zweig e.V.
 • 160. Pax Christi USA
 • 161. Caritas Internationalis
 • 162. The United Methodist Church – General Board of Church and Society
 • 163. Belgian Academics and Artists for Palestine (BA4P)
 • 164. Humance Heal For Human Rights
 • 165. International Federation for Human Rights (FIDH)
 • 166. Min Haqi Foundation to Empower Women Politically and Economically
 • 167. Yoga and Sport with Refugees
 • 168. Caesar Families Association
 • 169. KinderUSA
 • 170. Ocalenie Foundation
 • 171. Aura Freedom International
 • 172. Finnish-Arab Friendship Society
 • 173. Equal Legal Aid
 • 174. Street Child Italy
 • 175. Rebuilding Alliance
 • 176. Bildungsprojekt Sachsen im Klimawandel
 • 177. Diversity Matters North West Ltd
 • 178. Un Ponte Per
 • 179. Friends Committee on National Legislation (FCNL)
 • 180. Terre des Hommes Italy
 • 181. Middle East Children’s Alliance
 • 182. Mercy Corps
 • 183. Permanent Peace Movement
 • 184. Seenaryo
 • 185. Women for Peace and Democracy Nepal (WPD Nepal)
 • 186. France Palestine Mental Health Network
 • 187. Muslim Peace Fellowship
 • 188. UCOS vzw (UNIVERSITY CENTRE FOR DEVELOPMENT COOPERATION)
 • 189. Protection International (PI)
 • 190. Women’s Right to Education Programme
 • 191. Women in Humanitarian Response in Nigeria Initiative
 • 192. IANSA Women Network Nigeria
 • 193. Muslim Delegates and Allies Coalition
 • 194. Mayworks Kjipuktuk/Halifax
 • 195. Tamkeen for Legal Aid & Human Rights
 • 196. Doctors Against Genocide
 • 197. The Rights Forum
 • 198. Women for Peace – Finland
 • 199. Business Plan for Peace
 • 200. Righting Relations Canada
 • 201. Foyer du Monde
 • 202. Bahrain Transparency
 • 203. Rete Italiana Pace Disarmo
 • 204. Nonviolence International
 • 205. FundiPau
 • 206. Control Arms
 • 207. Climate Refugees
 • 208. SOL Education Center
 • 209. Centre for Peace Research and Advocacy – CPRA
 • 210. Centro de Estudios Ecuménicos – México
 • 211. Daraj Media
 • 212. Colombian Campaign to Ban Landmines (CCBL)
 • 213. Mujeres para el Dialogo
 • 214. Pastoral Social, Iglesia Anglicana de México
 • 215. Asociación de familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM
 • 216. Servicio Paz y Justicia (serpaj)-mexico
 • 217. Global Thought
 • 218. American Baptist Churches USA
 • 219. Sojourners
 • 220. Migrant Roots Media
 • 221. Citizens for Just Policy
 • 222. PEOPLES FEDERATION FOR NATIONAL PEACE AND DEVELOPMENT (PEFENAP)
 • 223. Cameroon Youths and Students Forum for Peace (CAMYOSFOP)
 • 224. Campaña Colombiana Contra Minas
 • 225. Vision GRAM-International
 • 226. The United Church of Christ
 • 227. Caritas Middle East and North Africa
 • 228. Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient
 • 229. BDS Berlin
 • 230. SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations)
 • 231. Women in Black – Austria
 • 232. Collective Aid
 • 233. ReFOCUS Media Labs – Poland
 • 234. Fund for Global Human Rights
 • 235. Omega Research Foundation
 • 236. Women for Weapons Trade Transparency
 • 237. United Against Inhumanity (UAI)
 • 238. Episcopal Peace Fellowship-Palestine Israel Network
 • 239. Terre des Hommes International Federation
 • 240. CCFD-Terre Solidaire
 • 241. COCASEN – Coalición Nacional Contra el Abuso Sexual
 • 242. CARE International
 • 243. Fundación Ser de Paz AC
 • 244. Forum o Disarmament and Development of Sri Lanka
 • 245. FTSCD (Forum Togolais de la Société civile pour le Développement)
 • 246. Quincy Institute for Responsible Statecraft
 • 247. MPower Change Action Fund
 • 248. Steirische Friedensplattform
 • 249. Minnesota Peace Project
 • 250. Académicos con Palestina contra el genocidio – Mexico
 • 251. Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual – Mexico

Zistite viac o našej práci