Žiadame, aby štáty zastavili dodávky zbraní, ktorých použitie vedie k porušovaniu medzinárodného práva v pásme Gazy

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
2. MÁJA 2024

Ľudskoprávne a humanitárne organizácie, expertky na zbrane, aktivisti, novinárky, akademici, právničky a študenti počas spoločnej celosvetovej akcie vyzývajú všetky štáty, aby zastavili dodávky zbraní, súčiastok a munície, ktoré sa používajú na porušovanie medzinárodného práva v okupovanom pásme Gazy. Amnesty International dlhodobo vyzýva na uvalenie komplexného zbrojného embarga na Izrael, Hamas a ďalšie ozbrojené skupiny, ktoré bojujú v pásme Gazy.

„Naša globálna akcia musí slúžiť ako varovný signál pre štáty, ktoré naďalej dodávajú zbrane stranám konfliktu, ktoré bojujú v pásme Gazy. [Ak s dodávkami neprestanú] hrozí, že budú niesť spoluzodpovednosť za vojnové zločiny a ďalšie porušenie medzinárodného práva,“ uviedla riaditeľka Amnesty International pre globálny výskum, advokáciu a politiky Erika Guevara Rosas.


V rámci globálnej akcie sme odovzdali aj advokačný list, v ktorom vyzývame SR, aby zastavila vývoz zbraní do Izraela a pomohla docieliť trvalé prímerie.

Pozrite si fotografie z podujatia v Bratislave:


Izraelské ozbrojené zložky uskutočnili v Gaze nezákonné útoky vrátane útokov, pri ktorých nerozlišovali medzi vojenskými a civilnými cieľmi. Tieto útoky viedli k ohromujúcim stratám na ľudských životoch a rozsiahlemu ničeniu a poškodeniu civilnej infraštruktúry. Amnesty International zdokumentovala, že Izrael pri nezákonných útokoch, ktoré viedli k masovým stratám na životoch, použil zbrane, ktoré dodali USA.

„Na základe záverov Medzinárodného súdneho dvora, podľa ktorého v pásme Gaze bezprostredne hrozí genocída, a vzhľadom na povinnosť zabrániť genocíde, ktorú vyplýva z medzinárodného práva všetkým krajinám medzinárodného spoločenstva, môžu štáty, ktoré naďalej dodávajú zbrane Izraelu, konať v rozpore s Dohovorom o zabránení a trestaní zločinu genocídy,“ uviedla Erika Guevara Rosas.

Dodávky zbraní z USA

Amnesty International predložila 29. apríla vláde USA výskumnú správu v rámci procesu tvorby Národného bezpečnostného memoranda o zárukách a zodpovednosti v súvislosti s transferom obranných výrobkov a obranných služieb (NSM-20). Organizácia v správe zdokumentovala, že zbrane, ktoré USA dodala Izraelu, boli použité na porušovanie medzinárodného práva v pásme Gazy. Ozbrojené skupiny z pásma Gazy sa počas útokov 7. októbra 2023 dopustili vojnových zločinov. Skupiny zároveň pokračovali v zadržiavaní rukojemníkov v pásme Gazy a ostreľovaní obývaných oblastí Izraela, pričom nerozlišovali medzi civilnými a vojenskými cieľmi.

Aktivistické skupiny Amnesty International v 12 krajinách vrátane USA, Kanady, Francúzska, Nemecka, Dánska, Talianska, Španielska, Švajčiarska, Slovenska, Austrálie, Kórey a Taiwanu organizujú 2. mája protestné akcie. Ich cieľom je upozorniť na to, že mnohé krajiny naďalej pokračujú vo vývoze zbraní, ktoré sa používajú na páchanie vojnových zločinov a porušovanie medzinárodného práva. Podujatia budú zahŕňať širokú škálu akcií vrátane projekcií, demonštrácií a ďalších foriem pokojného protestu.

Globálnu akciu organizujú viacerí aktéri občianskej spoločnosti spolu s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, ktoré dlhodobo vyzývajú na uzavretie udržateľného prímeria. Cieľom akcie je zvýšiť povedomie o ničivom vplyve dodávok zbraní na ľudské práva v pásme Gazy, kde civilná populácia znáša najväčšiu mieru násilia. Naším cieľom je tiež vyzvať vlády na celom svete, aby zastavili dodávky zbraní do Izraela. Zároveň chceme zdôrazniť, že je nevyhnutné dodržiavať medzinárodné právo a chrániť práva a životy civilnej populácie.

Globálna akcia vychádza z výzvy viac ako 250 humanitárnych a ľudskoprávnych organizácií, ktoré v otvorenom liste vyzývajú všetky štáty, aby okamžite zastavili dodávky zbraní, súčiastok a munície Izraelu a palestínskym ozbrojeným skupinám.

#StopSendingArms

#CeasefireNOW

Viac noviniek