Vyzývame na okamžité prepustenie výskumníčky unesenej v Iraku

Iracká vláda by mala podniknúť kroky, aby zabezpečila okamžité a bezpodmienečné prepustenie výskumníčky Elizabeth Tsurkov. Tsurkov má dvojité ruské a izraelské občianstvo a pôsobí ako doktorandka na katedre politológie Princetonskej univerzity v USA. Podľa časopisu New Lines Magazine ju uniesli 21. marca 2023 v bagdadskej štvrti Karrada počas toho, ako vykonávala terénny výskum o šiítskych hnutiach. Jej rodina uviedla, že osem dní pred únosom podstúpila urgentnú operáciu chrbtice.

V spoločnom vyhlásení Amnesty International, Democracy for the Arab World Now, Human Rights Watch a Scholars at Risk Network (ďalej len „organizácie“) na situáciu reagoval Adam Coogle, zástupca riaditeľa HRW pre Blízky východ. „Únos Elizabeth Tsurkov je jedným zo série cielených únosov, ktoré v Iraku beztrestne uskutočňujú štátne i neštátne subjekty. Iracká vláda musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zaistila bezpečnosť a prepustenie Elizabeth Tsurkov. Okrem toho musia štátne orgány vyvodiť zodpovednosť voči jej únoscom.“

Štát spustil vyšetrovanie únosu Elizabeth Tsurkov až po 4 mesiacoch, ani viac ako pol roka po únose však neprinieslo výsledky

Iracká vláda začala vyšetrovanie únosu v júli 2023, no zatiaľ nezverejnila žiadne zistenia ani informácie o pokroku vyšetrovania. Podľa organizácií by mali všetky osoby podozrivé z trestnej zodpovednosti za jej nedobrovoľné zmiznutie čeliť spravodlivému súdnemu procesu.

Tsurkov prišla do Iraku 28. januára, odkedy sa výskumne zaujímala o región Levanta (predovšetkým o Irak, Sýriu, Izrael a Palestínu). Výskumníčka má viac ako desaťročné skúsenosti s dobrovoľníckou činnosťou a prácou pre ľudskoprávne organizácie na Blízkom východe. Jej hlavným zameraním bola práca s organizáciami, ktoré bojujú za práva etnických a náboženských menšín, predovšetkým palestínskeho obyvateľstva, ľudí na úteku či osôb, ktoré prežili mučenie alebo sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi.

Jej rodina uviedla, že témou jej doktorandského výskumu boli sadristické a tišrínske hnutia (politické hnutia na čele so šiítskym vodcom Muqtadom Sadrom). Okrem toho sa venovala masovým protestom, ktoré vypukli v Iraku v rokoch 2019 až 2021. Tsurkov je zároveň spolupracovníčkou americkej výskumnej organizácie Newlines Institute for Strategy and Policy. Okrem toho pôsobí ako výskumná pracovníčka izraelsko-palestínskej výskumnej organizácie Forum for Regional Thinking.

Vláda čoraz častejšie využíva násilné zmiznutia na umlčanie kritických hlasov

Organizácie uviedli, že násilné zmiznutia sa v Iraku čoraz častejšie využívajú na umlčanie kritických hlasov. Únosy amj a majú ničívý účinok na slobodu prejavu. Irak je zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím a je povinný kriminalizovať nedobrovoľné zmiznutia, vyšetrovať ich, postaviť zodpovedné osoby pred súd a zabezpečiť odškodnenie obetí. Nútené zmiznutie nie je v súčasnosti podľa irackého práva trestným činom. Únosy a nútené zmiznutia porušujú viacero ľudských práv vrátane práva na bezpečnosť a dôstojnosť osoby, práva nebyť vystavený mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu trestu a práva na dôstojné podmienky vo väzbe.

Rusko a USA by mali využiť svoj vplyv na Irak a pomôcť zabezpečiť okamžité prepustenie Elizabeth Tsurkov na slobodu.

Zistite viac o našej práci