Vzdelávanie o existencii kvír ľudí podporuje ich prijatie a bezpečnosť v spoločnosti

STANOVISKO AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
15. JANUÁRA 2024

Úlohou štátnych predstaviteľov a predstaviteliek je chrániť ľudské práva všetkých skupín populácie. Štátne orgány, ministerstvo kultúry nevynímajúc, nemôžu stigmatizovať a útočiť na konkrétnu skupinu populácie na základe identity či sexuálnej a romantickej príťažlivosti, už vôbec nie na základe osobného názoru predstaviteľov alebo predstaviteliek rezortu. Osoby vo funkciách reprezentujú štát a Slovenská republika má medzinárodné záväzky, z ktorých vyplýva jej povinnosť chrániť ľudské práva všetkých z nás a bojovať s diskrimináciou.

Organizácie ako Saplinq robia dôležitú prácu. Tieto organizácie nerobia „školenia mládeže na sexualizovanú šou LGBTI organizovanú mimovládkou“, ako ich nazvala pani ministerka. Naopak, organizácie ako Saplinq suplujú úlohu štátu v mnohých smeroch, v ktorých štát zlyháva. Mladí ľudia aj dospelá populácia majú právo na prístup k informáciám o tom, že existujú rôzne sexuálne a romantické orientácie a rodové identity, že je v poriadku sa identifikovať ako kvír osoba a že všetci ľudia bez ohľadu na rodovú identitu a romantickú príťažlivosť majú rovnaké ľudské práva vrátane práva na sebaurčenie, súkromie, bezpečie, ochranu pred násilím a šikanou.

Organizácie, ktoré poskytujú školenia a workshopy pre mládež, kde vekovo primerane vzdelávajú o rodovej identite, sexuálnej a romantickej príťažlivosti, úlohe súhlasu pri sexuálnych vzťahoch, ochrane pred všetkými formami násilia a šikany a vedú k tolerancii a vnímavosti k inakosti, nie sú nepriateľom štátu ani nijako nepoškodzujú mladých ľudí. Naopak, mladým kvír ľuďom zlepšujú podmienky na coming-out a podporujú nielen ich prijatie, ale aj bezpečnosť. Vzdelaná a informovaná mládež má potenciál tvoriť akceptujúce sociálne kruhy a tolerantnú spoločnosť a štát by mal takéto aktivity podporovať, nie bojkotovať a útočiť na beztak podvyživené kapacity aktivistov a školiteliek, ktorí a ktoré sa téme venujú.

Zistite viac o našej práci