Bezprecedetný systémový útok, ktorý nesmieme ignorovať

Na tejto stránke si môžete prečítať prejav Amnesty International Slovensko, ktorý zaznel na proteste Postavme sa proti zákonu, ktorý by znemožnil právne tranzície, v sobotu 25. marca 2023. V prejave sme komentovali návrh zákona o rodnom čísle. Návrh na zmenu zákona predstavuje bezprecedentný systémový útok na ľudské práva transrodových ľudí.

Takmer pred rokom, počas Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii, tzv. IDAHOBIT-u, len kúsok odtiaľto moja kolegyňa hovorila o vtedy čerstvo prijatom a následne takmer okamžite stiahnutom Odbornom usmernení upravujúcom proces medicínskych tranzícií. Aj napriek výhradám a pochybnostiam bolo prijatie tohto usmernenia dobrým krokom smerom k ochrane práv transrodových ľudí na Slovensku. Dnes je tento dokument opäť v platnosti. Transrodoví, nebinárni a intersex ľudia však čelia ďalšiemu útoku: návrhu na zmenu zákona o rodnom čísle. Tento návrh zákona pod zásterkou zjednotenia legislatívy zákerne útočí na naše blízke osoby. Útočí na našich susedov, kamarátky, kolegovstvo, ktoré sa časť politickej reprezentácie snaží dlhodobo démonizovať. Počas spomínaného IDAHOBIT-u zaznela v našom prejave aj táto veta.

„Práve v týchto dňoch transrodoví ľudia na Slovensku zažívajú bezprecedentný systémový útok na ich práva. My sme sa preto rozhodli neostať ticho.“

Pod útokom sme v ten deň mysleli snahu skomplikovať medicínsku tranzíciu. Dnes je snahou časti parlamentu zakázať právne tranzície en bloc. Toto rozhodnutie by malo na životy transrodových ľudí katastrofálne následky.

Každý, každá a každé z nás potrebuje prijatie a rešpekt. Tieto hodnoty sú predpokladom všetkých medziľudských vzťahov. Zároveň sú základom pre budovanie spoločnosti, v ktorej sú ľudské práva všetkých z nás chránené a rešpektované. Chceme, aby nás ľudia prijímali, aby štát chránil naše práva bez ohľadu na to, aká je naša rodová identita. Vyrovnať sa s opačnou situáciou vôbec nie je jednoduché. Práve transrodoví a nebinárni ľudia vedia o tejto téme svoje.

Ľudské práva LGBTI ľudí na Slovensku nie sú ani zďaleka rešpektované a chránené. Naopak, LGBTI ľudia čelia okrem systémového útlaku a dešpektu aj nenávisti a mnohým zraňujúcim predsudkom.

Toto je bezprecedentný systémový útok na ľudské práva

Fakt, že 87 poslancov a poslankýň posunulo návrh zákona o rodnom čísle do druhého čítania, považujeme za tragickú ukážku transfóbie a neznalosti, ktorá vládne v Národnej rade Slovenskej republiky. Silná podpora tohto zákona v parlamente je dôkazom, že práva transrodových – binárnych aj nebinárnych – ľudí nie sú našim verejným činiteľom a činiteľkám ukradnuté. Naopak, zdá sa, že časti politického spektra nesmierne záleží na tom, aby transrodových, nebinárnych a intersex ľudí o ich ľudské práva obrali. Schválenie novely zákona o rodnom čísle by znamenalo nielen útok na ľudské práva transrodových ľudí, ale aj na ich životy a existenciu ako takú.

Zmena zákona by od ľudí, ktorí majú záujem o úradnú zmenu rodu, vyžadovala „genetický test, ktorý by preukázal, že v minulosti došlo k nesprávnemu určeniu pohlavia danej osoby“. Genetický test dokáže určiť skladbu pohlavných chromozómov. Nedokáže však spoľahlivo určiť biologické pohlavie, a už vôbec nie prežívaný rod testovanej osoby. Keby to aj bolo možné, vyžadovať od transrodových osôb genetický test je flagrantným porušením ich ľudských práv.

Prijatie tohto zákona by zároveň znamenalo hrubé porušenie našich medzinárodných právnych záväzkov.

Žiadny človek nepotrebuje lekársky posudok na to, aby mohol slobodne žiť v súlade so svojou identitou a aby štát rešpektoval a chránil jeho ľudské práva. Štát nevyžaduje odborný posudok, aby binárnym cisrodovým ľuďom umožnil požívať ich práva. Ani v prípade transrodových ľudí by to nemalo byť inak.

87 ľudí v národnej rade asi nerozumie tomu, čo by prijatie tohto zákona znamenalo pre tisíce transrodových ľudí. Preto sa im to musíme pokúsiť spoločne vysvetliť. Život s dokladmi, ktoré nereflektujú prežívaný rod, má ohromné následky na psychické zdravie a pohodu transrodových ľudí aj ich blízkych. Ak v dokladoch a osobných dokumentoch človeka nefiguruje správny, teda prežívaný rod, transrodový človek neustále čelí nedobrovoľnému sociálnemu coming-outu a s tým súvisiacim rizikám šikany, diskriminácie či násilia. Znemožnením právnej tranzície by Slovenská republika niesla zodpovednosť za zhoršenie zdravotného stavu tisícov ľudí s potenciálne fatálnymi následkami.

Toto nesmieme ako spoločnosť dovoliť!

Maskovať porušovanie ľudských práv za oprávnený svetonázor či „hodnotové stanovisko“, hovoriť o dodržiavaní, resp. porušovaní ľudských práv ako o „kultúrno-etických otázkach“ je neľudské a zavádzajúce. Ochrana ľudských práv nie je otázkou názoru.

Nesmieme sa nechať umlčať. Musíme našich volených zástupcov a zástupkyne žiadať, aby skutočne chránili práva všetkých ľudí bez ohľadu na ich rodovú identitu, sexuálnu a romantickú orientáciu, etnicitu alebo farbu pleti. Musíme pomenúvať útoky na naše práva, ale aj na práva všetkých menšín či ohrozených skupín bez ohľadu na to, či k nim sami/y patríme. Ochranu práv nesmieme vnímať selektívne, lebo ľudské práva sú nedeliteľné a prináležia všetkým z nás bez rozdielu. Nenechajme si nahovoriť opak!

Transrodoví, nebinárni a intersex ľudia sú plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti a patria im rovné práva. Ak to aj nie sme my, sú to naši priatelia, deti, rodičia, partnerky, kolegovstvá, spolužiaci, susedy a známosti, ktorých práva niekto neustále porušuje. Dnes sme tu preto, aby sme prejavili solidaritu a žiadali spravodlivosť pre všetkých transrodových ľudí na Slovensku. Na právach transrodových ľudí nám záleží – pretože nám záleží na právach všetkých ľudí. Spoločne tu dnes hovoríme jasné „nie“ násiliu, nenávisti, transfóbii a predsudkom. Dnes a každý deň hovoríme jasné „áno“ ľudským právam.

V Amnesty vyzývame poslancov a poslankyne NR SR, aby odmietli transfóbny a neodborný návrh na zmenu zákona o rodnom čísle.

Zároveň vyzývame našich volených zástupcov a zástupkyne, aby sa zdržali ďalších návrhov zákonov, ktoré by ďalej zhoršovali ľudskoprávnu situáciu LGBTI+ ľudí na Slovensku. Naopak, mali by pracovať na zlepšení právneho postavenia a lepšej ochrane ľudských práv LGBTI+ ľudí. Pridajte sa k nám a podpíšte a zdieľajte našu petíciu – buď online, alebo priamo tu, kde ju medzi vami dnes distribuuje členstvo spolku LIGHT* –, aby naši politici a političky prestali útočiť na práva transrodových ľudí.

Ďakujem!

Ďakujeme všetkým z vás, ktorx ste s nami vyšli do ulíc a odmietli tento bezprecedentný systémový útok na ľudské práva.

Prečítajte si viac o našej práci