Francúzsko musí zrevidovať používanie strelných zbraní

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL  
13. júla 2023

Zastrelenie 17-ročného Nahela opäť ukázalo, že Francúzsko musí zrevidovať policajné pravidlá na používanie strelných zbraní. Okrem toho sa však krajina musí vysporiadať aj so systémovým rasizmom v polícii.

Vo Francúzsku po nezákonnom zabití 17-ročného Nahela M. príslušníkom polície úrady zakázali viaceré demonštrácie proti policajnému násiliu. Amnesty International vyzýva francúzsku vládu, aby namiesto zakazovania protestov uprednostnila rozsiahlu reformu pravidiel upravujúcich používanie strelných zbraní a smrtiacej sily príslušníkmi polície. Okrem toho Amnesty vyzýva, aby vláda prestala popierať prítomnosť a dôsledky systémového rasizmu v polícii. Štát musí zároveň rešpektovať právo obyvateľstva na pokojné zhromažďovanie.

Organizácia túto výzvu zverejnila v dnešnom vyhlásení. Amnesty International už dlho vyzýva Francúzsko na vytvorenie nezávislého orgánu zodpovedného za vyšetrovanie sťažností na príslušníkov orgánov presadzovania práva.

Nahel je žiaľ len jednou z mnohých obetí

Na situáciu reagoval Nils Muižnieks, regionálny riaditeľ Amnesty International pre Európu. „Výstrel policajta, ktorý usmrtil Nahela, je najnovším prírastkom na dlhom zozname nezákonných zabití pri zastavení vozidla políciou. Naliehavo tak pripomenul, že Francúzsko potrebuje rozsiahlu reformu policajných predpisov, ktoré obsahujú nebezpečne nepresné a zhovievavé pravidlá používania strelných zbraní. Tieto pravidlá nezodpovedajú medzinárodnému právu a normám. V kombinácii s dlhodobou neschopnosťou vysporiadať sa so systémovým rasizmom a zabezpečiť vyvodzovanie zodpovednosti voči policajtom, ktorí použili zbytočnú alebo nadmernú silu, to vedie k vytvoreniu súčasnej atmosféry beztrestnosti a strachu.

Smrtiaca streľba polície proti vodičom a spolucestujúcim predstavuje vo Francúzsku dlhodobý problém. Zmenami v zákone o vnútornej bezpečnosti sa do existujúcich pravidiel o použití strelných zbraní za rôznych okolností zaviedla zásada „absolútnej nevyhnutnosti a prísnej proporcionality“. To znamená, že príslušníci orgánov presadzovania práva by nemali používať strelné zbrane, ak môžu dosiahnuť legitímny cieľ menej škodlivými prostriedkami. Použitie strelnej zbrane by nemalo spôsobiť väčšiu škodu, než akej sa má jej použitím zabrániť. Pravidlá však neobmedzujú použitie strelných zbraní na prípady bezprostredného ohrozenia života alebo hrozby vážneho zranenia. V dôsledku toho nie sú v súlade s medzinárodným právom a normami v oblasti ľudských práv.

Nárast prípadov smrtiaceho policajného násilia ukazuje zhoršovanie systémového problému

Od roku 2017 sa päťnásobne zvýšil počet prípadov použitia smrtiacej sily policajtmi po neuposlúchnutí výzvy na zastavenie vozidla (refus d’obtempérer). Táto výzva zvyčajne slúži na kontrolu totožnosti a upozornenie na porušenie pravidiel cestnej premávky. Podľa údajov francúzskeho ministerstva vnútra sa od roku 2017 výrazne zvýšilo použitie strelných zbraní proti osobám v pohybujúcich sa vozidlách. Rozhodujúcim faktorom by malo byť, či osoba ohrozuje niekoho život alebo zdravie. Ak nie, samotná skutočnosť, že osoba kladie odpor pri zatýkaní alebo sa pokúša o útek, však nie je dostatočným dôvodom na použitie strelnej zbrane.

„Francúzska polícia už zastrelila za podobných okolností príliš veľa ľudí, najmä mužov černošského a arabského pôvodu. Hnev voči nej je oprávnený a vynára sa otázka, koľko Nahelov prišlo o život bez toho, aby to niekto zaznamenal na video. Úrady musia nielen zabezpečiť spravodlivosť pre Nahela a prepracovať policajnú politiku v oblasti používania strelných zbraní, ale tiež prijať zmysluplné opatrenia na riešenie systémového rasizmu vo francúzskej polícii,“ zdôraznil Nils Muižnieks. Podľa Amnesty je táto situácia opätovným dôkazom, že Francúzsko musí zrevidovať policajné pravidlá na používanie strelných zbraní.

Pozadie situácie

Základné zásady OSN o použití sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva obsahujú zásadu č. 9, v ktorej sa uvádza: „Príslušníci orgánov presadzovania práva nesmú použiť strelné zbrane proti osobám s výnimkou sebaobrany alebo obrany iných osôb pred bezprostrednou hrozbou smrti alebo vážneho zranenia […] úmyselné smrtiace použitie strelných zbraní je prípustné len v takých prípadoch, ak je to absolútne nevyhnutné na ochranu života.“

Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) 7. júla 2023 vo svojom vyhlásení vyjadril hlboké znepokojenie nad tým, že vo Francúzsku „pretrváva prax rasového posudzovania osôb v kombinácii s nadmerným používaním sily zo strany príslušníkov orgánov presadzovania práva, najmä polície, voči príslušníkom etnických menšín, najmä osobám afrického a arabského pôvodu, čo príliš často vedie k usmrteniu týchto osôb, pričom takéto konanie je takmer beztrestné”. Francúzske orgány sa voči nálezu výboru OSN opätovne ohradili. „Akékoľvek obvinenie z rasizmu alebo systémovej diskriminácie zo strany príslušníkov polície vo Francúzsku je [podľa francúzskych orgánov] neopodstatnené“.

Amnesty International Francúzsko je súčasťou koalície ľudskoprávnych organizácií, ktoré v júli 2021 podali hromadnú žalobu proti francúzskemu štátu za nečinnosť v súvislosti s problémom etnického posudzovania osôb a systémovou rasovou diskrimináciou. Prípad stále prebieha.

Celé znenie stanoviska Amnesty International k prípadu zabitia 17-ročného Nahela M. si môžete prečítať tu (v anglickom jazyku).

Prečítajte si viac o našej práci