Filters applied

12 results

Sort by
Bosna a Hercegovina

Historický rozsudok v prípade z bývalej Juhoslávie

Medzinárodný zostatkový mechanizmus OSN pre trestné tribunály dnes rozhodol o vine v prípade bývalých predstaviteľov srbskej štátnej bezpečnosti Jovicu Stanišića a Franka Simatovića. Obaja sa v roku 2021 odvolali proti predchádzajúcemu rozsudku o ich vine za napomáhanie pri páchaní vrážd, vojnových...
Bosna a Hercegovina

Diskusia o obetiach sexuálneho násilia

4.Novembra študenti Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave diskutovali o obetiach sexuálneho násilia z Bosny  a Hercegoviny . Prednáška  prebehla v rámci Filmového klubu Amnesty International, ktorý pôsobí v Trnave. Zúčastnili sa na nej študenti politológie, ktorých zaujala nielen téma...
Bosna a Hercegovina

Akcia Spravodlivosť pre ženy v Bosne a v Hercegovine

27. a 28.apríla sa premietal film Grbavica v Liptovskom Mikuláši a v Banskej Bystrici. Vašou účasťou a podpisom ste podporili ženy v Bosne a Hercegovine, ktoré boli znásilnené príslušníkmi paramilitantných skupín, armád a policajných síl počas vojny v rokoch 1992-1995. Aktivistické skupiny v...
Bosna a Hercegovina

Generál Blaškič

AI považuje postavenie generála Tihomíra Blaškiča pred Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, za dosiahnutie spravodlivosti pre obete vojnových zločinov v Bosne – Hercegovine Blaškiča súd uznal za vinného celkovo v 20 prípadoch...