Holandsko zmenilo zákonnú definíciu znásilnenia

V Holandsku došlo 4. júna 2023 k historickému víťazstvu. Snemovňa reprezentantov odhlasovala zmenu zákona o sexuálnych trestných činoch. Holandsko zmenilo zákonnú definíciu znásilnenia a zaviedlo novú definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu. Podľa riaditeľky Amnesty International Holandsko Dagmar Oudshoorn ide o dôležitý krok v boji proti rozšírenému sexuálnemu násiliu. Zmena zákona zároveň zlepší prístup preživších k spravodlivosti.

„Prijatie tohto zákona je historickým víťazstvom pre preživšie a preživších sexuálneho násilia. Zároveň je svedectvom dlhoročnej neúnavnej kampane stoviek aktivistiek a združení preživších.

Tento zákon definuje znásilnenie na základe absencie súhlasu, nie na základe prítomnosti fyzickej sily, hrozby násilia alebo nátlaku. Vďaka nemu sa Holandsko stáva sedemnástou z 31 európskych krajín, ktoré uznávajú, že sex bez súhlasu je znásilnením,“ uviedla Oudshoorn.

Holandsko zmenilo zákonnú definíciu znásilnenia a my dúfame, že zvyšok krajín bude nasledovať. Za zmenu zákonnej definície znásilnenia sa zasadzujeme aj na Slovensku. Pridajte sa k nám.

Prečo obhajujeme definíciu znásilnenia na základe súhlasu

Sex, ku ktorému došlo bez súhlasu zúčastnených, je znásilnením. Znásilnenie nedefinuje prítomnosť násilia alebo vyhrážok, ale absencia vôle venovať sa sexuálnym aktivitám.

Zastaralé zákony, rodové stereotypy a škodlivé mýty o téme súhlasu a telesnej autonómie podporujú a normalizujú existenciu znásilnenia, sexuálneho, sexualizovaného a rodovo podmieneného násilia v našej spoločnosti. V dôsledku týchto škodlivých fenoménov sa váha zodpovednosti a viny často kladie na plecia ľudí, ktorí sa stali terčom sexuálneho násilia, kým páchatelia sú ospravedlňovaní a vyviňovaní.

K zmene musí prísť v zákone aj vzdelávaní

Prostredníctvom vzdelávania o súhlase prispievame k búraniu mýtov a predsudkov o sexuálnom vzdelávaní a rozširujeme povedomie o prevencii sexualizovaného násilia a podpore a pomoci preživším. Školy a rôzne kolektívy prejavujú o tieto a iné témy, ktoré by mali byť súčasťou komplexného sexuálneho vzdelávania, veľký záujem. Pre našu prácu je kľúčové priniesť do vzdelávacieho procesu atmosféru bezpečia, ktorá umožňuje mladým ľuďom hovoriť o téme súhlasu a sexualizovaného násilia otvorene, úprimne a citlivo.

Prečítajte si viac o našej práci