Maďarský Zákon o propagande vytvoril atmosféru strachu a ochromil LGBTI+ ľudí

Maďarsko v roku 2021 schválilo Zákon o propagande. Zákon obmedzuje zobrazovanie LGBTI+ osôb na školách a v médiách, ako aj diskusie o LGBTI+ osobách. Okrem toho má ďalekosiahly vplyv na LGBTI+ osoby a skupiny v Maďarsku. Amnesty International dnes zverejnila správu, v ktorej uviedla, že Zákon o propagande upevňuje negatívne stereotypy a diskriminačné postoje a obmedzuje právo na slobodu prejavu.

Správa Od slobody k cenzúre: Dôsledky maďarského Zákona o propagande odhaľuje dopady zákona počas uplynulých troch rokov. Zákon mal rozsiahly ochromujúci vplyv na médiá, reklamný a vydavateľský priemysel, pričom jeho dôsledky pociťujú aj LGBTI+ osoby a skupiny.

„Zákon o propagande vytvoril atmosféru strachu a obmedzil prístup k informáciám, najmä pre mladých ľudí. Strach zo sankcií ochromujúcim spôsobom bráni ľuďom odovzdávať, vyhľadávať a prijímať informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite. Zákon o propagande prispel aj k negatívnym stereotypom a diskriminačným postojom voči LGBTI ľuďom,“ uviedla Eszter Mihály, pracovníčka Amnesty International Maďarsko v téme práv LGBTI+ osôb.

 „Počas uplynulej dekády maďarská vláda a štátom podporované médiá viedli kampaň proti právam LGBTI+ ľudí. Používali stigmatizujúcu rétoriku a zameriavali sa na tých členov a členky občianskej spoločnosti, ktorí sa zasadzovali za rovnosť.“

Od prijatia zákona sa obmedzil prístup k základným informáciám a ďalšiemu obsahu týkajúcemu sa LGBTI+ osôb, najmä pre deti a mladých ľudí.

Strach zo sankcií a neistota

Súčasťou zákona je aj nejasne formulovaný zákaz „zobrazovať a propagovať rozmanité rodové identity a sexuálne orientácie“ v niektorých formách verejnej komunikácie vrátane verejného vzdelávania, médií, reklám a niektorých komerčných aktivít. Tento zákaz vyvolal strach u osôb pracujúcich v týchto odvetviach. Strach zo súdnych procesov a potenciálnych očierňujúcich kampaní vo vládou podporovaných médiách zabránil mnohým jednotlivcom a organizáciám zapájať sa do takýchto rozhovorov a šíriť informácie o týchto otázkach.

Správa konštatuje, že niektorí poskytovatelia mediálnych služieb a niektoré kníhkupectvá v Maďarsku uplatňujú autocenzúru, aby sa vyhli právnym sankciám. Autori, autorky, tvorivé agentúry a organizácie občianskej spoločnosti sa nevedia zorientovať v nejasných ustanoveniach zákona. Zákon sa spočiatku vo veľkej miere neuplatňoval. Začiatkom roka 2023 sa to však zmenilo a úrady čoraz častejšie začínali konania proti kníhkupectvám, ktoré predávali knihy s LGBTI+ postavami.

Odborníci, s ktorým sa Amnesty International rozprávala, vyjadrili svoje obavy z toho, ako zákon vykladajú úrady. Vyjadrili aj nejasnosti v súvislosti s tým, ako upraviť svoju činnosť, aby sa vyhli pokutám a iným sankciám. Krisztián Nyáry, autor a kreatívny riaditeľ spoločnosti Líra s.r.o., pre Amnesty International uviedol: „Bolo by možné napísať na všetky detské knihy upozornenie, že sú určené pre rodičov, a všetko by zostalo po starom. Ale aj tieto knihy musíme zabaliť do fólie a vôbec sa nemôžu predávať v blízkosti škôl. Výsledkom je, že aj kníhkupectvá a vydavatelia, ktorí dodržiavajú zákony, sú v neistote a hrozia im sankcie.“

Nový druh cenzúry

Zákon tiež spôsobil, že televízne programy a filmy, v ktorých vystupujú LGBTI+ postavy, sa môžu vysielať iba počas druhej časovej opony. V dôsledku toho museli zástupcovia a zástupkyne médií prispôsobiť svoje programy a vysielanie obsahu, aby sa vyhli prípadným sankciám.

Péter Kolosi, vedúci obsahového oddelenia komerčnej televízie RTL, pre Amnesty International uviedol, že televízia presunula niektoré programy do neskorších časových intervalov a o vysielaní niektorých typov obsahu ani neuvažuje. Scenáristky a tvorcovia programov museli vykonať zmeny vo svojej práci, aby zabezpečili jej súlad so zákonom. „Tento zákon je neprijateľný a diskriminačný. Myslím si, že v skutočnosti zaviedol cenzúru, teda nový druh cenzúry, v médiách,“ uviedol Kolosi.

Zákon o propagande viedol k žalobám proti niektorým poskytovateľom obsahu a predajcom kníh. Jeden reťazec kníhkupectiev čelil pokute za to, že v detskom oddelení boli na sklade knihy, v ktorých vystupujú páry rovnakého pohlavia. Iné kníhkupectvo dostalo pokutu za to, že vystavilo knihu zobrazujúcu transrodovú postavu a neoznačilo ju ako knihu pre dospelých.

Hrozby, obťažovanie a vyhrážky

Autori a autorky museli svoje diela preradiť z literatúry pre mládež do kategórie pre dospelých. Jeden*na z autorov*iek povedal*a Amnesty International, že na sociálnych sieťach čelil*a čoraz častejším hrozbám a obťažovaniu len preto, že písal*a o LGBTI+ postavách.

Autorka Dóra Papp pre Amnesty International opísala, ako sa jej na sociálnych sieťach vyhrážali spôsobom, ktorý pred prijatím zákona nezažila. Jedna osoba sa jej na autogramiáde vyhrážala, že je opľuje. „Veľmi ma to zasiahlo. Zažila som toľké roky autogramiád, počas ktorých bolo potešením stretnúť sa s čitateľstvom. Teraz sa však vo mne prebudil strach, pretože som nevedela, ako vážne mám brať takéto vyhrážky,“ uviedla Papp pre Annesty International. Takisto opisuje, ako tento ochromujúci dopad zákona vplýval na nové spisovateľky a spisovateľov. „Hovorili mi o svojom strachu a o tom, že sa buď neodvážia dokončiť knihu, na ktorej pracujú, alebo sa neodvážia publikovať svoje dielo v Maďarsku.“

Zasahovanie do práva na slobodu prejavu a prístup k informáciám

Zo zistení Amnesty International vyplýva, že zákon neprimerane obmedzuje právo ľudí na slobodu, vrátane práva detí na prístup k informáciám. K tomuto obmedzeniu dochádza spôsobom, ktorý nie je stanovený zákonom, ani nie je nevyhnutný či primeraný. Nemá žiadny legitímny cieľ, a preto je v rozpore s medzinárodným právom a normami v oblasti ľudských práv.

„Zákon o propagande je nezákonný a má ďalekosiahle negatívne dôsledky na právo ľudí na slobodu prejavu prostredníctvom rozsiahlych obmedzení, a to aj v oblasti médií, reklamy a vydavateľstva,“ uviedla Eszter Mihály.

„Tento zákon nemá v Maďarsku miesto a prispieva k zvýšenej stigmatizácii a negatívnym stereotypom o LGBTI+ ľuďoch. Maďarsko ho musí okamžite zrušiť a prijať opatrenia na odstránenie škôd, ktoré spôsobil.“

Prečítajte si viac o našej práci