Odporný útok na mimovládku svedčí o náraste rasistického násilia na Cypre

Citácia Amnesty International
5. januára 2024

Dňa 5. januára v Nikózii na Cypre došlo k šokujúcemu útoku na priestory významnej protirasistickej mimovládnej organizácie KISA (Action for Equality, Support, Antiracism). Neznámy páchateľ použil improvizované výbušné zariadenie, ktoré vážne poškodilo majetok organizácie. Za Amnesty International Cyprus sa k otrasnej udalosti vyjadrila výskumná pracovníčka Kondylia Gogou:

„Násilný útok na protirasistickú organizáciu KISA, ku ktorému došlo dnes v noci, vyvoláva vážne obavy o bezpečnosť obrancov a obrankýň ľudských práv v krajine. Treba pritom zdôrazniť, že k nemu nedošlo vo vákuu. Rasistické násilie je na Cypre na vzostupe. Organizácia KISA a jej dobrovoľníctvo sa už niekoľkokrát stali terčom vyhrážok, slovných útokov a očierňujúcich kampaní. [Tieto útoky súviseli] s ich prácou na podporu ľudí na úteku a migrujúcich a odsudzovaním zločinov z nenávisti.

Cyperské úrady musia urýchlene vyslať jednoznačný signál, že útoky na obrancov a obrankyne ľudských práv a mimovládne organizácie sa v krajine nebudú tolerovať. Musia preto včerajší útok rýchlo, dôkladne, nezávisle a nestranne vyšetriť. Je pri tom dôležité, aby prednostne pracovali s hypotézou, že útok súvisel s ľudskoprávnou a protirasistickou prácou organizácie. Musia tiež urýchlene zabezpečiť účinné opatrenia na ochranu bezpečnosti zamestnancov a zamestnankýň, ako aj aktivistickej základne KISA.“

Čo vieme o útoku na mimovládku KISA v Nikózii

V skorých ranných hodinách 5. januára došlo k útoku na priestory mimovládnej organizácie KISA. Útočník použili improvizované výbušné zariadenie, ktoré bolo umiestnené pred kanceláriami organizácie. Výbuch vážne poškodil kancelárske priestory, okná a kancelárske vybavenie organizácie vrátane kopírovacích strojov a počítačov.

Podľa správ z uplynulých rokov KISA a jej dobrovoľníctvo čelili početným vyhrážkam a obťažovaniu zo strany protiimigračných a nacionalistických skupín. Napriek podaným sťažnostiam však úrady dosiaľ nezverejnili žiadny výsledok vyšetrovania v doterajších prípadoch vyhrážania.

Osoby posudzované na základe rasovej a etnickej príslušnosti, ako napríklad ľudia na úteku a migrujúci, sa na Cypre stali terčom viacerých útokov v auguste a septembri 2023. K rasistickým útokom, ktoré sa ponášali na historické pogromy, však došlo už aj skôr. Konkrétne išlo o útoky v meste Chloraka v januári 2022 a v meste Limassol začiatkom roka 2023. V roku 2023 Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI) dospela k záveru, že verejný diskurz v krajine je „čoraz xenofóbnejší“.

V decembri 2020 organizáciu KISA v nadväznosti na novelu zákona o združeniach vymazali z registra združení. Následne sa začalo konanie o jej rozpustení. Organizácia sa proti rozhodnutiu odvolala a odvolacie konanie stále pokračuje. Napriek tomu, že KISA je naďalej zaregistrovaná ako nezisková organizácia, jej fungovanie naráža na mnohé prekážky.

Zistite viac o našej práci